Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

HYFLEXPOWER-yhteishanke: Maailman ensimmäinen integroitu power-to-X-to-power -vetykaasuturbiinin esittelylaitos

HYFLEXPOWER-projektin tarkoituksena on osoittaa, että vety tarjoaa joustavia mahdollisuuksia sähkön varastointiin ja sen muuntamiseen takaisin teollisuuskaasuturbiinin tarvitsemaksi energiaksi. Tavoitteena on testata kokonaan vetyyn perustuvaa, hiilineutraalia tuotantoa. Projektissa toteutetaan koelaitos Smurfit Kappa PRF -yrityksen kierrätyspaperia valmistavaan tehtaaseen, joka sijaitsee Ranskassa Saillat-sur-Viennessä. Pilottilaitosta käytetään maakaasun ja vedyn yhdistelmällä, mutta lopullinen tavoite on 100-prosenttisesti vetyyn perustuva tuotanto.  
Vaihtelevan, uusiutuvan energian varastoiminen on yksi keskeisiä haasteita energiamurroksen toteuttamisessa. HYFLEXPOWER-projektin pilottilaitoksessa uusiutuvan energian ylijäämä varastoidaan ympäristöystävälliseksi vedyksi. Suuren kysynnän hetkellä vetyyn varastoitu energia muunnetaan sähköksi ja syötetään verkkoon. Projektissa Siemens kehittää SGT-400-teollisuuskaasuturbiiniaan siten, että se pystyy muuntamaan vedyn sähköksi ja lämmöksi. Hiilidioksidipäästöt vähenisivät 65 000 tonnia SGT-400-turbiinin perustuotannossa.   
Projektin toteuttaa konsortio, jossa ovat mukana Engie Solutions, Siemens Gas and Power, Centrax, Arttic, German Aerospace Center (DLR) sekä neljä yliopistoa Euroopasta: University College London, University of Duisburg-Essen, Lund University ja National Technical University of Athens.
HYFLEXPOWER-projektin budjetti on 15,2 miljoonaa euroa, josta 10,5 miljoonaa euroa tulee Euroopan unionin Horizon 2020 -ohjelmasta.  EU:n Horizon 2020 -ohjelmasta rahoitetaan innovatiivisia tutkimushankkeita, joiden tarkoituksena on edistää Euroopan talouskasvua uusilla tuotteilla ja palveluilla. Toukokuun alussa käynnistynyt projekti kestää neljä vuotta.
Siemens Gas and Power auttaa asiakkaita saavuttamaan hiilineutraalisuustavoitteensa rakentamalla power-to-X-to-power-ratkaisuja. Siemens tarjoaa kaikki keskeiset teknologiat päästöttömään tuotantoon, sähkön siirtoon ja jakeluun sekä vetytuotannon elektrolyyseihin.
“Siemens Gas and Power haluaa edistää hiilineutraalia energiajärjestelmää globaalisti, sanoo Siemens Gas and Power -yhtiön energiantuotantodivisioonan johtaja Karim Amin. “Tavoitteemme on tehdä 100-prosenttisesti vedyllä toimivia kaasuturbiineja. Siten kaasuturbiinimme ovat asiakkaidemme ensisijainen teknologiavalinta, joka täydentää uusiutuvan energian vaihtelevaa tuotantoa ja varmistaa energian tuotannon tulevaisuuden hiilettömässä maailmassa, Amin lisäsi. 
Siemens Gas ja Power GmbH & Co. KG vastaa Siemens-yhtymän globaalista energialiiketoiminnasta.  Ratkaisuja on kehitetty yli 150 vuotta teollisuuden ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin yhteistyössä asiakkaiden kanssa.  Suunnitellun pörssilistauksen jälkeen liiketoiminta jatkuu itsenäisessä Siemens Energy -yhtiönä. Yhtiö tarjoaa kattavasti ratkaisuja koko energiantuotantoketjuun energialaitoksille, itsenäisille tuottajille, verkkoyhtiöille, öljy- ja kaasuteollisuuteen sekä muuhun energiaintensiiviseen teollisuuteen.  Siemens Energy -yhtiöllä on ratkaisut, järjestelmät ja tuotteet öljyn ja kaasun erottamiseen, prosessointiin ja kuljetukseen, sähkön ja lämmön tuotantoon keskitetyssä ja hajautetussa tuotannossa, sähkön siirtoon ja varastointiin sekä energiankäyttösektoreiden yhdistämiseen (sector coupling).  Suurin osa Siemens Gamesa Renevable Energy liiketoiminnasta siirtyy Siemens Energy -yhtiöön.  Siemens Energy on suunnannäyttäjä globaalin energiajärjestelmän hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja siten ensisijainen valinta yritysten, hallitusten ja asiakkaiden yhteistyökumppaniksi kestävän tulevaisuuden toteuttamisessa.  Siemens Energy, jolla on noin 90 000 työntekijää maailmanlaajuisesti, on mukana rakentamassa nykyistä ja tulevaisuuden energiajärjestelmää.  
Press Folders

Seuraa meitä Twitterissä

Siemens Suomessa Siemens toimittaa ratkaisuja, palveluita ja tuotteita kestävään energiantuotantoon, älykkääseen sähköverkkoon, tehokkaaseen liikenteeseen sekä kilpailukykyiseen teollisuuteen. Yhtiön tulevaisuuden menestys perustuu sähköistykseen, automaatioon ja digitalisaatioon. Suomessa toimivia Siemens-yhtiöitä ovat Siemens Osakeyhtiö, Siemens Healthcare Oy, Siemens Gamesa Renewable Energy Oy, Siemens Mobility Oy, Mentor Graphics Finland Oy, Sarokal Test Systems Oy ja Siemens Financial Services, sivuliike Suomessa. Siemens Osakeyhtiöllä on kiinteistöjen digitaalisia palveluja tarjoava VIBECO-tytäryhtiö Suomessa sekä aluekonttorit Virossa, Latviassa sekä Liettuassa. Siemensin Osakeyhtiön liikevaihto Suomessa ja Baltiassa on noin 215 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 535. Siemens AG:n liikevaihto on 80 miljardia euroa ja henkilöstön määrä noin 350 000. Siemens toimii 200 maassa.
Lue lisää

Ota yhteyttä

Kirsi Rejman

Viestintäjohtaja

Siemens Osakeyhtiö

050 684 07