Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Д-р инж. Боряна Манолова бе избрана за член на УС на Българската минно-геоложката камара

bgmk_membres
bgmk3
 „За мен е изключителна чест да получа подкрепата на членовете на Българската минно-геоложка камара. Siemens България винаги е бил доверен партньор на минната индустрия у нас, работейки в тясно сътрудничество с компаниите от бранша и предоставяйки им достъп до най-съвременните и екологични технологии на пазара – коментира главният изпълнителен директор на Siemens България. – С  БМГК споделяме общи ценности, така че с радост ще работя за осъществяването на основните цели на камарата – да насърчава и популяризира добрите практики, да съдейства за устойчиво и екологично развитие на минното дело, както и да работи за повишаване имиджа на българския минно-добивен бранш в страната и в чужбина“.
В Общото събрание участваха делегати от 55 компании-членове на камарата, които преизбраха проф. дтн инж. Николай Вълканов за председател на Управителния съвет.
Д-р инж. Боряна Манолова е и заместник-председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ), член на на УС на Българския форум на бизнес-лидерите (БФБЛ) и председател на Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ).

Siemens AG (с централи в Берлин и Мюнхен) е глобална технологична компания, която е символ на инженерно съвършенство, иновации, качество, надеждност и глобално присъствие вече повече от 170 години. Компанията развива дейност в цял цвят с фокус върху областите на производство и разпределение на енергия, интелигентна инфраструктура за сгради и децентрализирани разпределени енергийни системи, както и автоматизация и дигитализация в производството. Чрез самостоятелно управляваното си дружество Siemens Mobility, водещ доставчик на интелигентни решения за мобилност за железопътния и шосейния транспорт, Siemens оформя световния пазар на пътнически и товарни услуги. Чрез мажоритарния си дял в Siemens Healthineers A, Siemens също е и водещ световен доставчик на медицински технологии и цифрови здравни услуги. Допълнителна информация е достъпна в Интернет на адрес www.siemens.com

Прочети повече

Контакт

Румяна Парушева

Ръководител „Комуникации“,  Siemens България

ул. "Кукуш" 2                                         
1309 София 
България

+359 2 8115 374