Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens Mobility levererar till Stockholms nya tunnelbana  

I takt med att Stockholmsregionen växer finns behov av en utbyggnation av kollektivtrafiken, vilket bland annat resulterat i ett beslut att bygga ut tunnelbanan med en gul linje som kommer att gå från Odenplan till Arenastaden, och en förlängning av Blå linje från Akalla till Barkarby samt från Kungsträdgården till Nacka och Söderort. Dessutom ska Blå linje kopplas ihop med den gröna Hagsätragrenen, och en ny sträcka byggas mellan Fridhemsplan och Älvsjö.
Nu står det klart att Siemens Mobility AB blivit utvalda att leverera likriktarstationer och nätstationer till den nya tunnelbanan. Projektet är värt ca 230 MSEK och kommer att starta omgående och pågå i flera år framåt. Leveransen kommer att ske i etapper under byggnadsperioden. 
”Ett välfungerande tunnebanesystem  är en viktig faktor i livspusslet för många boende i Stockholmsregionen. När gula linjen och övriga tillbyggnationer är på plats kommer ännu fler kunna nyttja det här effektiva och hållbara transportsättet, och vi är både stolta och glada över att vara med på ett hörn av ett så omfattande och viktigt projekt”, säger Anders Engstedt, Key Account Manager för affärsområdet Rail Electrification på Siemens Mobility AB. 
Projektets omfattning 
  • Projektering, installation, leverans, kontroll, provning, idrifttagning och dokumentation för totalt 15 likriktarstationer, 28 nätstationer och en kabelentreprenad till fullt driftfärdig anläggning
  • Likriktarstationen består i huvudsak av 36kV ställverk, likriktaraggregat, likspänningsställverk 750V DC, kontrollutrustning och hjälpkraftsystem.
  • Nätstationen består i huvudsak av 36kV ställverk, transformator 33/0,42 kV och kontrollanläggning.
  • Kabelentreprenaden omfattar schakt och kabelförläggning av 33 kV och 750 V kabel vid Akalla-Barkarby.
  • Funktionsansvar för samtliga ingående delar

Följ Siemens Mobility på Twitter

Följ oss på Twitter

Siemens Mobility är ett separat förvaltat bolag inom Siemens AG. Som ledande inom transportlösningar under mer än 160 år förnyar Siemens Mobility ständigt sin portfölj inom sina kärnområden vagnar och lok, järnvägsautomation och elektrifiering, nyckelfärdiga system, intelligenta trafiksystem samt relaterade tjänster. Med digitaliseringen gör Siemens Mobility det möjligt för mobilitetsoperatörer över hela världen att göra infrastruktur intelligent, säkerställa hållbar värdeökning under hela livscykeln, förbättra passagerarnas [resenärernas?]upplevelse och garantera tillgänglighet. Under räkenskapsåret 2019, som avslutades den 30 september 2019, redovisade den tidigare Siemens Mobility Division intäkter på 8,9 miljarder euro och hade cirka 36 800 anställda över hela världen. Ytterligare information finns på:www.siemens.com/mobility

Läs mer

Kontakt

Lisa Frykman

Lisa Frykman

Pressansvarig

070 728 14 42