Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Andreas Finnstedt ny landschef för Siemens Smart Infrastructure i Sverige

Andreas Finnstedt
Andreas Finnstedt började i en ny roll som övergripande ansvarig för Siemens Smart Infrastructure i Sverige den 17 maj. Han kommer senast ifrån en roll som Vice President på Schneider Electric med ansvar för affärsområdet Digital Energy. Innan dess hade Andreas en lång och framgångsrik karriär på Siemens, bland annat i roller som svensk försäljningschef på Siemens Digital Industries samt en rad olika roller inom dåvarande divisionen Siemens Building Technologies. 
Siemens Smart Infrastructure hjälper sina kunder skapa smarta, säkra och hållbara synergier mellan energisystem, byggnader och industrier – till gagn för människor och samhälle idag och i framtiden.
– Energisystemet står inför stora och brådskande utmaningar. Andreas kommer att leda en kraftfull satsning på att inte bara hålla takt med, utan leda, den snabba och viktiga utvecklingen inom området och ur det skapa värde för våra kunder, säger Mikael Leksell, vd för Siemens i Sverige och Norden. 
– Mitt uppdrag i den nya rollen på Siemens är att driva våra kunders digitala transformation mot att bli mer effektiva, hållbara och konkurrenskraftiga. Det gör vi genom styrkan i vårt breda erbjudande, djupgående kompetens och långa erfarenhet som spänner över automation, elektrifiering och digitalisering, säger Andreas Finnstedt, ny landschef Siemens Smart Infrastructure Sverige. 

Följ oss på Twitter!

Siemens AG (Berlin och München) är ett teknikföretag med fokus på industri, infrastruktur, transport och sjukvård. Från mer resurseffektiva fabriker, motståndskraftiga leverantörskedjor och smartare byggnader och elnät, till renare och bekvämare transporter samt avancerad sjukvård, utvecklar företaget teknik med syfte att skapa verkligt värde för kunder och användare. Genom att kombinera den verkliga och den digitala världen ger Siemens sina kunder förutsättningar att transformera sina verksamheter och marknader och hjälper dem att förändra vardagen för miljarder människor. Siemens äger en majoritetsandel i det börsnoterade företaget Siemens Healthineers, en global ledande medicinteknisk leverantör som formar framtidens hälso- och sjukvård. Under räkenskapsåret 2023, som avslutades den 30 september 2023, genererade Siemenskoncernen intäkter på 77,8 miljarder euro och ett nettoresultat på 8,5 miljarder euro. Per den 30 september 2023 hade företaget cirka 320 000 medarbetare världen över. Under samma tidsperiod genererade Siemens i Sverige intäkter på 6,9 miljarder kronor och hade cirka 1 500 anställda. Mer information finns på www.siemens.com och www.siemens.se.
Läs mer

Kontakt

Lisa Frykman

Lisa Frykman

Pressansvarig, Siemens AB

070 728 1442