Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Framgångsrika ERTMS-tester på Öresundsbron: Vectronlok från Siemens visar vägen

Vectron receives homologation for Sweden
Efter tester på Öresundsbron med ett Vectronlok från Siemens Mobility kunde ERTMS-installationen på bron samt övergången mellan det svenska (ATC-2) och danska (ZUB 123) signalsystemet valideras.
Vectronloket som användes i testerna var utrustat med tågskyddssystemet Trainguard200© OBU (UNISIG BL3) från Siemens Mobility. Två så kallade STM:er (Specific Transmission Module), nödvändiga för kommunikationen med de befintliga signalsystemen i Sverige och Danmark, var även fullt integrerade i ombordsystemet.
– Vi är stolta över att kunna visa på vårt tekniska ledarskap och kunnande inom ERTMS. Provkörningarna öppnar upp för smidigare gränsöverskridande järnvägstrafik, vilket kommer att göra transporter än mer effektiva. Dessutom är vi mycket glada över att ha kunnat genomföra testerna trots utmaningarna som covid-19-restriktionerna medfört, säger Andre Rodenbeck, CEO för Rail Infrastructure på Siemens Mobility.
–  Att ha ERTMS installerat på Öresundsbron är ett viktigt steg för oss och även för resten av Europa. Tåg som korsar bron korsar inte bara sundet utan även landsgränsen. Vi kommer att kunna möjliggöra en mycket smidigare gränsöverskridande tågverksamhet framöver, säger Rolf Sundqvist, Head of Rail på Öresundsbron. 
Förmågan hos tågskyddsystemet Trainguard200© (UNISIG BL3) påvisades redan under 2016 och 2017 då lyckade testkörningar med Vectronloket gjordes på Västkustbanan. Provkörningarna genomfördes då i upp till 200 km/h över ERTMS-installationer konfigurerade på samma sätt som den installation som nu har validerats på Öresundsbron.
Testet på Öresundsbron genomfördes på uppdrag av Øresundsbro Konsortiet i samarbete med bland annat Trafikverket, Banedanmark och Siemens Mobility. Det övergripande målet var att validera den markbaserade ERTMS-utrustningen på bron. Målet uppnåddes och de rätta tekniska förutsättningarna är nu på plats för att ECTS-utrustade fordon ska kunna köra över bron.

Följ oss på Twitter!

Siemens AG (Berlin och München) är ett ledande globalt teknikföretag som har stått för teknisk spetskompetens, innovation, kvalitet och tillförlitlighet i mer än 170 år. Verksamt runt om i världen fokuserar företaget på intelligent infrastruktur för byggnader och distribuerade energisystem, samt på automation och digitalisering inom process- och tillverkningsindustrin. Siemens kopplar samman de digitala och fysiska världarna för att gynna kunder och samhälle. Genom det separat förvaltade företaget Siemens Mobility, en ledande leverantör av smarta mobilitetslösningar för järnvägs- och vägtransporter, hjälper Siemens till att forma världsmarknaden för person- och godstrafik. Via sin majoritetsandel i det börsnoterade bolaget Siemens Healthineers är Siemens även en världsledande leverantör av medicinteknik och digitala hälsotjänster. Dessutom har Siemens en minoritetsandel i Siemens Energy, en global ledare inom överföring och generering av elkraft som börsnoterades den 28 september 2020. Under räkenskapsåret 2020, som avslutades den 30 september 2020, genererade Siemens-koncernen intäkter på 57,1 miljarder euro och ett nettoresultat på 4,2 miljarder euro. I slutet av räkenskapsåret 2020 hade företaget cirka 293 000 anställda världen över. Mer information finns på www.siemens.com. Det första Siemensbolaget i Sverige grundades 1893. Från och med den 1 oktober 2020 består Siemens i Sverige av Siemens AB, Siemens Mobility AB, Siemens Financial Services AB, Siemens Healthcare AB, Siemens Industry Software AB och Mentor Graphics AB. Medarbetarantalet uppgår till cirka 1 450 och under räkenskapsåret 2020 var omsättningen drygt 5,7 miljarder kronor. Mer information finns på www.siemens.se.
Läs mer

Kontakt

Lisa Frykman

Lisa Frykman

Pressansvarig

070 728 14 42