Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

​Siemens får dubbla gasturbinorder från Belarus för att balansera landets energisystem

Den ena beställningen kommer från Minsk Republican Unitary Enterprise of Electricity Industry (RUE Minskenergo) som köper sex gasturbiner av typen SGT-800, generatorer och annan elutrustning till ett nytt kraftverk som ska uppföras i Minsk. Kraftverket ska vara klart att tas i drift i december 2021 och får en kapacitet på 300 megawatt (MW).
Den andra beställningen kommer från Brest Republican Unitary Enterprise of Electricity Industry (RUE Brestenergo) och består av fem gasturbiner och tillhörande utrustning av samma typ som ovan till ett kraftverk med en kapacitet på 250 MW som ska uppföras i anslutning till Berezovskaya kombikraftverk i Beloozersk. Den nya anläggningen ska tas i drift i december 2021.
Tidigare fick Siemens även en order på fem SGT-800 till två kraftverk i Vitebsk-regionen i Belarus. Även dessa ska tas i drift i slutet på 2021.
Gemensamt för alla tre beställningarna är att gasturbinerna ska fungera som reserv- och balanskraft till framtida vind-, sol- och kärnkraftverk samt till befintliga kraftverk, och därigenom stötta energiomställningen i Belarus.
Gaskraftverken kommer att vara i drift ca 700 timmar per år med 350 starter per år och kan nå full effekt på 15 minuter. De kommer att spela en avgörande roll för att optimera landets elnät.
– Tre order på tre månader visar vilket förtroende Belarus sätter i vår teknologi och vår kapacitet. Våra effektiva och flexibla gasturbinlösningar kompletterar sol- och vindkraft med den stabilitet som energisystemet behöver för att kunna stötta en hållbar omställning, säger Hans Holmström, VD för Siemens Industrial Turbomachinery AB.
Siemens Industrial Turbomachinery AB med säte i Finspång, är en del av det fristående Siemensbolaget Siemens Gas and Power (GP), en ledande innovatör för dagens och framtidens energisystem. GP har bred kompetens inom hela värdekedjan för energi och erbjuder en unikt omfattande portfölj för allmännyttiga företag, oberoende kraftproducenter, operatörer av överföringssystem samt industriföretag.
Läs mer

Kontakt

Madeleine Davidsson

Madeleine Davidsson

Pressansvarig Siemens Energy AB

 +46 (122) 82234

070-2059329