Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Start van derde eHighway-proeftraject in Duitsland


“De bovenleiding, waarvan de efficiëntie al is bewezen in wegproeven, kan ook de ruggengraat worden van klimaatvriendelijk goederenvervoer over de weg. Als dynamische laadinfrastructuur ondersteunt het eHighway-systeem verscheidene elektrische aandrijftechnologieën en vormt het een aanvulling op stationair laden. Het nieuwe op de Murgtal-weg geïnstalleerde systeem vormt een belangrijke mijlpaal om de operationele inzetbaarheid van het systeem aan te tonen en om verdere praktijkervaring op te doen vóór een bredere uitrol van het systeem", aldus Hasso Grünjes, Head of eHighway bij Siemens Mobility.Het wegsysteem in de Murg-vallei, bekend als de "eWayBW", maakt het mogelijk om de bovenleidingtechnologie voor het eerst te testen op een federale weg met scherpe bochten en bruggen. Er zullen vijf vrachtwagens worden ingezet voor regelmatige testritten in beide richtingen langs het traject van ongeveer 3,4 kilometer.
De eHighway-technologie van Siemens Mobility wordt momenteel getest op drie proeftrajecten op de openbare weg in Duitsland. Naast het nieuwe op de federale weg B 462 geïnstalleerde systeem lopen er proefprojecten op de federale autosnelweg A5 tussen de knooppunten Zeppelinheim/Cargo City Süd van de luchthaven van Frankfurt en Darmstadt/Weiterstadt en op de federale autosnelweg A1 tussen het knooppunt Reinfeld en de verkeerswisselaar Lübeck.
De eWayBW-veldproef wordt, net als de twee andere proefprojecten in Duitsland, gefinancierd door het Bondsministerie voor milieu, natuurbehoud en nucleaire veiligheid. Daarnaast ondersteunt het Bondsministerie voor vervoer en digitale infrastructuur de opschaling van bovenleidingen voor langeafstandsverkeer in zogenaamde innovatieclusters. Het nationale platform voor de toekomst van de mobiliteit (NPM) raadt aan om 300 kilometer aan Duitse autosnelwegen met bovenleidingen uit te rusten tegen 2023 en om in totaal 4.000 kilometer te elektrificeren tegen 2030 om de klimaatdoelstelling van 40 procent minder broeikasgasemissies in de transportsector te realiseren.
Ook in Vlaanderen staat dit thema op de agenda. In het kader van het Logibat-project onderzoekt het VIL wat de operationele en economische voorwaarden zijn om batterij-elektrisch transport haalbaar te maken en wat de vereisten zijn om een landelijk dekkend laadnetwerk uit te rollen. Siemens Mobility neemt deel aan dit project dat loopt van mei 2021 tot november 2022. 
Siemens Mobility is een afzonderlijk beheerde onderneming van Siemens AG. Siemens Mobility is al meer dan 160 jaar leider in transportoplossingen en blijft zijn portfolio continu innoveren in zijn kernactiviteiten, namelijk rollend materieel, spoorautomatisering en -elektrificatie, kant-en-klare systemen, intelligente verkeerssystemen en aanverwante diensten. Door middel van digitalisering stelt Siemens Mobility mobiliteitsoperatoren over de hele wereld in staat infrastructuur intelligent te maken, waarde duurzaam te verhogen over de gehele levenscyclus, de ervaringen van de passagiers te verbeteren en beschikbaarheid te garanderen. In het boekjaar 2020, dat eindigde op 30 september 2020, boekte Siemens Mobility een omzet van € 9,1 miljard en telde de onderneming wereldwijd ongeveer 38.500 medewerkers. Meer informatie is beschikbaar op: www.siemens.com/mobility.
Lees meer

Contact

Eva Haupenthal

Siemens Mobility GmbH

+49 152 01654597