Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Nieuwe Siemens-aanwezigheidsmelder verhoogt de energie-efficiëntie zonder nood aan extra toebehoren

Meer functionaliteit in een enkele melder
De nieuwe aanwezigheidsmelder verbindt optische met technische componenten. Het multisensorontwerp bevordert maximaal comfort en hoge energiebesparingen in ruimten zonder nood aan extra toebehoren. De eliminatie van overbodige apparaten past perfect in hedendaagse designtrends en creëert een visueel aantrekkelijke omgeving.

Aanwezigheids- en daglichtafhankelijke sturing van verlichtingssystemen

Alle aanwezigheidsmelders van de WIDE-reeks verzekeren een energiezuinige verlichting en klimaatregeling. Dankzij de verschillende sensoren kunnen niet alleen optimale lichtomstandigheden maar ook de gewenste klimaat- en ventilatiewaarden gerealiseerd worden.
Hiernaast wordt de aanwezigheids- en daglichtafhankelijke sturing verzekerd door twee extra analyse-eenheden van de zonwering en de geïnstalleerde HVAC-toepassingen. Bovendien zijn de aanwezigheidsmelders voorzien van een geïntegreerde constantlichtregelaar, bijzonder geschikt voor open kantoren of locaties met aanwezigheidsafhankelijke behoefte aan een constante lichtsterkte. Meervoudige kalibratiemethoden verzekeren een optimaal gebruik van de sensoren, ongeacht waar ze geïnstalleerd zijn.

Nauwkeurig energieverbruiksmanagement

Naast de registratie, bewaking en sturing van het energieverbruik heeft de WIDE UP 258Dx1-aanwezigheidsmelder een ongeëvenaard groot bereik. Zo beschikt het WIDE Dual Tech-model bijvoorbeeld over een ultrasoonfunctie die voor de betrouwbare detectie van verborgen voorwerpen, zoals die achter scheidingswanden in kantoren, kan worden gebruikt. Dankzij een uitgebreid toepassingsprogramma met omvattende sturingsfuncties en mogelijkheden voor regeling en parameterinstelling is de gebruiker verzekerd van een gestroomlijnd beheer van de gebouwprocessen en de overeenkomstige energiebesparingen. De installatie is snel en ongecompliceerd omdat er slechts één enkele KNX-kabel nodig is.
Siemens AG (Berlijn en München) is een wereldspeler op het vlak van techniek en engineering en staat reeds meer dan 170 jaar garant voor technische uitmuntendheid, innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid en een internationale aanwezigheid. Het bedrijf is wereldwijd actief, met een focus op de domeinen van elektriciteitsopwekking en -distributie, intelligente infrastructuur voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen, en automatisering en digitalisering in de proces- en productie-industrieën. Met de afzonderlijk beheerde bedrijfsentiteit Siemens Mobility, een toonaangevende leverancier van intelligente mobiliteitsoplossingen voor spoor- en wegvervoer, geeft Siemens vorm aan de wereldmarkt voor passagiers- en vrachtdiensten. Dankzij de meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde bedrijven Siemens Healthineers AG en Siemens Gamesa Renewable Energy is Siemens ook een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie en digitale gezondheidszorgdiensten en milieuvriendelijke oplossingen voor onshore en offshore windenergieproductie. In boekjaar 2018, afgesloten op 30 september 2018, genereerde Siemens een omzet van € 83,0 miljard en een nettowinst van € 6,1 miljard. Eind september 2018 had het bedrijf wereldwijd zo’n 379.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Lees meer
Siemens Smart Infrastructure geeft vorm aan de markt voor de intelligente, adaptieve infrastructuren van vandaag en voor de toekomst. SI focust op de kritieke uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering door energiesystemen, gebouwen en industriële sectoren met elkaar te verbinden. SI biedt klanten een omvattend End-to-End-portfolio uit één enkele bron - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf de energieopwekking tot en met het energieverbruik. Met een steeds verder gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI klanten om succesvol te zijn, en gemeenschappen om vooruitgang te boeken, en draagt hierdoor bij tot de vrijwaring van onze planeet. Zo creëert SI zorgzame omgevingen. Het internationale hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in Zug, Zwitserland. SI heeft wereldwijd zo’n 72.000 medewerkers in dienst..
Lees meer

Contact

Katharina Sipura

Smart Infrastructure

+41 796507005