Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens Mobility en partners lanceren onderzoeksproject ‘Autonome tram in depot’

“AStriD is de volgende grote mijlpaal in de ontwikkeling van autonome trams. We willen onze klanten beter ondersteunen in hun inspanningen voor een duurzame waarde creatie over de volledige levensduur alsook in hun inspanningen voor een gegarandeerde beschikbaarheid”, stelt Sabrina Soussan, CEO van Siemens Mobility. 
Het onderzoeks- en ontwikkelingsproject zal worden uitgevoerd in het depot van Verkehrsbetrieb Potsdam. Het is de bedoeling om daar een digitaal depot uit te bouwen op basis van de werking van autonome trams. De technische haalbaarheid van het project zal worden aangetoond met autonome onderhoudswerken in het depot, zoals het leiden van trams door een wasstraat naar een zijspoor. Op middellange termijn moet de automatisering van het depot commercieel rendabel worden gemaakt als eerste fase in het autonoom rijden van trams. Al van bij de start van het ontwikkelingsproject zal er rekening gehouden worden met de juridische kadervoorwaarden voor de goedkeuring en de exploitatie van de autonome trams, en het economisch kader dat nodig is voor de uitoefening van de activiteiten. Het AStriD-project wordt in oktober 2019 opgestart en zal drie jaar lopen.   
De partners hebben het project in verschillende werkpakketten opgedeeld.  Siemens Mobility  GmbH zal de autonome tram in het depot ontwikkelen. Vervolgens zal de tram geïntegreerd worden in het data- en systeemlandschap via de data hub van partner Codewerk en gelokaliseerd en getraceerd met behulp van de digitale kaart van Mapillary.  
ViP levert de infrastructuur voor de tram en het depot verstrekt toegang tot de nodige gegevens, systemen en faciliteiten en evalueert de resultaten vanuit het standpunt van een depotoperator. “We zijn verheugd dat er voor dit project opnieuw gekozen is voor Potsdam. Het is voor ons en voor de hele sector nuttig om een praktisch voorbeeld te krijgen van maatregelen die snel uitgevoerd kunnen worden. We zullen kijken of en hoe de tijdrovende rangeeractiviteiten in het depot volledig geautomatiseerd kunnen worden. Dit is een interessante optie voor ons huidig depot en mogelijk voor een andere uitvalsbasis in het noorden van Potsdam”, stelt Monty Balisch, Managing Director van ViP.
Het  Instituut voor Informatieverwerkingstechnologie (ITIV) aan het KIT levert zijn expertise in de specificatie en digitalisering van depots, de automatisering van processen en de identificatie van de nodige gegevens. “Geautomatiseerde systemen ontgroeien hun niche, zeker op het vlak van mobiliteit. Ik zie in de grotendeels gesloten ruimte van een depot een ideaal toepassingsgebied”, stelt professor Eric Sax van KIT. “We kijken ernaar uit om bij te dragen met de laatste onderzoeksresultaten van AStriD en die toe te passen in een tramdepot.” 
IKEM analyseert en evalueert de juridische en economische aspecten van het project. “Aangezien de bestuurder als referentiepunt voor gedragsvereisten, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ontbreekt, staan we voor grote juridische uitdagingen en, concreter, uitdagingen voor de goedkeuring van de activiteiten. Anderzijds kunnen we er voor de commerciële gebruikssituaties, de berekening van de kosten en de planning van de ingebruikname eenvoudigweg niet van uitgaan dat alleen de bestuurder als kostenpositie is weggenomen. Andere functies in het systeem zullen belangrijker worden en er moet eveneens rekening gehouden worden met de nieuwe technologie als factor voor de exploitatie en de kosten. In feite wordt er een volledig nieuw operatormodel voor het depot uitgewerkt. Dat model wordt tijdens het project ontwikkeld en, voor zover mogelijk, onderbouwd met kostenramingen. IKEM zal de vragen die aan bod komen tijdens het project, in samenwerking met de projectpartners en de relevante externe partijen, beantwoorden”, stelt Matthias Hartwig, Team Leader, Mobility, IKEM.  
Codewerk is gespecialiseerd in industriële systemen en ontwikkelt onder meer software voor de gegevenscommunicatie in rollend materieel. Codewerk zal in dit project de cloud- en edgecomponenten op zich nemen om de gegevens van alle systemen te integreren. “Autonome trams hebben het potentieel om van het spoor een aantrekkelijkere vervoersoptie te maken. Bij Codewerk willen we met AStriD investeren in een klimaatvriendelijke technologie en onze concurrentiepositie verstevigen”, stelt Christian Grund, Managing Director van Codewerk. 
Mapillary levert een cloudgebaseerd onlineplatform waar straatbeelden en relevante informatie gezamenlijk worden verzameld en verstrekt. De gegevens worden geanalyseerd met behulp van kunstmatige intelligentie en worden verwerkt om digitale kaarten te creëren. “De mobiliteit verandert en de komende jaren zullen we autonome auto’s en trams zien opduiken. Zij vormen een volledig nieuwe uitdaging voor de ontwikkeling van kaarten. Kaarten zullen niet langer alleen nodig zijn om mensen van punt A naar punt B te brengen, ook autonome voertuigen in het algemeen zullen er gebruik van maken. Daar komen Mapillary en onze expertise in straatbeelden van pas. Dankzij computerweergavetechnieken en straatbeelden leren we de tram om zijn omgeving te herkennen en te begrijpen”, stelt Peter Kontschieder, Director of Research bij Mapillary.

Over mFUND bij het BMVI:

Het BMVI financiert sinds 2016 in het kader van het onderzoeksinitiatief mFUND onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten die zich focussen op datagebaseerde digitale applicaties voor Mobiliteit 4.0. mFUND verleent niet alleen financiële steun, maar organiseert tal van evenementen om het netwerken tussen spelers uit de politieke, zakelijke en onderzoekssector aan te moedigen en verleent toegang tot het gegevensportaal mCLOUD. Meer informatie is beschikbaar op:  www.mfund.de .

Siemens Mobility is een afzonderlijk beheerde onderneming van Siemens AG. Siemens Mobility is al meer dan 160 jaar leider in transportoplossingen en blijft zijn portfolio continu innoveren in zijn kernactiviteiten, namelijk rollend materieel, spoorautomatisering en -elektrificatie, kant-en-klare systemen, intelligente verkeerssystemen en aanverwante diensten. Door middel van digitalisering stelt Siemens Mobility mobiliteitsoperatoren over de hele wereld in staat infrastructuur intelligent te maken, waarde duurzaam te verhogen over de gehele levenscyclus, de ervaringen van de passagiers te verbeteren en beschikbaarheid te garanderen. In boekjaar 2018, dat eindigde op 30 september 2018, boekte de vroegere Siemens Mobility-afdeling een omzet van € 8,8 miljard en telde de onderneming wereldwijd 34.200 medewerkers. Meer informatie is beschikbaar op: www.siemens.com/mobility.

Lees meer

Contact

Eva Haupenthal

Siemens Mobility GmbH

Otto-Hahn-Ring 6 
81739 München
Duitsland

+49 (89) 636 24421