Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens teknik- och digitaliseringspartner till Quality Salmons nya industripark i Sotenäs 

Siemens tar rollen som teknik- och digitaliseringspartner i Quality Salmon Sotenäs satsning på att bygga en industripark för landbaserad laxodling i bohuslänska Sotenäs. Mer konkret kommer automations- och digitaliseringslösningar från Siemens Digital Enterprise-portfölj, både mjuk- och hårdvara, finnas i hela produktionskedjan från fodertillverkning, laxodling, slakt, förädling, hantering av restprodukter vidare till vattenrening. I tillägg agerar Siemens rådgivare när det kommer till både implementering och optimering av industriparken. Avsiktsförklaringen skrevs under av Siemens AB och Quality Salmon Sotenäs AB den 23 juni. 
 – Det handlar om smarta och effektiva, digitala lösningar för produktionen, men minst lika mycket om hur Quality Salmon ska kunna använda den data som kommer att genereras från anläggningen för att kunna optimera driften framledes, säger Mikael Kraft, som är chef för Factory Automation and Digitalization på Siemens AB. Det här är en enorm satsning och ett väldigt spännande projekt att få vara med i. 
Quality Salmon Sotenäs ägare Lighthouse Finance A/S beräknar att den totala investeringen i industriparken kommer att uppgå till 17–20 miljarder kronor. När den är fullt utbyggd kommer industriparkens yta att  täcka 140 hektar och anläggningen producera upp till 100 000 ton atlantlax per år. 
Lösningarna och produkterna som ingår i Digital Enterprise-plattformen från Siemens kommer att vara hjärnan i industriparken. Förutom systemutveckling och systemsleverans täcker avsiktsförklaringen även löpande drift efter produktionsstart, kontinuerligt underhåll, ändringar och uppdateringar gällande bland annat cybersäkerhet. 
– Ambitionen hos både oss och Quality Salmon är att ta en framträdande position inom den globala fiskodlingsindustrin, och det gör vi bäst genom en hög digitaliseringsgrad som i sin tur skapar de bästa förutsättningar för en framtidssäker och konkurrenskraftig produktion, säger Mikael Kraft från Siemens. 

För mer information, kontakta:

Mikael Kraft, Head of Factory Automation, Digital Industries, Siemens AB
+ 46 70 728 1402 
Roy W. Høiås, vd, Lighthouse Finance A/S
+ 47 47 926 50 709

Följ oss på Twitter

Om Siemens

Siemens är en global aktör som i över 170 år har utvecklat högteknologiska och innovativa lösningar för industri, olja och gas, kraftförsörjning, städer och infrastruktur. Med 380 000 anställda i över 200 länder arbetar Siemens för att lösa framtidens utmaningar genom elektrifiering, automatisering och digitalisering. Siemens är en av världens största tillverkare av energieffektiva resursbesparande teknologilösningar för hela världen och en av de största globala leverantörerna av hållbar teknik. Den svenska verksamheten har cirka 4 500 anställda som finns på 40 anläggningar i landet och omsätter cirka 16 miljarder kronor. Det svenska huvudkontoret ligger i Solna. Siemens globala omsättning var 87 miljarder euro 2019.

Läs mer

Om Lighthouse Finance A/S och Quality Salmon Sotenäs AB

Lighthouse Finance grundades 2013 och det är ett globalt norskägt bolag med huvudkontor i Oslo. Bolaget är väletablerat inom sjömatsindustrin och specialiserat på kapitalanskaffning, kapitalfinansiering och förvaltning som täcker hela värdekedjan för fisk och skaldjur. Lighthouse Finance har finansierat ett flertal etableringar av fiskodlingar, integrerade vattenbrukssystem och storskaliga fiske- och logistikfartyg i Europa, Nordamerika och Asien. Bolaget har kontor i Norge, Danmark, Sverige, USA och Singapore. Quality Salmon är ett koncept som Lighthouse Finance satsar på för att utveckla Aqua Sustainable Industry Parks globalt.

Läs mer

Om Sotenäs Kommun

Sotenäs har en lång tradition av fiske och fiskindustri. I kommunen finns Nordens största marina livsmedelsproduktion. Över de kommande decennierna kommer sjömatsindustrin att växa betydligt. Jordens befolkning växer och det finns en allt större efterfrågan på sjömat pro-ducerad på ett hållbart sätt. Sotenäs har sedan 2015 en långsiktig strategi om att vara ledande kommun i Sverige inom cirkulär ekonomi och symbiosarbete och har skapat Sotenäs Symbioscentrum, som nyligen prisades som ”Årets kommunala Innovation”. Genom Sotenäs Symbioscentrum vill kommunen skapa nya arbetstillfällen och nya hållbara näringar.

Läs mer

Kontakt

Lisa Frykman

Lisa Frykman

Pressansvarig

070 728 14 42