Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens rankas som etta inom hållbarhet av Dow Jones Sustainability Index (DJSI)

Siemens rankas som etta inom hållbarhet av Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
Siemens har tagit första plats i Dow Jones Sustainability Index (DJSI) i sin branschgrupp där 45 företag ingår i rankningen. DJSI är en globalt etablerad hållbarhetsrankning som årligen utarbetas av investmentbolaget Standard & Poor's på uppdrag av indexleverantören Dow Jones. Siemens har varit med i denna ranking varje år sedan 1999, då DJSI först publicerades.
I den nuvarande rankningen, som publicerades den 12 november 2021, fick Siemens en mycket positiv helhetsbedömning och fick 81 av 100 poäng. Företaget säkrade också en global topposition inom områdena social och miljömässig rapportering, innovation och cybersäkerhet samt inom produkt- och branschrelaterat miljöskydd. Utöver ekonomiska kriterier tar DJSI också hänsyn till ekologiska och sociala aspekter.
"För oss är hållbarhet ett affärskrav och en integrerad del av företagets strategi", säger Judith Wiese, Chief People and Sustainability Officer och styrelseledamot i Siemens AG. "Med denna utmärkelse får vi en bekräftelse på att vårt arbete är på rätt väg. Med vårt nya DEGREE-ramverk tar vi ytterligare ett steg framåt och har återigen avsevärt intensifierat våra ansträngningar för att uppnå mer hållbarhet."
Siemens presenterade sitt nya hållbarhetsramverk som heter DEGREE på sin kapitalmarknadsdag i juni i år. Det nya strategiska ramverket fungerar som en riktlinje för alla Siemens-företag över hela världen – med tydligt definierade prioriteringar och mätbara ambitioner i hela miljö-, samhälls- och styrningsdimensionerna (ESG). Varje bokstav i DEGREE står för en dimension där Siemens avser att accelerera sitt arbete inom hållbarhet. "D" står för decarbonization, "E" för ethics, "G" för governance, "R" för resource efficiency och det dubbla "E" i slutet för equity och employability för de människor som arbetar för Siemens.

Läs mer om hållbar utveckling på Siemens

Följ oss på Twitter!

Siemens AG (Berlin och München) är ett teknikföretag med fokus på industri, infrastruktur, transport och sjukvård. Från mer resurseffektiva fabriker, motståndskraftiga leverantörskedjor och smartare byggnader och nät, till renare och bekvämare transporter samt avancerad sjukvård, utvecklar företaget teknik med syfte att skapa verkligt värde för kunder och användare. Genom att kombinera den verkliga och den digitala världen ger Siemens sina kunder möjlighet att transformera sina verksamheter och marknader och hjälper dem att förändra vardagen för miljarder människor. Siemens äger en majoritetsandel i det börsnoterade företaget Siemens Healthineers, en globalt ledande medicinteknisk leverantör som formar framtidens hälso- och sjukvård. Dessutom har Siemens en minoritetsandel i Siemens Energy, en global ledare inom överföring och generering av elkraft. Under räkenskapsåret 2022, som avslutades den 30 september 2022, genererade Siemenskoncernen intäkter på 72 miljarder euro och ett nettoresultat på 4,4 miljarder euro. Per den 30 september 2022 hade företaget cirka 311 000 anställda över hela världen. Mer information finns på www.siemens.com. Under samma tidsperiod genererade Siemens i Sverige en omsättning på 6,2 miljarder kronor och hade cirka 1 500 anställda. Mer information finns på www.siemens.se.
Läs mer

Kontakt

Carol Chen

Pressansvarig

+46 730236870