Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Nieuwe Pfizer-fabriek in Duitsland is 40% energiezuiniger met technologie en diensten van Siemens

Het gebouwbeheerplatform Desigo CC vormt de technologische ruggengraat van de slimme gebouwinfrastructuur van de faciliteit en fungeert als een centraal controlecentrum dat meerdere systemen en apparaten integreert en processen automatiseert. Hierdoor kunnen systemen met elkaar communiceren en samenwerken en worden gegevens van zowel het productieproces als het gebouw op één plek verzameld en gevisualiseerd.
"Alle machines en processen zijn intelligent genetwerkt met behulp van informatie- en communicatietechnologieën, waardoor de Pfizer-fabriek in Freiburg flexibeler, sneller en met minder resources kan produceren", zegt Gunther Bechmann, Senior Manager Operations Manufacturing, Pfizer Freiburg. "De constructieve samenwerking bij dit project heeft het bestaande partnerschap dat de Pfizer-fabriek al jaren met Siemens onderhoudt, opnieuw bevestigd en uitgebreid."
High containment fabrieken zijn ontworpen om veilig medicijnen te produceren met zeer actieve ingrediënten, die met de grootste zorg behandeld moeten worden. In de Pfizer-fabriek bewaken en besturen Building Services van Siemens een speciaal beschermingconcept, dat meerdere disciplines samenbrengt, waaronder energiedistributie, ventilatie, airconditioning en verwarming. Als gevolg van dit concept en de bijbehorende technologie kan Pfizer medicijnen produceren met de categorie Occupational Exposure Bands Four (OEB4), waarbij werknemers slechts beschermende kleding nodig hebben tot OEB3-niveau. Dit creëert optimale productieomstandigheden, terwijl maximale veiligheid voor medewerkers wordt gegarandeerd en de efficiëntie wordt verhoogd.
"De samenwerking met Pfizer in de nieuwe fabriek in Freiburg toont uitstekend aan hoe een intelligente mix van technologie en diensten precies de juiste resultaten kan opleveren, zelfs in een uitdagende sector als de farmaceutische industrie, waar snelheid, consistente kwaliteit en veiligheid onontbeerlijk zijn", zegt Dave Hopping, CEO, Solutions and Services, Siemens Smart Infrastructure. "Het resultaat is een snellere, flexibelere en competitievere faciliteit en een benchmark in ultramoderne, duurzame farmaceutische productie."
Door Desigo CC te combineren met SIMATIC WinCC - een schaalbaar procesvisualisatiesysteem - kunnen productiegerelateerde gegevens worden uitgewisseld tussen de productiesystemen en het visualisatiesysteem. Productierelevante gegevens van het gebouwbeheerplatform worden doorgestuurd naar het SCADA-systeem (Supervisory Control and Data Acquisition), terwijl informatie van andere productiesystemen kan worden ingevoerd in Desigo CC en gebruikt voor voorspellende controlefuncties in de gebouwautomatiseringssystemen.
Deze connectie maakt het mogelijk om gegevens over gebouwbeheer te gebruiken in het centrale beheersysteem en deze op elk moment te raadplegen vanuit de afzonderlijke productiezones. Het netwerken en visualiseren van gegevens op deze manier stelt de productiefaciliteit in staat om ongeveer 40 procent minder energie te verbruiken in klimaatbesturing dan traditionele fabrieken, en dit door de luchtstroom en temperatuurvereisten in individuele zones intelligent te regelen.
Building Services, dat deel uitmaakt van Siemens Xcelerator, is een portfolio van onsite en remote diensten die de werking en het onderhoud van gebouwen verbeteren door middel van datagestuurde, resultaatgerichte serviceprogramma's. Siemens Xcelerator is een open digitaal bedrijfsplatform om digitale transformatie te versnellen, bestaande uit een samengesteld portfolio, een partner ecosysteem en een marktplaats om waardecreatie te versnellen in de industrie, gebouwen, grids en mobiliteit. 
Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt voor intelligente, aanpasbare infrastructuren voor vandaag en voor de toekomst. SI wil de kritieke uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aanpakken door energiesystemen, gebouwen en industriële sectoren met elkaar te verbinden. Siemens Smart Infrastructure biedt klanten een omvattend end-to-end-portfolio uit één hand - met producten, systemen, oplossingen en diensten vanaf het punt van energieopwekking tot het punt van energieverbruik. Met een steeds sterker gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI-klanten om succesvol te zijn en gemeenschappen om vooruitgang te boeken, en draagt hierdoor bij tot de vrijwaring van onze planeet. Het internationale hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in Zug, Zwitserland. Op 30 september 2022 had de onderneming wereldwijd zo’n 72.700 medewerkers in dienst.
Lees meer
Siemens AG (Berlijn en München) is een technologieonderneming met focus op de domeinen industrie, infrastructuur, transport en gezondheidszorg. Van zuinige en ecologische fabrieken, veerkrachtige toeleveringsketens en slimmere gebouwen en stroomnetten tot groenere en comfortabelere vervoersoplossingen en geavanceerde gezondheidszorg, ontwikkelt de onderneming doelgerichte technologie die voor haar klanten meerwaarde creëert. Door de reële en digitale wereld te combineren, biedt Siemens haar klanten mogelijkheden om hun bedrijfssectoren en markten te transformeren en hen zo te helpen het dagelijkse leven van miljarden mensen te verbeteren. Siemens heeft ook een meerderheidsparticipatie in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die vormgeeft aan de toekomst van de gezondheidszorg. Hiernaast behoudt Siemens een minderheidsparticipatie in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van elektriciteitstransmissie en -productie. In boekjaar 2022, afgesloten op 30 september 2022, genereerde de Siemens-groep een omzet van € 72,0 miljard en een nettowinst van € 4,4 miljard. Op 30 september 2022 had de onderneming wereldwijd zo’n 311.000 medewerkers in dienst. Meer informatie is beschikbaar op het Internet op www.siemens.com.
Lees meer

Contact

Michael Palmer

Siemens AG

+44 7921 248075