Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Malin Nyrén ny Head of People & Organization på Siemens AB och Norden

Malin Nyrén
Malin återvänder till Siemens efter ett antal år i konsultindustrin, där hon var HR-chef på svensk och nordisk nivå hos Capgemini och Accenture. Inom dessa företag ligger talangfrågorna högt på agendan. Att utveckla och säkra en attraktiv arbetsplats för att skapa en hållbar organisation och hög tillväxt har varit en central del i Malins arbete. 
Innan dess arbetade Malin på Siemens som HR Business Partner i tre år, främst inom affärsområdena Healthcare och Industry.    I rollen som Head of People & Organization kommer Malin att ytterligare förstärka och utveckla den påbörjade resan av kulturen i Norden, där ständigt lärande och självledarskap är i fokus. En kultur där mångfald och inspirerande ledarskap utgör basen.  
- Siemens är ett företag som vågar bryta ny mark och som ligger i framkant när det gäller att erbjuda en hållbar och attraktiv arbetsplats. Det bubblar innovation och här i Norden är vi på en spännande resa att skapa denna framåtlutande och lärande organisation. En plats där vi tar vara på varje individs unika styrkor, säger Malin Nyrén.
- Vi är väldigt glada att välkomna Malin tillbaka till Siemens för att genomföra denna resa med oss. Vi har kommit en bit på vägen med att bygga framtidens lärande organisation där mångfald, digitalisering och hållbarhet är ledord. Malin, med sin erfarenhet och kunskap, kommer ha en nyckelroll i detta förändringsarbete, säger Mikael Leksell, vd för Siemens i Sverige och Norden. 

Följ oss på Twitter!

Siemens AG (Berlin och München) är ett teknikföretag med fokus på industri, infrastruktur, transport och hälso- och sjukvård. Från resurseffektiva fabriker, motståndskraftiga leveranskedjor och smartare byggnader och elnät, till renare transporter samt avancerad sjukvård, utvecklar företaget teknik med ett högre syfte för att skapa ett verkligt värde för kunderna. Genom att kombinera den verkliga och den digitala världen hjälper Siemens sina kunder att förbättra morgondagen för att bidra till en mer hållbar värld. Siemens äger också en majoritetsandel i det börsnoterade företaget Siemens Healthineers, en globalt ledande leverantör av medicinsk teknik som formar framtidens hälso- och sjukvård. Dessutom har Siemens en minoritetsandel i Siemens Energy, en global ledare inom överföring och generering av elkraft. Under räkenskapsåret 2021, som avslutades den 30 september 2021, genererade Siemens-koncernen intäkter på 62,3 miljarder euro och ett nettoresultat på 6,7 miljarder euro. I slutet av räkenskapsåret 2021 hade företaget cirka 303 000 anställda världen över. Mer information finns på www.siemens.com. Det första Siemensbolaget i Sverige grundades 1893. Från och med den 1 oktober 2020 består Siemens i Sverige av Siemens AB, Siemens Mobility AB, Siemens Financial Services AB, Siemens Healthcare AB, Siemens Industry Software AB och Mentor Graphics AB. Medarbetarantalet uppgår till cirka 1 480 och under räkenskapsåret 2021 var omsättningen drygt 5,9 miljarder kronor. Mer information finns på www.siemens.se.
Läs mer

Kontakt

Carol Chen

Pressansvarig

+46 730236870