Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Så kan virtuella kraftverk skapa aktiva fastigheter – och en mer hållbar energianvändning i samhället

Karin Jarl Månsson

Karin Jarl Månsson, chef på Siemens Smart Infrastructures Accelerator.

När Sverige fasar ut den stabila kärnkraften och ersätter den med väderberoende vindkraft uppstår utmaningar i kraftförsörjningen i form av ökande obalanser. Då behövs fler och snabbare resurser i kraftsystemet för att återställa balansen.
Ett smart och hållbart sätt är att låta befintliga fastighetsresurser som ventilationsanläggningar, värmepumpar och laddinfrastruktur kopplas samman och hjälpa till att skapa balans i kraftnätet.
– Den här tjänsten öppnar nya möjligheter för förbrukningsflexibilitet, säger Karin Jarl Månsson, chef på Siemens Smart Infrastructures Accelerator i Norden.
– I dag använder kunder den el de behöver utan att fundera så mycket. I framtiden kommer de kunna använda elen smartare och därmed hjälpa kraftsystemet att utnyttja mer förnybar energi. Genom att vara flexibla med sin energianvändning kan de stötta kraftsystemet när det behövs, säger hon.

Använd hållbar energi maximalt

I en fastighet är temperatur och ventilation tröga system. I ett givet ögonblick kan energin göra större nytta någon annanstans i samhället.
– Då ska man under korta perioder kunna låna ut lite effekt. Det kommer inte att märkas i din egen fastighet samtidigt som det möjliggör för mer förnybar elproduktion, säger Karin Jarl Månsson.
Här finns en enorm potential att skapa ökad hållbarhet och minska koldioxidutsläppen. I Sverige står byggnader och lokaler för över 50 procent av den slutliga elanvändningen.
Statliga Svenska Kraftnät har sedan 2019 öppnat upp den del av elmarknaden som rör systemstabilitet och betalar de elkonsumenter som hjälper till att lastbalansera.
– Genom flexibilitetslösningar kan fastighetsägare och andra kunder nu få en ekonomisk ersättning. Det är ytterligare en fördel som uppnås genom att implementera vår lösning, avslutar hon.

Kontakt

Lisa Frykman

Lisa Frykman

Pressansvarig

070 728 14 42