Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Fortsatt lönsam tillväxt och starkt fritt kassaflöde  

Press Release Image
  • Orderingången ökade med 15 procent på jämförbar basis till 24,2 miljarder euro och nådde återigen en mycket hög nivå (Q3 2022: 22,0 miljarder euro) 
  • Intäkterna ökade med 10 procent på jämförbar basis till 18,9 miljarder euro (Q3 2022: 17,9 miljarder euro)
  • Vinsten från den så kallade Industrial Business uppgick till 2,8 miljarder euro (Q3 2022: 2,9 miljarder euro) med en stark ökning inom Smart Infrastructure och Digital Industries
  • Nettoresultatet var 1,4 miljarder euro (Q3 2022: en nettoförlust på 1,5 miljarder euro)
  • Fritt kassaflöde på koncernnivå var enastående 3,0 miljarder euro, en ökning med 29 procent (Q3 2022: 2,3 miljarder euro)
  • Finansiell utsikt på koncernnivå bekräftad för budgetåret 2023 för intäktstillväxt och EPS före PPA, exklusive investering i Siemens Energy
Texten ovan är ett utdrag ur det ursprungliga pressmeddelandet om Siemens AG:s resultat från tredje kvartalet räkenskapsåret 2023. Pressmeddelandet finns att läsas i sin helhet, på engelska, här https://press.siemens.com/global/en/pressrelease/continued-profitable-growth-and-excellent-free-cash-flow
Siemens AG (Berlin och München) är ett teknikföretag med fokus på industri, infrastruktur, transport och sjukvård. Från mer resurseffektiva fabriker, motståndskraftiga leverantörskedjor och smartare byggnader och elnät, till renare och bekvämare transporter samt avancerad sjukvård, utvecklar företaget teknik med syfte att skapa verkligt värde för kunder och användare. Genom att kombinera den verkliga och den digitala världen ger Siemens sina kunder förutsättningar att transformera sina verksamheter och marknader och hjälper dem att förändra vardagen för miljarder människor. Siemens äger en majoritetsandel i det börsnoterade företaget Siemens Healthineers, en global ledande medicinteknisk leverantör som formar framtidens hälso- och sjukvård. Under räkenskapsåret 2023, som avslutades den 30 september 2023, genererade Siemenskoncernen intäkter på 77,8 miljarder euro och ett nettoresultat på 8,5 miljarder euro. Per den 30 september 2023 hade företaget cirka 320 000 medarbetare världen över. Under samma tidsperiod genererade Siemens i Sverige intäkter på 6,9 miljarder kronor och hade cirka 1 500 anställda. Mer information finns på www.siemens.com och www.siemens.se.
Läs mer

Kontakt

Lisa Frykman

Siemens AG

Evenemangsgatan 21
169 79 Solna
Sverige

+46 87 28 14 42