Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens bjuder på lösningar och produkter för låg- och mellanspänning, laddinfrastruktur och energilagring under Elfack

XXX
Ett urval av vad som kommer att visas och pratas om i montern:
  • DesigoCC, en öppen och kraftfull plattform för fastighetsautomation
  • Låg- och mellanspänningsställverkRelä- och kontrollutrustning
  • Lösningar för laddning av bilar, lastbilar och andra industrifordon
  • Lösningar för planering, design och drift av elnätOmfattande och modern KNX-portfölj
  • Sverigelansering av Air Circuit Breaker 3WA
  • Mätinstrument och mjukvaror för optimal energi- och driftövervakning
  • Support vid projektering av eldistributionssystem för konsulter
  • Mjukvara för effektiv elkonstruktion och digitalt arbetsflöde
  • Skydds- och övervakningsutrustning, mjukstartare, motorskydd, kontaktorer, tryckknappar och ljustorn

Följ oss på Twitter!

Siemens AG (Berlin och München) är ett teknikföretag med fokus på industri, infrastruktur, transport och sjukvård. Från mer resurseffektiva fabriker, motståndskraftiga leverantörskedjor och smartare byggnader och elnät, till renare och bekvämare transporter samt avancerad sjukvård, utvecklar företaget teknik med syfte att skapa verkligt värde för kunder och användare. Genom att kombinera den verkliga och den digitala världen ger Siemens sina kunder förutsättningar att transformera sina verksamheter och marknader och hjälper dem att förändra vardagen för miljarder människor. Siemens äger en majoritetsandel i det börsnoterade företaget Siemens Healthineers, en global ledande medicinteknisk leverantör som formar framtidens hälso- och sjukvård. Under räkenskapsåret 2023, som avslutades den 30 september 2023, genererade Siemenskoncernen intäkter på 77,8 miljarder euro och ett nettoresultat på 8,5 miljarder euro. Per den 30 september 2023 hade företaget cirka 320 000 medarbetare världen över. Under samma tidsperiod genererade Siemens i Sverige intäkter på 6,9 miljarder kronor och hade cirka 1 500 anställda. Mer information finns på www.siemens.com och www.siemens.se.
Läs mer

Kontakt

Lisa Frykman

Siemens AG

Evenemangsgatan 21
169 79 Solna
Sverige

+46 87 28 14 42