Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Д-р инж. Боряна Манолова бе избрана за председател на Съвета на настоятелството на Висшето училище по телекомуникации и пощи

manolova_CEO
След избирането през 2019 година на първата жена-ректор на висшето училище – проф. д-р Миглена Темелкова, д-р Боряна Манолова допълва дамския ръководен екип на учебното заведение като първата жена-председател на Съвета на настоятелите му.
Кандидатурата на д-р Манолова бе предложена от Александър Димитров, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на „А1 България" ЕАД. „Г-жа Манолова носи необходимите лични качества и опит в професионалните ангажименти", заяви Александър Димитров, като изтъкна нейните успехи и членство в управителните съвети на престижни организации. Д-р Манолова е председател на Съвета на жените в бизнеса в България, член на УС на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ), член на УС на Българската минно-геоложката камара, както и заместник-председател и член на управителния съвет на КРИБ.
Кандидатурата й беше подкрепена с пълно единодушие и от останалите членове на настоятелството на висшето училище - Николай Минков - изпълнителен директор на Индустриален клъстер „Средногорие", доц. д-р Наталия Футекова - управляващ партньор в erp.bg, Деян Дънешки - главен изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на „Български пощи" ЕАД, и Мариян Ников – представител на Студентския съвет на Висше училище по телекомуникации и пощи.
Според ректора на Висше училище по телекомуникации и пощи – проф. д-р Миглена Темелкова, жените отдавна са доказали качествата си и като добри организатори, и като добри управленци. „Изборът на доктор Манолова като председател на  Съвета на настоятелите на висшето училище е потвърждение за здравата връзка, която съществува при нас между наука, образование и бизнес. Тази своеобразна триада няма как да е факт, ако не се опосредства от реалния бизнес, чийто представители са всички членове на настоятелството ни. В лицето на своите настоятели ние имаме приятели, с които ръка за ръка вървим към надграждане на нашия образователен продукт към по-висока конкурентоспособност и разпознаваемост. В партньорство с най-големите глобални ИТ, технологични и телекомуникационни компании, чийто представители са нашите настоятели, ние ежедневно надграждаме компетентностите и практическите умения на нашите студенти. Вярвам, че всеки един от настоятелите ни е иноватор, а с визионер като д-р Манолова съм убедена, че Висшето училище по телекомуникации и пощи е на път да се утвърди като безспорен лидер не само в българското образователно пространство", каза проф. Темелкова.
„Високо оценявам доверието, което ми гласува Настоятелството. Уверена съм, че мога да разчитам на подкрепата на цялата академична общност, за да работим заедно за напредъка на Висшето училище по телекомуникации и пощи – коментира главният изпълнителен директор на Siemens България. – Сред приоритетните ни задачи е задълбочаването на връзката „образование – бизнес“ и осигуряването на инвестиции в материално-техническата база чрез развитие на лаборатории, лекционни и компютърни зали. А това няма как да не повиши качеството на образователния продукт“.
Конституирането на настоятелството съвпада с навършването на 140-години от основаването през 1881 година с указ на княз Александър Батенберг на Държавното телеграфо-пощенско училище, чийто наследник днес е Висшето училище по телекомуникации и пощи.

Siemens България е част от Siemens AG - глобален технологичен лидер, чието име е символ на технологично съвършенство, новаторство, качество, надеждност и глобално присъствие вече над 170 години. Компанията развива дейност в над 200 страни, предимно в сферата на интелигентната инфраструктура за сгради и разпределени енергийни системи, автоматизацията и цифровизацията на процесите и производствата.

Siemens свързва цифровия и физическия свят в полза на клиентите и обществото. Чрез Siemens Mobility, водещ доставчик на интелигентни решения за железопътен и шосеен транспорт, Siemens помага за оформянето на световния пазар на пътнически и товарни услуги. Чрез мажоритарния си дял в публично регистрираната компания Siemens Healthineers, Siemens е и водещ световен доставчик на медицински технологии и цифрови здравни услуги. В допълнение Siemens притежава миноритарен дял в Siemens Energy, световен лидер в преноса и производството на електрическа енергия, който е регистриран на борсата от 28 септември 2020 г. Научете повече на: www.siemens.com.

Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Siemens България

ул. "Кукуш" 2                                              
1309 София

+359 2 8115 374