Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens bygger Sveriges första virtuella kraftverk tillsammans med Skandia Fastigheter

Siemens och Skandia Fastigheter, som sedan flera år framgångsrikt samarbetat kring energibesparing i Väla Centrum, har nu inlett ett samarbete för att bygga Sveriges första virtuella kraftverk av sitt slag på Väla Centrum. Projektet har nyligen beviljats ekonomiskt stöd av Energimyndighetens program SamspEL.
Ett virtuellt kraftverk består av ett flertal sammankopplade energiresurser som kan tillföra eller ta ut effekt från elsystemet, likt ett fysiskt kraftverk. Därigenom kan ett virtuellt kraftverk bidra till balansering (frekvensreglering)  av elnätet, något som blir allt viktigare i en växande andel förnybara energikällor i Sveriges energiproduktion. Den svenska marknaden för frekvensreglering av el, som tidigare har varit reserverad för elproducenter, öppnades upp även för elkonsumenter i maj 2019.
– Från Siemens är vi mycket glada för att bryta ny mark i Sverige tillsammans med Skandia Fastigheter, säger Karin Jarl Månsson, chef för Siemens Smart Infrastructure:s accelerator-verksamhet i Norden. Att skapa virtuella kraftverk är en smart och hållbar lösning där befintliga anläggningar kan användas samtidigt som till exempel fastighetsägare som förfogar över energiresurser erbjuds nya intäktsmöjligheter.
I Väla Centrums fall är energiresurserna utspridda på mer än 53 000 m2 kommersiell yta, och utgörs av ventilationsaggregat, kylmaskiner, en reservkraftsgenerator och ett batteri. I ett nästa steg kan fler energiresurser som exempelvis laddningsstolpar, belysning och värmepumpar komma att integreras i det virtuella kraftverket, som planeras att vara i kommersiell drift och börja agera på marknaden för frekvensreglering av el under 2021.
– På Väla Centrum är vi måna om att ständigt ha fokus på innovation och hållbara lösningar, säger Fredrik Arvidsson, teknisk chef på Väla. Vi har ett framgångsrikt samarbete med Siemens sedan 2012, där vi hittills lyckats minska vår energianvändning i köpcentrumet med cirka 40 procent. Nu blir det spännande att tillsammans sjösätta Sveriges första virtuella kraftverk av sitt slag, och därigenom vara med och skapa förutsättningar för en större andel förnybar energi i kraftsystemet.
Siemens har tidigare implementerat flera liknande projekt, bland annat på köpcentrumet Sello utanför Helsingfors i Finland. Medräknat ett antal pågående projekt kommer Siemens i Finland inom kort att ha drygt 200 uppkopplade fastigheter, med en samlad effekt på cirka 10 MW, som agerar på den finska marknaden för frekvensregleringSiemens Smart Infrastructures nordiska acceleratorverksamhet syftar till att utveckla datadrivna och hållbara lösningar inom fastigheter, energi och stadsutveckling och är en del av ett nätverk med motsvarande acceleratorer hos Siemens i Kina, Indien, Brasilien och Tyskland.
Om Siemens
Siemens är ett globalt teknikföretag som har stått för ingenjörskonst, innovation och kvalitet i över 170 år. Företaget är verksamt runt om i världen och fokuserar på områdena elektrifiering, automatisering och digitalisering. Det första Siemensbolaget i Sverige grundades 1893 och idag har Siemens i Sverige 4 200 medarbetare på ett 40-tal orter med huvudkontor i Solna. Läs mer på www.siemens.se.
Om Väla
Väla, som ägs av Skandia Fastigheter, är en av Sveriges mest omtyckta och välbesökta shoppingdestinationer, ständigt prisbelönad för utbud och trivsel, service och tillgänglighet. Varje år välkomnar vi 12 miljoner kunder och besökare. Här samsas 200 butiker, restauranger och kaféer – från trendiga lokala småbutiker till stora internationella butikskedjor. Från elektronik och livsmedel till mode, skönhet och sport. Allt detta finns strax utanför Helsingborg, alldeles intill E4 och E6. Kunderna parkerar gratis på våra 6 000 parkeringsplatser. Läs mer om oss på www.vala.se.
För mer information, kontakta:
Karin Jarl Månsson, chef för Siemens Smart Infrastructure:s accelerator-verksamhet i Norden eller Fredrik Arvidsson, teknisk chef Väla Centrum. Konkatktuppgifter hittar du nedan.

For this press release

För mer information, kontakta:

Karin Jarl Månsson
Tel: 072 222 9099
Fredrik Arvidsson
Tel: 072-243 67 05

Följ oss på Twitter

Siemens AG (Berlin och München) är ett teknikföretag med fokus på industri, infrastruktur, transport och sjukvård. Från mer resurseffektiva fabriker, motståndskraftiga leverantörskedjor och smartare byggnader och elnät, till renare och bekvämare transporter samt avancerad sjukvård, utvecklar företaget teknik med syfte att skapa verkligt värde för kunder och användare. Genom att kombinera den verkliga och den digitala världen ger Siemens sina kunder förutsättningar att transformera sina verksamheter och marknader och hjälper dem att förändra vardagen för miljarder människor. Siemens äger en majoritetsandel i det börsnoterade företaget Siemens Healthineers, en global ledande medicinteknisk leverantör som formar framtidens hälso- och sjukvård. Under räkenskapsåret 2023, som avslutades den 30 september 2023, genererade Siemenskoncernen intäkter på 77,8 miljarder euro och ett nettoresultat på 8,5 miljarder euro. Per den 30 september 2023 hade företaget cirka 320 000 medarbetare världen över. Under samma tidsperiod genererade Siemens i Sverige intäkter på 6,9 miljarder kronor och hade cirka 1 500 anställda. Mer information finns på www.siemens.com och www.siemens.se.
Läs mer

Kontakt

Lisa Frykman

Pressansvarig

070 728 14 42