Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Новини и теми

Всички материали
  • Прессъобщение
  • Multimedia Assets

Popular topics

Прессъобщение09 December 2019

Главният изпълнителен директор на Siemens България д-р инж. Боряна Манолова с нова регионална роля

Press on Twitter

Моля натиснете бутона „Приемам“, ако желаете да виждате съдържание от Twitter тук, и ако сте съгласни Вашите данни да бъдат обработвани от Twitter. За подробна информация прочетете Политиката за поверителност на Twitter.
Please check twitter's data privacy policy for further information.

Още новини

Прессъобщение21 January 2020

Направление Интелигентна инфраструктура на Siemens ще участва в международното изложение Light + Building 2020 

Прессъобщение04 April 2018

Siemens се присъединява към организацията на BIM buildingSMART International като стратегически участник

Прессъобщение01 March 2018

Сграден мениджмънт Desigo Control Point – лесно наблюдение и управление на сградата от Siemens

Теми