Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens onthult "co-pilot" voor het flexibel beheer van laagspanningsnetten met nieuwe Gridscale X-software

Naarmate de energietransitie versnelt, worden laagspanningsnetten met ongeziene uitdagingen geconfronteerd door de snelle groei van gedistribueerde energiebronnen en elektrificatie. Door de verschuiving naar prosumentgerichte netten met bidirectionele elektriciteitsstromen, wordt digitalisering essentieel om het net doeltreffend te beheren, de stabiliteit te garanderen en een netto-nulproductie te realiseren.
Het nieuwste aanbod van Gridscale X, Gridscale X LV Management, ondersteunt distributienetbeheerders (DNB's) bij het netbeheer en zet de eerste cruciale stappen naar flexibiliteitsbeheer door zowel monitorings- als sturingsfuncties te bieden. Dankzij de voortdurende en automatische stappen voor detectie, beoordeling en reactie kunnen DNB's onbenutte netwerkcapaciteit snel aanboren zonder de netbetrouwbaarheid in het gedrang te brengen. Bijgevolg kan het onderhoud voor modellen met 50 % verminderd worden.
“Met Gridscale X LV Management kunnen distributienetbeheerders evolueren naar flexibel en autonoom netbeheer. Door de actieve monitoring en visualisering van het laagspanningsnet kunnen ze storingen en uitval tot 30 % verminderen, het net stabiliseren, bedrijfsmiddelen beschermen en de netdigitalisering versnellen", aldus Sabine Erlinghagen, CEO van Siemens Grid Software.
Gridscale X LV Management omvat geavanceerde functies voor de ontwikkeling van netmodellen. Zo kunnen gebruikers eenvoudig een gevalideerd en consistent netmodel creëren en onderhouden. Dit vormt een eerste stap naar het creëren van een digitale tweeling van het net, die de complexiteit aanzienlijk vermindert en gegevenssilo's doorbreekt. De software biedt ook een intelligente agent - of "co-pilot” - die DNB's begeleidt bij het beoordelen en oplossen van problemen. Tot slot ondersteunt de software beheerders met functies voor netstabilisatie om congestie en flessenhalzen aan te pakken en zowel ongeplande als geplande onderbrekingen makkelijker en sneller op te lossen. Zo kunnen DNB's het net dichter bij zijn limieten exploiteren en de flexibiliteit van het net op laagspanningsniveau activeren door het potentieel van conventionele netsystemen te benutten.
Gridscale X LV Management maakt deel uit van Siemens Xcelerator, een open digitaal bedrijfsplatform dat klanten ondersteunt bij de eenvoudigere en schaalbare versnelling van hun digitale transformatie. Dankzij de gebruiksvriendelijke interface en aanpasbare architectuur van de software is deze eenvoudig te implementeren en op te schalen, zodat DNB's hun laagspanningsnetten snel en efficiënt kunnen digitaliseren.  Net als alle producten van het Gridscale X-aanbod biedt LV Management open interfaces en kan het dus naadloos in bestaande systeemomgevingen geïntegreerd worden. Met een geavanceerde cloudarchitectuur en beschikbaar als Software-as-a-Service (SaaS) is implementatie binnen 12 weken mogelijk.
Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor intelligente, aanpasbare infrastructuren voor vandaag en voor de toekomst. SI wil de kritieke uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aanpakken door energiesystemen, gebouwen en industriële sectoren met elkaar te verbinden. Siemens Smart Infrastructure biedt klanten een omvattend end-to-end-portfolio uit één hand - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf het punt van energieopwekking tot het punt van energieverbruik. Met een steeds sterker gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI-klanten om succesvol te zijn en gemeenschappen om vooruitgang te boeken, en draagt hierdoor bij tot de vrijwaring van onze planeet. Het internationale hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in Zug, Zwitserland. Op 30 september 2022 had de onderneming wereldwijd zo’n 72.700 medewerkers in dienst.
Lees meer
Siemens AG (Berlijn en München) is een technologieonderneming met focus op de domeinen industrie, infrastructuur, transport en gezondheidszorg. Van zuinige en ecologische fabrieken, veerkrachtige toeleveringsketens en slimmere gebouwen en stroomnetten tot groenere en comfortabelere vervoersoplossingen en geavanceerde gezondheidszorg, ontwikkelt de onderneming doelgerichte technologie die voor haar klanten meerwaarde creëert. Door de reële en digitale wereld te combineren, biedt Siemens haar klanten mogelijkheden om hun bedrijfssectoren en markten te transformeren en hen zo te helpen het dagelijkse leven van miljarden mensen te verbeteren. Siemens heeft ook een meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die vormgeeft aan de toekomst van de gezondheidszorg. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie. In boekjaar 2022, afgesloten op 30 september 2022, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 72,0 miljard en een nettowinst van € 4,4 miljard. Op 30 september 2022 had de onderneming wereldwijd zo’n 311.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Lees meer

Contact

Lena Carlson

Siemens Smart Infrastructure

+49 159 0168 4611