Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens introduceert software voor actief beheer van laagspanningsnetten

LV Insights X stelt netbeheerders in staat om volledige transparantie te krijgen over het laagspanningsniveau van het net, de uitvaltijd met maximaal 30 procent te verkorten en de netcapaciteit te verhogen door kritieke segmenten te identificeren. Met de software kunnen DSO's automatisch en met aanzienlijk minder inspanning volledige laagspanningsnetmodellen maken en beheren en gegevens benutten om effectievere beslissingen te nemen. Op die manier kunnen ze een digitale tweeling van het distributienet creëren met reeds bestaande gegevens. De nieuwe software maakt de weg vrij voor aanpasbaar en schaalbaar laagspanningsnetbeheer.
Volgens McKinsey stijgt de wereldwijde vraag naar elektriciteit aanzienlijk en zal ze naar verwachting verdrievoudigen tegen 2050, gedreven door de toenemende elektrificatie in verwarming, transport en industrie. Tegelijkertijd staat het elektriciteitsnet voor enorme uitdagingen, vooral op het niveau van het laagspanningsnet. Aan de consumentenzijde (vraag) zal het aantal elektrische voertuigen 13-voudig toenemen en alleen al in Europa zullen er tegen 2030 naar verwachting 40 tot 50 miljoen extra warmtepompen worden geïnstalleerd. Aan de kant van de opwekking (aanbod) zullen de jaarlijkse aanvragen voor aansluiting op het elektriciteitsnet de komende jaren naar verwachting met een factor vijf tot acht toenemen. De meeste van deze veranderingen vinden plaats op het niveau van het distributienet en vergen het uiterste van de bestaande netten. De uitdaging voor DSO's is om snel de nodige capaciteit en aansluitingen te leveren en tegelijk om te gaan met beperkte middelen om het net stabiel te houden.
"Laagspanningsnetten kunnen een baanbreker worden op onze weg naar net nul," zegt Sabine Erlinghagen, CEO van Siemens Grid Software. "Maar alleen als we software inzetten om de capaciteit van de bestaande netten snel te vergroten. Daarom zijn we bijzonder trots op de lancering van LV Insights X. Als primeur in de sector stelt deze software nutsbedrijven in staat om laagspanningsnetten actief te beheren en zo sneller het totale energiesysteem te transformeren, maximaal gebruik te maken van de bestaande infrastructuur en uiteindelijk de energietransitie vorm te geven."
Wanneer de LV Insights X software wordt geïmplementeerd, zullen netbeheerders aanzienlijke tijdbesparingen realiseren, gedetailleerde inzichten verkrijgen en genieten van efficiënter storingsbeheer en geoptimaliseerde workflows. Energiebedrijven kunnen datasilo's tussen afdelingen, belanghebbenden en systemen doorbreken. Dit vermindert de inspanningen voor gegevensverwerking met wel 80 procent en de tijd die nodig is voor het onderhoud van netmodellen met 50 procent. Een digitale twin van een laagspanningsnet kan eenvoudig worden gemaakt door gegevens uit verschillende bronnen te integreren, bijvoorbeeld geografische informatiesystemen (GIS), Meter Data Management (MDM) systemen en Advanced Distribution Management Systems (ADMS). De volledige netwerktopologie en alle informatie over de quasi realtime netstatus worden zichtbaar en kunnen op elk moment worden gemonitord via een moderne, browsergebaseerde, gebruiksvriendelijke grafische interface - zelfs via mobiele apparaten buiten de controlekamer. Als uitvalzones op een kaart worden gevisualiseerd, kunnen netbeheerders uitval veel sneller identificeren, terwijl een geïntegreerde ping-functie hen in staat stelt om snel de impact van storingen te controleren. Bovendien kunnen nutsbedrijven hun planningsnauwkeurigheid aanzienlijk verbeteren, hun volledige planningsactiviteiten optimaliseren en de effectiviteit van hun investeringen verhogen.
LV Insights X is ontwikkeld als onderdeel van het Siemens Xcelerator-portfolio en is beschikbaar als Software as a Service (SaaS). In vergelijking met on-premise software garandeert SaaS de snelst mogelijke time-to-operation en verlaagt het de instapkosten en risico's aanzienlijk, terwijl de schaalbaarheid hoog is en cyberbeveiligingsnormen gegarandeerd zijn.
Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor intelligente, aanpasbare infrastructuren voor vandaag en voor de toekomst. SI wil de kritieke uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aanpakken door energiesystemen, gebouwen en industriële sectoren met elkaar te verbinden. Siemens Smart Infrastructure biedt klanten een omvattend end-to-end-portfolio uit één hand - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf het punt van energieopwekking tot het punt van energieverbruik. Met een steeds sterker gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI-klanten om succesvol te zijn en gemeenschappen om vooruitgang te boeken, en draagt hierdoor bij tot de vrijwaring van onze planeet. Het internationale hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in Zug, Zwitserland. Op 30 september 2022 had de onderneming wereldwijd zo’n 72.700 medewerkers in dienst.
Lees meer
Siemens AG (Berlijn en München) is een technologieonderneming met focus op de domeinen industrie, infrastructuur, transport en gezondheidszorg. Van zuinige en ecologische fabrieken, veerkrachtige toeleveringsketens en slimmere gebouwen en stroomnetten tot groenere en comfortabelere vervoersoplossingen en geavanceerde gezondheidszorg, ontwikkelt de onderneming doelgerichte technologie die voor haar klanten meerwaarde creëert. Door de reële en digitale wereld te combineren, biedt Siemens haar klanten mogelijkheden om hun bedrijfssectoren en markten te transformeren en hen zo te helpen het dagelijkse leven van miljarden mensen te verbeteren. Siemens heeft ook een meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die vormgeeft aan de toekomst van de gezondheidszorg. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie. In boekjaar 2022, afgesloten op 30 september 2022, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 72,0 miljard en een nettowinst van € 4,4 miljard. Op 30 september 2022 had de onderneming wereldwijd zo’n 311.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Lees meer

Contact

Lena Carlson

Siemens AG

+49 159 0168 4611