Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Picture of Transformation – hur ser Sverige ut 2030?

Studien sammanställer en rad olika forskningsresultat samt kunskapen och erfarenheten hos mer än 100 interna och externa experter från svenska företag, branschorganisationer och den akademiska världen. Den beskriver hur Sverige kan få en mer hållbar och digital framtid, och hur det skulle kunna se ut.
– Jag är övertygad om att vi behöver en heltäckande bild om hur vi kan bli bättre om vi samarbetar. Studien ska ge en tydligare förståelse om att uppmana till en kraftig acceleration till omställningen, säger Mikael Leksell, vd för Siemens i Sverige och Norden.
Experterna förväntar sig stora digitala och hållbara förändringar som påverkar alla delar av det svenska samhället och hur våra städer kommer att se ut. Bilden illustrerar förändringar inom åtta viktiga delar av samhället: mobilitet, energi, industri, samhälle, infrastruktur, ekonomi, digitalisering och säkerhet.
I Sverige 2030 kommer vi att leva i ett samhälle där allt och alla kan vara uppkopplade. Inom industrin ser vi att digitala tvillingar resursoptimerar vår produktion och produkter. Man ser att industri och transportsektorn har drivit på utbyggnaden av fossilfri el och smarta nät. Vi kommer att ha våra möten i metaverse och får hjälp av AI att ta beslut i vår vardag. Det resulterar i ett mer hållbart samhälle med hjälp av digitalisering, där säkerhet och integritet är grundstenar. Siemens kommer att fortsätta sitt arbete att sammanföra intressenter och medverka till en bred och positiv dialog.
Här kan ni läsa mer om projektet Picture of Transformation Sverige 2030 och ladda ner den fullständiga studien: www.siemens.com/2030

Siemens AG (Berlin och München) är ett ledande globalt teknikföretag som har stått för teknisk spetskompetens, innovation, kvalitet och tillförlitlighet i mer än 170 år. Verksamt runt om i världen fokuserar företaget på intelligent infrastruktur för byggnader och distribuerade energisystem, samt på automation och digitalisering inom process- och tillverkningsindustrin. Siemens kopplar samman de digitala och fysiska världarna för att gynna kunder och samhälle. Genom det separat förvaltade företaget Siemens Mobility, en ledande leverantör av smarta mobilitetslösningar för järnvägs- och vägtransporter, hjälper Siemens till att forma världsmarknaden för person- och godstrafik. Via sin majoritetsandel i det börsnoterade bolaget Siemens Healthineers är Siemens även en världsledande leverantör av medicinteknik och digitala hälsotjänster. Dessutom har Siemens en minoritetsandel i Siemens Energy, en global ledare inom överföring och generering av elkraft som börsnoterades den 28 september 2020. Under räkenskapsåret 2021, som avslutades den 30 september 2021, genererade Siemens-koncernen intäkter på 62,3 miljarder euro och ett nettoresultat på 6,7 miljarder euro. I slutet av räkenskapsåret 2021 hade företaget cirka 303 000 anställda världen över. Mer information finns på www.siemens.com.

 

Det första Siemensbolaget i Sverige grundades 1893. Från och med den 1 oktober 2020 består Siemens i Sverige av Siemens AB, Siemens Mobility AB, Siemens Financial Services AB, Siemens Healthcare AB, Siemens Industry Software AB och Mentor Graphics AB. Medarbetarantalet uppgår till runt 1 480 och under räkenskapsåret 2021 var omsättningen drygt 5,9 miljarder kronor.

Läs mer

Kontakt

Charlotta Målargård

Head of Communications, Siemens AB

070 728 10 67