Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens Xcelerator – en ny, öppen digital affärsplattform som accelererar den digitala transformationen

XXX
Siemens Xcelerator innehåller en portfölj av utvalda IoT-aktiverade hårdvaror, mjukvaror och digitala tjänster från Siemens och certifierade partner. Portföljen omvandlas mot mer öppna applikationer, med fler molnbaserade och as-a-service-lösningar samt IoT-aktiverad hårdvara som ständigt kan uppgraderas. Affärsplattformen kommer att vara gynnsam för samarbetet med ett växande ekosystem av partner och en kontinuerlig utvecklad marknadsplats för att underlätta interaktioner och transaktioner mellan kunder, partner och utvecklare.
Som en del av Siemens Xcelerator lanseras även det första nya SaaS-erbjudandet som heter Building X. Building X är en ny samling funktioner kopplat till smarta byggnader för att skapa en ”single source of truth” (en samlad källa till sanningen – SSOT), som tar komplexitet ur digitaliseringen och stöttar kunderna att uppnå sina hållbarhetsmål som netto noll.
"Siemens Xcelerator kommer att göra det enklare än någonsin för företag att navigera i den digitala omvandlingen – snabbare och i stor skala. Genom att kombinera den verkliga och den digitala världen inom operativ teknik och informationsteknik ger vi kunder och partners möjlighet att öka produktiviteten, konkurrenskraften och skala upp innovationer. Dagens lansering av Siemens Xcelerator, veckans förvärv av Brightly Software och vårt utökade partnerskap med Nvidia är viktiga milstolpar i genomförandet av vår strategi för att påskynda tillväxten med högt värde", säger Roland Busch, VD och koncernchef för Siemens AG.
Se det fullständiga pressmeddelandet på engelska här: 
Siemens launches Siemens Xcelerator
För mer information om Xcelerator, se
Siemens Xcelerator
Siemens AG (Berlin och München) är ett teknikföretag med fokus på industri, infrastruktur, transport och sjukvård. Från mer resurseffektiva fabriker, motståndskraftiga leverantörskedjor och smartare byggnader och elnät, till renare och bekvämare transporter samt avancerad sjukvård, utvecklar företaget teknik med syfte att skapa verkligt värde för kunder och användare. Genom att kombinera den verkliga och den digitala världen ger Siemens sina kunder förutsättningar att transformera sina verksamheter och marknader och hjälper dem att förändra vardagen för miljarder människor. Siemens äger en majoritetsandel i det börsnoterade företaget Siemens Healthineers, en global ledande medicinteknisk leverantör som formar framtidens hälso- och sjukvård. Under räkenskapsåret 2023, som avslutades den 30 september 2023, genererade Siemenskoncernen intäkter på 77,8 miljarder euro och ett nettoresultat på 8,5 miljarder euro. Per den 30 september 2023 hade företaget cirka 320 000 medarbetare världen över. Under samma tidsperiod genererade Siemens i Sverige intäkter på 6,9 miljarder kronor och hade cirka 1 500 anställda. Mer information finns på www.siemens.com och www.siemens.se.
Läs mer

Kontakt

Charlotta Målargård

Head of Communications

070 728 10 67