Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Andreas Finnstedt ny landschef för Siemens Smart Infrastructure i Sverige

Andreas Finnstedt
Andreas Finnstedt började i en ny roll som övergripande ansvarig för Siemens Smart Infrastructure i Sverige den 17 maj. Han kommer senast ifrån en roll som Vice President på Schneider Electric med ansvar för affärsområdet Digital Energy. Innan dess hade Andreas en lång och framgångsrik karriär på Siemens, bland annat i roller som svensk försäljningschef på Siemens Digital Industries samt en rad olika roller inom dåvarande divisionen Siemens Building Technologies. 
Siemens Smart Infrastructure hjälper sina kunder skapa smarta, säkra och hållbara synergier mellan energisystem, byggnader och industrier – till gagn för människor och samhälle idag och i framtiden.
– Energisystemet står inför stora och brådskande utmaningar. Andreas kommer att leda en kraftfull satsning på att inte bara hålla takt med, utan leda, den snabba och viktiga utvecklingen inom området och ur det skapa värde för våra kunder, säger Mikael Leksell, vd för Siemens i Sverige och Norden. 
– Mitt uppdrag i den nya rollen på Siemens är att driva våra kunders digitala transformation mot att bli mer effektiva, hållbara och konkurrenskraftiga. Det gör vi genom styrkan i vårt breda erbjudande, djupgående kompetens och långa erfarenhet som spänner över automation, elektrifiering och digitalisering, säger Andreas Finnstedt, ny landschef Siemens Smart Infrastructure Sverige. 

Följ oss på Twitter!

Siemens AG (Berlin och München) är ett teknikföretag med fokus på industri, infrastruktur, transport och hälso- och sjukvård. Från resurseffektiva fabriker, motståndskraftiga leveranskedjor och smartare byggnader och elnät, till renare transporter samt avancerad sjukvård, utvecklar företaget teknik med ett högre syfte för att skapa ett verkligt värde för kunderna. Genom att kombinera den verkliga och den digitala världen hjälper Siemens sina kunder att förbättra morgondagen för att bidra till en mer hållbar värld. Siemens äger också en majoritetsandel i det börsnoterade företaget Siemens Healthineers, en globalt ledande leverantör av medicinsk teknik som formar framtidens hälso- och sjukvård. Dessutom har Siemens en minoritetsandel i Siemens Energy, en global ledare inom överföring och generering av elkraft. Under räkenskapsåret 2021, som avslutades den 30 september 2021, genererade Siemens-koncernen intäkter på 62,3 miljarder euro och ett nettoresultat på 6,7 miljarder euro. I slutet av räkenskapsåret 2021 hade företaget cirka 303 000 anställda världen över. Mer information finns på www.siemens.com. Det första Siemensbolaget i Sverige grundades 1893. Från och med den 1 oktober 2020 består Siemens i Sverige av Siemens AB, Siemens Mobility AB, Siemens Financial Services AB, Siemens Healthcare AB, Siemens Industry Software AB och Mentor Graphics AB. Medarbetarantalet uppgår till cirka 1 480 och under räkenskapsåret 2021 var omsättningen drygt 5,9 miljarder kronor. Mer information finns på www.siemens.se.
Läs mer

Kontakt

Lisa Frykman

Lisa Frykman

Pressansvarig, Siemens AB

070 728 1442