Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens förvärvar svensk leverantör av virtuell utbildning för industriföretag

Siemens har förvärvat mjukvaruföretaget Vizendo AB, med säte i Göteborg. Vizendo är en av de ledande leverantörerna av virtuell operatörsutbildning för fordonsindustrin. Virtuell utbildning gör det möjligt för industriföretag att förkorta utbildningstiderna och få ut nya produkter på marknaden snabbare och med högre kvalitet. Förvärvet ägde rum den 1 juni 2020.
„Att Siemens går in och hittar ett komplement till sin digitala tjänste- och företagsportfölj i ett svenskt företag känns både roligt och spännande. Att få ut nya, högkvalitativa produkter snabbare på marknaden med hjälp av virtuell operatörsutbildning är naturligtvis något som är högintressant för många av våra industrikunder. Vi ser stora möjligheter med vår digitala erbjudande, som nu är starkare än någonsin”, säger Mikael Leksell, vd för Siemens i Sverige.
Erik Gustafsson, vd på Vizendo, tillägger: "Tillsammans kan vi utforska den fulla potentialen hos Vizendos innovativa teknik och expertis inom virtuell utbildning. Siemens globala närvaro och djupgående kunskap om industrin kommer att säkerställa att våra nuvarande och framtida kunder drar nytta av innovativa och tätt integrerade lösningar."
Vizendo har erbjudit tjänster och mjukvara för Virtual Operator Training (VOT) sedan 2004. Genererad direkt från kundernas egna CAD/PLM-data, erbjuder tjänsterna betydande fördelar baserat på affärsmodeller som bygger på konceptet Software-as-a-Service (SaaS). Mer än 70 procent av Vizendos kunder använder CAD/PLM-data med Siemens lösning Teamcenter. Fokus ligger på produktions-, underhålls- och reparationsutbildning samt introduktions- och kvalificeringsövervakning. Majoriteten av kunderna kommer från fordonsindustrin, men även kunder från branscher som flygindustrin kan med fördel använda sig av mjukvaran.
"Virtuell utbildning har stor tillväxtpotential. Vizendo’s tjänste- och mjukvaruerbjudande kompletterar vårt digitala tjänsteerbjudande, och således vår Digital Enterprise-portfölj“, säger Karen Florschütz, vd för Siemens affärsenhet Customer Services. „Det är så vi på ett effektivt sätt kan stöda våra kunder – från förberedelser till produktionsstart och vidare till kontinuerligt optimeringsarbete. Att ha möjligheten att utbilda medarbetare virtuellt, och där de befinner sig, under var och en av dessa faser ökar våra kunders flexibilitet betydligt samtidigt som det innebär en minskad arbetsinsats och lägre kostnader.“
Förvärvet ägde rum den 1 juni 2020. Vizendo är därmed ett helägt dotterbolag till Siemens AB. Vizendo och dess 23 mjukvaruutvecklare och serviceingenjörer ska integreras i Digital Industries affärsenhet Customer Services.
Siemens Digital Industries (DI) är innovationsledande inom automation och digitalisering. I nära samarbete med partner och kunder driver DI den digitala omvandlingen i process- och diskret industri. Med sin Digital Enterprise-portfölj förser DI företag av alla storlekar med produkter, lösningar och tjänster för att integrera och digitalisera hela värdekedjan. DI:s unika portfölj är optimerad för varje branschs specifika behov och hjälper kunder att uppnå ökad produktivitet och flexibilitet. Siemens Digital Industries har sitt globala huvudkontor i Nürnberg, Tyskland, och har cirka 76 000 medarbetare världen över.
Läs mer

Siemens AG (Berlin och München) är ett ledande globalt teknikföretag som har stått för teknisk spetskompetens, innovation, kvalitet och tillförlitlighet i mer än 170 år. Företaget är verksamt runt om i världen, med fokus på områdena kraftproduktion och distribution, intelligent infrastruktur för byggnader och distribuerade energisystem samt automatisering och digitalisering inom process- och tillverkningsindustrin. Genom det separat förvaltade företaget Siemens Mobility, en ledande leverantör av smarta mobilitetslösningar för järnvägar och vägar, formar Siemens världsmarknaden för person- och godstransporter. På grund av sin majoritet i de börsnoterade företagen Siemens Healthineers AG och Siemens Gamesa Renewable Energy är Siemens även en världsledande leverantör av medicinsk teknik och digitala hälso- och sjukvårdstjänster samt miljövänliga lösningar för land- och havsbaserad vindkraftsproduktion. Under räkenskapsåret 2019, som avslutades den 30 september 2019, genererade Siemens intäkter på 86,8 miljarder euro och nettoresultatet på 5,6 miljarder euro. I slutet av september 2019 hade företaget cirka 385 000 anställda över hela världen. Ytterligare information finns på www.siemens.com

Det första Siemensbolaget i Sverige grundades 1893 och idag har Siemens i Sverige cirka 4 100 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Solna. Mer information finns på www.siemens.se.

Läs mer

Kontakt

Lisa Frykman

Lisa Frykman

Pressansvarig

070 728 14 42