Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

ORES kiest voor MindSphere van Siemens voor duurzaam E-Cloud-project in Doornik

In de context van de ecologische transitie wordt collectieve zelfconsumptie een belangrijke ontwikkeling op de energiemarkt. Het concept is gebaseerd op de mogelijkheid om in een bepaalde zone een gebruikersgemeenschap te voorzien van duurzame energie. In dit kader werkt de Waalse energieverdeler ORES sinds 2016 aan ‘E-Cloud’, een innovatief testproject in de bedrijfszone van Doornik Ouest (ZAE). Enerzijds is de opzet van ‘E-Cloud’ om de productiestromen van wind- en zonne-energie af te stemmen op de elektriciteitsbehoeften om zo de collectieve consumptie van de lokale bedrijven te optimaliseren. Anderzijds wil ORES bedrijven aanmoedigen om zo veel en zo vaak mogelijk te kiezen voor lokale natuurlijke energiebronnen.
Realtime overzicht
Om de elektriciteitsbehoeften en de ‘groene’ productiestromen in de zone in kaart te brengen en te beheren, deed ORES een beroep op Siemens en zijn cloudoplossing MindSphere. Als open Internet of Things-platform laat MindSphere toe om externe apps te linken en data van energieproductiesystemen in de cloud te verzamelen zodat die beschikbaar is voor verdere verwerking of consultatie.
De integratie van de algoritmes binnen Mindsphere werd opgemaakt in samenwerking met de Universiteit van Mons. Met behulp van een dashboard kunnen ORES en de lokale bedrijven vanop verschillende punten in realtime data over de lokale energieconsumptie en -productie raadplegen en afstellen.
Weersvoorspellingen
Als cloudoplossing groeit het platform mee met de noden van de bedrijfszone. In tegenstelling tot klassieke energieproductie, is de productie van hernieuwbare energie niet constant omdat ze onderhevig is aan de wisselende weersomstandigheden. Siemens doet een beroep op technologie en haar competentie en ervaring om deze uitdaging het hoofd te bieden.
In een volgende fase wordt daarom aan het platform een forecasting-module toegevoegd zodat de lokale bedrijven kunnen inspelen op de veranderende weersomstandigheden. Dankzij deze forecasting-module, die gebruikmaakt van AI-algoritmes, zullen de ondernemingen van de bedrijfszone preciezer kunnen nagaan hoeveel elektriciteit de fotovoltaïsche zonnepanelen of windmolens de volgende dag zullen genereren.
Op basis daarvan kunnen ze hun energieconsumptieprogramma dan zo goed mogelijk aanpassen om maximaal gebruik te maken van deze groene, lokale productie - wat hun eindafrekening bovendien positief beïnvloedt.
Environments that care
Dankzij de oplossingen van Siemens is ORES weer een stap dichter bij een beter evenwicht van het energienetwerk in Wallonië en het afstemmen van de energieproductie op de consumptie. “De toekomst is uitdagend in deze wereld, maar oplossingen gebaseerd op intelligente data-analyse en cloudtoepassingen zullen de weg tonen naar sluitende oplossingen in een sterk veranderende wereld. Met onze technologie en het open IoT-platform MindSphere wil Siemens zo veel mogelijk bijdragen aan de uitbalancering van de energiemarkt en het creëren van ‘environments that care’. We werken mee aan de ontwikkeling van duurzame omgevingen waar ook volgende generaties nog de vruchten van zullen kunnen plukken”, zegt Frederic Van Cauteren, Sales Direct Product & System Sales van Siemens Smart Infrastructure.
Siemens AG (Berlin and Munich) is a global technology powerhouse that has stood for engineering excellence, innovation, quality, reliability and internationality for more than 170 years. The company is active around the globe, focusing on the areas of electrification, automation and digitalization. One of the largest producers of energy-efficient, resource-saving technologies, Siemens is a leading supplier of efficient power generation and power transmission solutions and a pioneer in infrastructure solutions as well as automation, drive and software solutions for industry. With its publicly listed subsidiary Siemens Healthineers AG, the company is also a leading provider of medical imaging equipment – such as computed tomography and magnetic resonance imaging systems – and a leader in laboratory diagnostics as well as clinical IT. In fiscal 2018, which ended on September 30, 2018, Siemens generated revenue of €83.0 billion and net income of €6.1 billion. At the end of September 2018, the company had around 379,000 employees worldwide. Further information is available on the Internet at www.siemens.com .
Lees meer
Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor intelligente, adaptieve infrastructuur voor vandaag en voor de toekomst. SI focust op de urgente uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering door energiesystemen, gebouwen en industrieën met elkaar te verbinden. SI biedt klanten een uitgebreid End-to-End portfolio uit één enkele bron - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf de energieopwekking tot en met het energieverbruik. Met een steeds meer gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI klanten om succesvol te zijn, en onze gemeenschappen om vooruitgang te boeken en duurzame ontwikkeling te omarmen en draagt zo bij tot de vrijwaring van onze planeet. SI creëert zorgzame omgevingen. Siemens Smart Infrastructure heeft zijn internationale hoofdkantoor in Zug, Zwitserland, en heeft wereldwijd zo’n 71.000 medewerkers in dienst.
Lees meer

Contact

Corporate Communications

0032 2 536 30 42