Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Spoorinfrastructuur van Noorwegen wordt digitaal met technologie van Siemens

"Dit is het begin van een nieuw tijdperk voor het spoornetwerk in Noorwegen. Bane NOR ontwikkelt zo de spoorweg van de toekomst door middel van een van de grootste digitaliseringsprojecten van Noorwegen. We zijn vol vertrouwen dat Siemens samen met ons daaraan op doorslaggevende wijze bijdraagt dankzij het nieuwe digitale seingevingssysteem ", vertelde Sverre Kjenne, Executive Vice President van Bane NOR.
"Dit project is een mijlpaal in de geschiedenis van de seingevingstechniek, vergelijkbaar met de omschakeling van relaisseinposten naar elektronische seinposten in de jaren '80. Samen met Bane NOR zullen we het volledige Noorse spoornet transformeren tot een volledig gedigitaliseerd, IP-gebaseerd systeem – een echt "Internet of Things". Daardoor wordt veel hardware bespaard, wordt een maximale spoorcapaciteit gecreëerd en wordt de basis gelegd voor datagebaseerd preventief onderhoud. De reizigers genieten op hun beurt van meer stiptheid, capaciteit en kortere cycli. De sturing gebeurt in een centrale seinpost in Oslo, van waaruit de treinen met onze ETCS level 2-oplossing hun rijtoestemming krijgen. Het contract is niet alleen de grootste individuele bestelling voor Siemens in Noorwegen, maar tevens ook de grootste bestelling voor Siemens in de sector Spoorinfrastructuur", vertelde Michael Peter, CEO van de Mobility-divisie.
Met de nieuwe ETCS-technologie wordt de seingevingstechniek in het spoornet van Noorwegen gedigitaliseerd. Het systeem vormt een sleutelcomponent voor de grensoverschrijdende netwerkkoppeling van het spoorverkeer in Europa. Met dit systeem moeten de momenteel meer dan 20 verschillende treinbeveiligingssystemen worden vervangen, zodat grensoverschrijdend spoorverkeer in Europa mogelijk wordt. ETCS vormt de basis voor een sterk geautomatiseerd spoorverkeer en maakt de spoormaatschappijen klaar voor de toekomst.
In 2015 besloot Noorwegen het ERTMS-treinbeveiligingssysteem (European Rail Traffic Management System) in het volledige nationale spoornet te introduceren. Het net omvat ongeveer 4.200 spoorkilometers en 375 stations. De aanleiding voor de introductie was de dringende nood aan vernieuwing van het bestaande seingevingssysteem. De meeste van de bestaande relaisgebaseerde systemen zullen het einde van hun levensduur nog binnen de geplande projectperiode bereiken. Het onderhoud wordt steeds moeilijker, waardoor ook de betrouwbaarheid daalt.
De investering in ETCS is een beslissende en belangrijke stap voor de heroriëntatie van het spoornet in Noorwegen. Bane NOR zal gedurende een periode van tien jaar meer dan twee miljard euro investeren in de digitalisering en automatisering van zijn spoornet. Noorwegen speelt daardoor een voortrekkersrol in het gebruik van digitale technologieën in de spoorsector.
Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at www.siemens.com .
Lees meer

Contact

Ellen Schramke

Siemens AG

Nonnendammallee 101
13629 Berlijn
Duitsland

+49 (30) 386-22370