Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Sverige-lansering av Building X på Stockholm Smart City Conference & Expo

  • Energy Manager spårar energiförbrukning, kostnader och CO2-avtryck för en byggnad eller byggnadsflotta och möjliggör tidiga korrigerande åtgärder utifrån datadriven beslutsfattning. 
  • t
– Tack vare öppenhet och molnteknik underlättar Building X för utveckling tillsammans med våra kunder och partners för att hantera utmaningar snabbare. Det innebär att en digital transformation kan uppnås enklare, snabbare och i stor skala. Vi ser fram emot att få berätta mer när du kommer förbi oss på mässan, säger Andreas Finnstedt, Country Director, Siemens Smart Infrastructure i Sverige.
Building X-applikationerna är utformade för att vara modulära och på ett flexibelt sätt möta fastighetsägares behov. Förutom möjligheter till gemensam utveckling av kompletterande funktionaliteter kan användarna redan idag välja mellan flera färdiga applikationer. Vid lanseringen av Building X innehåller erbjudandet följande tre applikationer, fler kommer att läggas till den växande portföljen av värdeskapande applikationer framåt:  
  • Energy Manager spårar energiförbrukning, kostnader och CO2-avtryck för en byggnad eller byggnadsflotta och möjliggör tidiga korrigerande åtgärder utifrån datadriven beslutsfattning. 
  • Operations Manager styr och övervakar byggnadsutrustning på distans utifrån ett portföljperspektiv. 
  • Security Manager styr och underhåller säkerhetssystem med enhetliga och automatiserade arbetsflöden.  
Building X är det första erbjudandet från Siemens Smart Infrastructure som bygger på designprinciperna för Siemens Xcelerator, en öppen digital affärsplattform som lanserats för att påskynda digital transformation och värdeskapande inom industri, transport, nät och byggnader.   
Siemens AG (Berlin och München) är ett teknikföretag med fokus på industri, infrastruktur, transport och sjukvård. Från mer resurseffektiva fabriker, motståndskraftiga leverantörskedjor och smartare byggnader och elnät, till renare och bekvämare transporter samt avancerad sjukvård, utvecklar företaget teknik med syfte att skapa verkligt värde för kunder och användare. Genom att kombinera den verkliga och den digitala världen ger Siemens sina kunder förutsättningar att transformera sina verksamheter och marknader och hjälper dem att förändra vardagen för miljarder människor. Siemens äger en majoritetsandel i det börsnoterade företaget Siemens Healthineers, en global ledande medicinteknisk leverantör som formar framtidens hälso- och sjukvård. Under räkenskapsåret 2023, som avslutades den 30 september 2023, genererade Siemenskoncernen intäkter på 77,8 miljarder euro och ett nettoresultat på 8,5 miljarder euro. Per den 30 september 2023 hade företaget cirka 320 000 medarbetare världen över. Under samma tidsperiod genererade Siemens i Sverige intäkter på 6,9 miljarder kronor och hade cirka 1 500 anställda. Mer information finns på www.siemens.com och www.siemens.se.
Läs mer

Kontakt

Lisa Frykman

Evenemangsgatan 21
169 79
Solna Sverige

+46 87 28 14 42