Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Elin Haapaniemi ny chef för hållbarhet på Siemens AB

Hållbarhet har länge varit ett prioriterat område i Siemens verksamhet, vilket har understrukits ytterligare genom högt ställda ambitioner utifrån det egna hållbarhetsramverket DEGREE.  
– Det känns otroligt spännande att få vara med och leda hållbarhetsarbetet på ett företag som så tydligt är med och bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle och näringsliv. Med hjälp av de lösningar och tjänster vi erbjuder våra kunder kan vi hjälpa dem minska sina utsläpp, möjliggöra cirkulära flöden och öka energi- och resurseffektiviseringen.  Jag ser jag verkligen fram emot att tillsammans med mina fantastiska kollegor få vara med och fortsätta driva den utvecklingen på den nordiska marknaden, säger Elin Haapaniemi. 
Tidigare har ansvaret för hållbarhet på Siemens kombinerats med ansvar för miljö, hälsa och säkerhet. Framöver utgör hållbarhet ett eget ansvarsområde som innebär kontaktytor med hela Siemens interna organisation såväl som nära samarbete med det ekosystem som utgörs av Siemens externa nätverk. 
– Vi på Siemens tror att arbete i ekosystem är det bästa sättet att gemensamt skapa sömlösa lösningar för våra kunder och deras specifika hållbarhetsutmaningar – och därigenom mångdubbla effekten av våra egna hållbara erbjudanden och lösningar. Elin har i och med sin roll som hållbarhetschef en central och mycket viktig position hos oss, säger Mikael Leksell, vd för Siemens i Sverige och Norden.

Siemens hållbarhetsramverk DEGREE 

Siemens AG (Berlin och München) är ett teknikföretag med fokus på industri, infrastruktur, transport och sjukvård. Från mer resurseffektiva fabriker, motståndskraftiga leverantörskedjor och smartare byggnader och elnät, till renare och bekvämare transporter samt avancerad sjukvård, utvecklar företaget teknik med syfte att skapa verkligt värde för kunder och användare. Genom att kombinera den verkliga och den digitala världen ger Siemens sina kunder förutsättningar att transformera sina verksamheter och marknader och hjälper dem att förändra vardagen för miljarder människor. Siemens äger en majoritetsandel i det börsnoterade företaget Siemens Healthineers, en global ledande medicinteknisk leverantör som formar framtidens hälso- och sjukvård. Under räkenskapsåret 2023, som avslutades den 30 september 2023, genererade Siemenskoncernen intäkter på 77,8 miljarder euro och ett nettoresultat på 8,5 miljarder euro. Per den 30 september 2023 hade företaget cirka 320 000 medarbetare världen över. Under samma tidsperiod genererade Siemens i Sverige intäkter på 6,9 miljarder kronor och hade cirka 1 500 anställda. Mer information finns på www.siemens.com och www.siemens.se.
Läs mer

Kontakt

Lisa Frykman

Siemens AB

Evenemangsgatan 21,
169 79 Solna,
Sverige

+46 87 28 14 42