Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens wil een van de krachtigste batterijopslagfaciliteiten van Europa bouwen

“Opslagfaciliteiten voor elektriciteit zijn een belangrijke bouwsteen om de toekomst van energie vorm te geven”, aldus Marco Krasser, Managing Director van SWW Wunsiedel GmbH, een van de partners van Zukunftsenergie Nordostbayern GmbH. “Ze kunnen het net helpen stabiliseren en energie uit hernieuwbare bronnen beter benutten. Ze nemen overtollig vermogen op uit het net en geven dat terug als de elektriciteitsvraag hoger is. Slimme opslagtechnologie zal de lokale en nationale toevoer van groene stroom verhogen. Daarom breiden we de capaciteit geleidelijk uit.”   
Het geplande opslagsysteem van Fluence zal grote hoeveelheden groene stroom kunnen opslaan en vrijgeven. Zo kan schone energie flexibeler benut worden buiten de productie-uren, ook tijdens periodes van dure piekbelasting.
“Dat komt ook de netbeheerder ten goede omdat die zo meer flexibiliteit krijgt om spanningsschommelingen op te vangen, die steeds vaker voorkomen door de toegenomen productie van hernieuwbare energie”, aldus Bernd Koch, Head of Technology Performance Services bij Siemens Smart Infrastructure Germany. De oplossing zal een aanzienlijke verlichting betekenen voor de netbeheerder. “Het in- en uitschakelen van grote industriële fabrieken in het netgebied vergt veel elektriciteit”, zegt Andreas Schmuderer, projectmanager bij Siemens. "Tot nu toe moest de netbeheerder flinke reserves aanhouden. Als die in de toekomst kunnen worden geëlimineerd, is er een groot potentieel om de CO2-uitstoot op de lokale energiemarkt te verminderen.”
Vorige week werd in Wunsiedel met een officiële spadesteek het begin ingeluid van de bouw van een waterstofcentrale met een capaciteit van 8,75 megawatt. Zodra de vestiging in 2022 operationeel is, zal die tot 1.350 ton waterstof per jaar produceren met behulp van uitsluitend hernieuwbare energie, bijvoorbeeld uit zonne- of windenergie.
Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor de intelligente, adaptieve infrastructuren van vandaag en voor de toekomst. SI focust op de kritieke uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering door energiesystemen, gebouwen en industriële sectoren met elkaar te verbinden. SI biedt klanten een omvattend End-to-End-portfolio uit één enkele bron - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf de energieopwekking tot en met het energieverbruik. Met een steeds verder gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI klanten om succesvol te zijn, en gemeenschappen om vooruitgang te boeken, en draagt hierdoor bij tot de vrijwaring van onze planeet. Zo creëert SI zorgzame omgevingen. Het internationale hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in Zug, Zwitserland. SI heeft wereldwijd zo’n 72.000 medewerkers in dienst.
Lees meer
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. De wereldwijd actieve onderneming focust op intelligente infrastructuren voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, evenals op automatisering en digitalisering in de proces- en maakindustrieën. Siemens verbindt de digitale en de fysieke wereld met elkaar, ten voordele van klanten en de maatschappij in haar geheel. Met Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens mee vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie; de onderneming is sinds 28 september 2020 tevens beursgenoteerd. In boekjaar 2020, afgesloten op 30 september 2020, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 57,1 miljard en een nettowinst van € 4,2 miljard. Vanaf 30 september 2020 had de onderneming wereldwijd zo’n 293.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Lees meer

Contact

Eva-Maria Baumann

Siemens AG - Trade press

Werner-von-Siemens-Straße 1                       
80333 Munich
Germany

+49 9131 17-36620

Christian S. Wilson

Siemens AG - Business press

Werner-von-Siemens-Straße 1                       
80333 Munich
Germany

+49 172 138 5608