Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Malin Nyrén ny Head of People & Organization på Siemens AB och Norden

Malin Nyrén
Malin återvänder till Siemens efter ett antal år i konsultindustrin, där hon var HR-chef på svensk och nordisk nivå hos Capgemini och Accenture. Inom dessa företag ligger talangfrågorna högt på agendan. Att utveckla och säkra en attraktiv arbetsplats för att skapa en hållbar organisation och hög tillväxt har varit en central del i Malins arbete. 
Innan dess arbetade Malin på Siemens som HR Business Partner i tre år, främst inom affärsområdena Healthcare och Industry.    I rollen som Head of People & Organization kommer Malin att ytterligare förstärka och utveckla den påbörjade resan av kulturen i Norden, där ständigt lärande och självledarskap är i fokus. En kultur där mångfald och inspirerande ledarskap utgör basen.  
- Siemens är ett företag som vågar bryta ny mark och som ligger i framkant när det gäller att erbjuda en hållbar och attraktiv arbetsplats. Det bubblar innovation och här i Norden är vi på en spännande resa att skapa denna framåtlutande och lärande organisation. En plats där vi tar vara på varje individs unika styrkor, säger Malin Nyrén.
- Vi är väldigt glada att välkomna Malin tillbaka till Siemens för att genomföra denna resa med oss. Vi har kommit en bit på vägen med att bygga framtidens lärande organisation där mångfald, digitalisering och hållbarhet är ledord. Malin, med sin erfarenhet och kunskap, kommer ha en nyckelroll i detta förändringsarbete, säger Mikael Leksell, vd för Siemens i Sverige och Norden. 

Följ oss på Twitter!

Siemens AG (Berlin och München) är ett teknikföretag med fokus på industri, infrastruktur, transport och sjukvård. Från mer resurseffektiva fabriker, motståndskraftiga leverantörskedjor och smartare byggnader och nät, till renare och bekvämare transporter samt avancerad sjukvård, utvecklar företaget teknik med syfte att skapa verkligt värde för kunder och användare. Genom att kombinera den verkliga och den digitala världen ger Siemens sina kunder möjlighet att transformera sina verksamheter och marknader och hjälper dem att förändra vardagen för miljarder människor. Siemens äger en majoritetsandel i det börsnoterade företaget Siemens Healthineers, en globalt ledande medicinteknisk leverantör som formar framtidens hälso- och sjukvård. Dessutom har Siemens en minoritetsandel i Siemens Energy, en global ledare inom överföring och generering av elkraft. Under räkenskapsåret 2022, som avslutades den 30 september 2022, genererade Siemenskoncernen intäkter på 72 miljarder euro och ett nettoresultat på 4,4 miljarder euro. Per den 30 september 2022 hade företaget cirka 311 000 anställda över hela världen. Mer information finns på www.siemens.com. Under samma tidsperiod genererade Siemens i Sverige en omsättning på 6,2 miljarder kronor och hade cirka 1 500 anställda. Mer information finns på www.siemens.se.
Läs mer

Kontakt

Carol Chen

Pressansvarig

+46 730236870