Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Picture of Transformation – hur ser Sverige ut 2030?

Studien sammanställer en rad olika forskningsresultat samt kunskapen och erfarenheten hos mer än 100 interna och externa experter från svenska företag, branschorganisationer och den akademiska världen. Den beskriver hur Sverige kan få en mer hållbar och digital framtid, och hur det skulle kunna se ut.
– Jag är övertygad om att vi behöver en heltäckande bild om hur vi kan bli bättre om vi samarbetar. Studien ska ge en tydligare förståelse om att uppmana till en kraftig acceleration till omställningen, säger Mikael Leksell, vd för Siemens i Sverige och Norden.
Experterna förväntar sig stora digitala och hållbara förändringar som påverkar alla delar av det svenska samhället och hur våra städer kommer att se ut. Bilden illustrerar förändringar inom åtta viktiga delar av samhället: mobilitet, energi, industri, samhälle, infrastruktur, ekonomi, digitalisering och säkerhet.
I Sverige 2030 kommer vi att leva i ett samhälle där allt och alla kan vara uppkopplade. Inom industrin ser vi att digitala tvillingar resursoptimerar vår produktion och produkter. Man ser att industri och transportsektorn har drivit på utbyggnaden av fossilfri el och smarta nät. Vi kommer att ha våra möten i metaverse och får hjälp av AI att ta beslut i vår vardag. Det resulterar i ett mer hållbart samhälle med hjälp av digitalisering, där säkerhet och integritet är grundstenar. Siemens kommer att fortsätta sitt arbete att sammanföra intressenter och medverka till en bred och positiv dialog.
Här kan ni läsa mer om projektet Picture of Transformation Sverige 2030 och ladda ner den fullständiga studien: www.siemens.com/2030
Siemens AG (Berlin och München) är ett teknikföretag med fokus på industri, infrastruktur, transport och sjukvård. Från mer resurseffektiva fabriker, motståndskraftiga leverantörskedjor och smartare byggnader och elnät, till renare och bekvämare transporter samt avancerad sjukvård, utvecklar företaget teknik med syfte att skapa verkligt värde för kunder och användare. Genom att kombinera den verkliga och den digitala världen ger Siemens sina kunder förutsättningar att transformera sina verksamheter och marknader och hjälper dem att förändra vardagen för miljarder människor. Siemens äger en majoritetsandel i det börsnoterade företaget Siemens Healthineers, en global ledande medicinteknisk leverantör som formar framtidens hälso- och sjukvård. Under räkenskapsåret 2023, som avslutades den 30 september 2023, genererade Siemenskoncernen intäkter på 77,8 miljarder euro och ett nettoresultat på 8,5 miljarder euro. Per den 30 september 2023 hade företaget cirka 320 000 medarbetare världen över. Under samma tidsperiod genererade Siemens i Sverige intäkter på 6,9 miljarder kronor och hade cirka 1 500 anställda. Mer information finns på www.siemens.com och www.siemens.se.
Read more

Contact

Charlotta Målargård

Head of Communications, Siemens AB

070 728 10 67