Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens bygger Sveriges första virtuella kraftverk tillsammans med Skandia Fastigheter

Siemens och Skandia Fastigheter, som sedan flera år framgångsrikt samarbetat kring energibesparing i Väla Centrum, har nu inlett ett samarbete för att bygga Sveriges första virtuella kraftverk av sitt slag på Väla Centrum. Projektet har nyligen beviljats ekonomiskt stöd av Energimyndighetens program SamspEL.
Ett virtuellt kraftverk består av ett flertal sammankopplade energiresurser som kan tillföra eller ta ut effekt från elsystemet, likt ett fysiskt kraftverk. Därigenom kan ett virtuellt kraftverk bidra till balansering (frekvensreglering)  av elnätet, något som blir allt viktigare i en växande andel förnybara energikällor i Sveriges energiproduktion. Den svenska marknaden för frekvensreglering av el, som tidigare har varit reserverad för elproducenter, öppnades upp även för elkonsumenter i maj 2019.
– Från Siemens är vi mycket glada för att bryta ny mark i Sverige tillsammans med Skandia Fastigheter, säger Karin Jarl Månsson, chef för Siemens Smart Infrastructure:s accelerator-verksamhet i Norden. Att skapa virtuella kraftverk är en smart och hållbar lösning där befintliga anläggningar kan användas samtidigt som till exempel fastighetsägare som förfogar över energiresurser erbjuds nya intäktsmöjligheter.
I Väla Centrums fall är energiresurserna utspridda på mer än 53 000 m2 kommersiell yta, och utgörs av ventilationsaggregat, kylmaskiner, en reservkraftsgenerator och ett batteri. I ett nästa steg kan fler energiresurser som exempelvis laddningsstolpar, belysning och värmepumpar komma att integreras i det virtuella kraftverket, som planeras att vara i kommersiell drift och börja agera på marknaden för frekvensreglering av el under 2021.
– På Väla Centrum är vi måna om att ständigt ha fokus på innovation och hållbara lösningar, säger Fredrik Arvidsson, teknisk chef på Väla. Vi har ett framgångsrikt samarbete med Siemens sedan 2012, där vi hittills lyckats minska vår energianvändning i köpcentrumet med cirka 40 procent. Nu blir det spännande att tillsammans sjösätta Sveriges första virtuella kraftverk av sitt slag, och därigenom vara med och skapa förutsättningar för en större andel förnybar energi i kraftsystemet.
Siemens har tidigare implementerat flera liknande projekt, bland annat på köpcentrumet Sello utanför Helsingfors i Finland. Medräknat ett antal pågående projekt kommer Siemens i Finland inom kort att ha drygt 200 uppkopplade fastigheter, med en samlad effekt på cirka 10 MW, som agerar på den finska marknaden för frekvensregleringSiemens Smart Infrastructures nordiska acceleratorverksamhet syftar till att utveckla datadrivna och hållbara lösningar inom fastigheter, energi och stadsutveckling och är en del av ett nätverk med motsvarande acceleratorer hos Siemens i Kina, Indien, Brasilien och Tyskland.
Om Siemens
Siemens är ett globalt teknikföretag som har stått för ingenjörskonst, innovation och kvalitet i över 170 år. Företaget är verksamt runt om i världen och fokuserar på områdena elektrifiering, automatisering och digitalisering. Det första Siemensbolaget i Sverige grundades 1893 och idag har Siemens i Sverige 4 200 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Solna. Läs mer på www.siemens.se.
Om Väla
Väla, som ägs av Skandia Fastigheter, är en av Sveriges mest omtyckta och välbesökta shoppingdestinationer, ständigt prisbelönad för utbud och trivsel, service och tillgänglighet. Varje år välkomnar vi 12 miljoner kunder och besökare. Här samsas 200 butiker, restauranger och kaféer – från trendiga lokala småbutiker till stora internationella butikskedjor. Från elektronik och livsmedel till mode, skönhet och sport. Allt detta finns strax utanför Helsingborg, alldeles intill E4 och E6. Kunderna parkerar gratis på våra 6 000 parkeringsplatser. Läs mer om oss på www.vala.se.
För mer information, kontakta:
Karin Jarl Månsson, chef för Siemens Smart Infrastructure:s accelerator-verksamhet i Norden eller Fredrik Arvidsson, teknisk chef Väla Centrum. Konkatktuppgifter hittar du nedan.

For this press release

För mer information, kontakta:

Karin Jarl Månsson
Tel: 072 222 9099
Fredrik Arvidsson
Tel: 072-243 67 05

Följ oss på Twitter

Siemens AG (Berlin och München) är ett ledande globalt teknikföretag som har stått för teknisk spetskompetens, innovation, kvalitet och tillförlitlighet i mer än 170 år. Företaget bedriver verksamhet världen över med fokus på kraftproduktion och distribution, intelligent infrastruktur för byggnader och distribuerade energisystem, samt automatisering och digitalisering inom process- och tillverkningsindustrin. Genom det separat hanterade företaget Siemens Mobility, en ledande leverantör av smarta lösningar för räls- och vägtransporter, formar Siemens världsmarknaden för passagerar- och godstrafik. Majoritetsandelarna i de börsnoterade bolagen Siemens Healthineers AG och Siemens Gamesa Renewable Energy gör Siemens till en världsledande leverantör av medicinteknik och digitala hälso- och sjukvårdstjänster samt miljövänliga lösningar för land- och havsbaserad vindkraft. Under räkenskapsåret 2018, som avslutades 30 september 2018, genererade Siemens intäkter på 83 miljarder EUR och en nettointäkt på 6,1 miljarder EUR. I slutet av september 2018 hade företaget cirka 379 000 anställda världen över. Mer information finns på www.siemens.com.

Det första Siemensbolaget i Sverige grundades 1893 och idag har Siemens i Sverige cirka 4 200 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Solna. Under räkenskapsåret 2018 var omsättningen cirka 15 miljarder SEK. Mer information finns på www.siemens.se.

Läs mer

Kontakt

Lisa Frykman

Pressansvarig

070 728 14 42