Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Andrea Waenerlund ny nordisk chef för Siemens Smart Infrastructure

XXX

Andrea Waenerlund

Andrea Waenerlund kommer till Siemens Smart Infrastructure med över 20 års erfarenhet av ledning, strategi, affärsutveckling, försäljning och digital transformation, vilket gör henne till en värdefull tillgång för den nordiska organisationen. Andrea är svensk och bor i södra Sverige men har sedan flera år en framgångsrik karriär med både Danmark och Sverige som utgångspunkt. Hon kommer närmast från ledande roller inom Energy Management på Bravida och Energy Solutions på E.ON, och dessförinnan från rollen som dansk vd och nordiskt ansvarig för Schneider Electric Buildings.  
"Andreas erfarenhet och beprövade styrkor från att arbeta kundcentrerat med förändringsarbete kommer att passa perfekt in i vårt pågående arbete med att driva och accelerera våra kunders digitaliseringsresa”, säger Mikael Leksell, vd för Siemens i Sverige och Norden. 
"Jag ser fram emot att få bli en del av teamet på Siemens Smart Infrastructure. Vi befinner oss i ett kritiskt skede av energiomställningen och det har aldrig funnits ett mer akut behov av att skapa en motståndskraftig och hållbar infrastruktur. Min ambition är att genom att arbeta nära våra kunder och med fokus på samarbete göra det möjligt för våra kunder att accelerera sin digitaliseringsresa för att bli mer effektiva, hållbara och konkurrenskraftiga.", säger Andrea Waenerlund.  
Siemens AG (Berlin och München) är ett teknikföretag med fokus på industri, infrastruktur, transport och sjukvård. Från mer resurseffektiva fabriker, motståndskraftiga leverantörskedjor och smartare byggnader och elnät, till renare och bekvämare transporter samt avancerad sjukvård, utvecklar företaget teknik med syfte att skapa verkligt värde för kunder och användare. Genom att kombinera den verkliga och den digitala världen ger Siemens sina kunder förutsättningar att transformera sina verksamheter och marknader och hjälper dem att förändra vardagen för miljarder människor. Siemens äger en majoritetsandel i det börsnoterade företaget Siemens Healthineers, en global ledande medicinteknisk leverantör som formar framtidens hälso- och sjukvård. Under räkenskapsåret 2023, som avslutades den 30 september 2023, genererade Siemenskoncernen intäkter på 77,8 miljarder euro och ett nettoresultat på 8,5 miljarder euro. Per den 30 september 2023 hade företaget cirka 320 000 medarbetare världen över. Under samma tidsperiod genererade Siemens i Sverige intäkter på 6,9 miljarder kronor och hade cirka 1 500 anställda. Mer information finns på www.siemens.com och www.siemens.se.
Läs mer

Kontakt

Lisa Frykman

Siemens AG

Evenemangsgatan 21
169 79 Solna
Sverige

+46 87 28 14 42