Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens bouwt een van Duitslands grootste koolstofvrije waterstofcentrales in Wunsiedel

De minister van Economische Zaken, Hubert Aiwanger, zei: “Het WUN H2-project levert een belangrijke bijdrage aan de omzetting van de waterstofstrategie van Beieren. Groene waterstof ‘Made in Bavaria’ getuigt van binnenlandse technologische expertise en lokale waardecreatie verhoogt de acceptatie.”  Minister van Milieu, Thorsten Glauber, voegde hieraan toe: “Waterstof is een belangrijke technologie op weg naar een klimaatneutrale toekomst. De energietransitie zal pas slagen als er veel innovatieve benaderingen zijn, zoals in Wunsiedel.” Volgens een recente analyse van de OESO zal de wereldwijde energievraag tegen 2050 naar schatting met 80 procent zijn toegenomen. Om aan deze vraag tegemoet te komen en tegelijkertijd de uitdagingen van de klimaatverandering aan te gaan, zullen enorme investeringen nodig zijn in de opwekking van schone energie, energiedistributie en digitalisering. Daartoe moeten alle energieverbruikende sectoren, waaronder transport en industrie, hun inspanningen op het gebied van het koolstofvrij maken voortzetten.
De centrale zal worden gebouwd in het energiepark van Wunsiedel en zal verbonden zijn met de bestaande batterijopslagfaciliteit van Siemens en de aangrenzende industriële ondernemingen. Die kunnen de restwarmte gebruiken of de zuurstof die bij elektrolyse wordt afgesplitst. Deze “connected” infrastructuur zal als model dienen voor heel Duitsland. 
“De omschakeling van onze energievoorziening naar nieuwe, klimaatneutrale energiebronnen is een van de belangrijkste doelstellingen van de energietransitie. Waterstof speelt daarbij een belangrijke rol”, stelt professor dr. Ralf P. Thomas - CFO bij Siemens, bij de eerste spadesteek. “In dit opzicht is Wunsiedel met zijn bestaande decentrale energiesysteem en het gebruik van digitale technologie een pilootproject voor een duurzame energietoekomst.” Digitalisering en duurzaamheid staan bij Siemens steeds meer centraal in de bedrijfsactiviteiten. Op een evenement voor investeerders stelde Siemens zijn nieuwe ‘Degree’-kader voor duurzaam engagement op het vlak van milieu, maatschappij en governance voor. 
Voor het project in Wunsiedel staat SFS, de financieringstak van Siemens, in voor de commerciële projectontwikkeling en de structurering van de financiering. SFS heeft een aandeel van 45 procent in de beheersmaatschappij van het project, WUN H2. Rießner Gase GmbH heeft ook 45 procent in handen en Stadtwerke Wunsiedel (SWW) de resterende 10 procent. Tegelijkertijd kon SFS de projectfinanciering op non-recoursebasis implementeren, d.w.z. zonder tegenaansprakelijkheid tegenover de aandeelhouders, met UmweltBank als externe kredietverstrekker om de financiering van het project veilig te stellen. “WUN H2 is een proefproject voor Duitsland dat innovatieve technologie in de praktijk zal brengen en uiteindelijk de haalbaarheid van de industriële productie van groene waterstof zal bewijzen. Ons concept is schaalbaar en eenvoudig in te voeren op andere locaties. Als elke stad zijn eigen H2-centrale zou hebben, zou de energietransitie al veel verder staan”, aldus dr. Philipp Matthes, algemeen directeur van WUN H2 GmbH. Als waterstof wordt geproduceerd door middel van elektrolyse van water door enkel elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen te gebruiken voor dit proces, wordt het aangeduid als ‘groen’, met andere woorden koolstofvrije waterstof. De centrale in Wunsiedel gebruikt de meest geavanceerde elektrolyzer van Siemens Energy. “Groene waterstof speelt een cruciale rol, vooral in het koolstofvrij maken van industrieën en de transportsector”, aldus dr. Christian Bruch, CEO van Siemens Energy AG. “Met onze nieuwste generatie elektrolyzers blijven we deze technologie commercialiseren. De centrale levert niet alleen groene waterstof uit hernieuwbare energiebronnen, maar maakt ook optimaal gebruik van de resulterende bijproducten, zuurstof en restwarmte.”
De waterstof wordt via vrachtwagentrailers geleverd aan lokale en regionale eindafnemers voor lokale distributie, voornamelijk in de regio’s Oberfranken, Oberpfalz, Thüringen en Saksen, en West-Bohemen (Tsjechië). De centrale helpt ook knelpunten in het net te verlichten en biedt flexibiliteit voor het elektriciteitsnet. Doordat op dezelfde locatie een openbaar vulstation voor waterstof kan worden gebouwd voor vrachtwagens en bussen, kan er een aanbod worden gecreëerd voor koolstofvrij zwaar vervoer en regionaal openbaar vervoer. “Dankzij ons concept ‘Wunsiedler Weg’ zijn we perfect opgewassen om klimaatneutraliteit te bereiken. Waterstoftechnologie zal Wunsiedel op de kaart zetten als een modelstad voor de energietoekomst, en dit ver buiten de regio, en zelfs buiten Beieren”, aldus burgemeester Nicolas Lahovnik van Wunsiedel. “Zo kunnen we nieuwe en duurzame vormen van energiegebruik creëren voor onze inwoners.”
De nieuwe waterstofcentrale zou in de zomer van 2022 in gebruik worden genomen.

De spadesteek luidde de start in van de bouw van dit pilootproject, in aanwezigheid van dr. Markus Söder, minister-president van Beieren, Hubert Aiwanger, Beiers minister van Economische Zaken, Regionale Ontwikkeling en Energie, Thorsten Glauber, Beiers minister van Milieu- en Consumentenbescherming, professor dr. Ralf P. Thomas, Chief Financial Officer van Siemens, dr. Philipp Matthes en dr. Thilo Rießner, algemeen directeurs van WUN H2, Nicolas Lahovnik, burgemeester van Wunsiedel, Marco Krasser, algemeen directeur van SWW Wunsiedel, en Andreas Schmuderer, projectmanager van Siemens. 

Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. De wereldwijd actieve onderneming focust op intelligente infrastructuren voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, evenals op automatisering en digitalisering in de proces- en maakindustrieën. Siemens verbindt de digitale en de fysieke wereld met elkaar, ten voordele van klanten en de maatschappij in haar geheel. Met Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens mee vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie; de onderneming is sinds 28 september 2020 tevens beursgenoteerd. In boekjaar 2020, afgesloten op 30 september 2020, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 57,1 miljard en een nettowinst van € 4,2 miljard. Vanaf 30 september 2020 had de onderneming wereldwijd zo’n 293.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Lees meer

Contact

Christian Wilson

National daily and business press

+49 (172) 279 10 27

Bernhard Lott

Regional daily press

+49 (174) 156 06 93

Nicole Zeitz 

Trade Press

+41 79 594 76 15