Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Hur kan Siemens Energys gasturbiner stödja klimatmålen? – Intervju med två exjobbare.

Hallå där, Moa Mellberg och Frida Michold på Linköpings Universitet! Ni har nyss avslutat vårens studier med ett exjobb i gasturbinernas kunskapsmecka, Siemens Energy i Finspång, där ni har analyserat vilken roll gasturbiner kan ha i framtidens hållbara energisystem och vilka gröna bränslen som har högst potential. Hur kom det sig att ni valde att göra ert exjobb hos oss på Siemens Energy AB och om just detta ämne? 
Moa: Jag arbetade på Siemens förra sommaren och analyserade klimatprestandan hos olika gasturbinbränslen med ett livscykelperspektiv. Jag tycke det arbetet var väldigt givande och kände att gröna bränslen för gasturbiner var något jag ville arbeta vidare med. Jag trivdes även väldigt bra på Siemens under sommaren, så att skriva exjobb här visste jag att jag ville. Jag och Frida valde detta examensarbete för att vi tyckte att beskrivningen av uppdraget matchade vår utbildning väl och för att det är ett mycket spännande område. 
Frida: Under våren 2019 utförde jag, tillsammans med en projektgrupp, en livscykelanalys på en gasturbin, för en kurs vi läste. Arbetet med och hos Siemens gjorde att jag fick upp ögonen för både gasturbinindustrin och för Siemens proaktiva hållbarhetsarbete, och det fångade mig verkligen. När beskrivningen av det här exjobbet utannonserades så kände jag att jag själv inte hade kunnat komma på en bättre exjobbformulering, utifrån var engagemang, mitt intresse och den utbildning jag går. Det var en självklarhet att söka det här exjobbet!  
Hur har ni gjort för att hitta den information ni behövde och kunna dra analyser, har det varit lätt eller svårt? 
Frida: Vi har försökt söka information från olika håll för att kunna få en så bred och objektiv bild av ämnet som möjligt. Mycket av informationen har sökts i vetenskaplig litteratur, men vi har även pratat med experter på Siemens, externa kompetenser från exempelvis Regeringskansliet, Energimyndigheten, Chalmers och KTH samt pratat med professorer vid Linköpings universitet. Researcharbetet har gått relativt smidigt, och till stor del beror det nog på all stöttning och hjälp vi har fått från Siemens.  
Moa: I princip alla vi har tagit kontakt med har gett snabb respons, ställt upp på intervjuer hjälpt oss vidare genom att hänvisa oss till annan relevant kompetens. En stor del av analysarbetet har gått ut på att diskutera oss emellan, ta extern hjälp där det behövts och söka efter de svar vi behövt för att ta oss framåt.  
När ni började exjobbet i januari gick livet sin gilla gång, men hur har det varit att göra ett exjobb under Corona-tider? Har det varit annorlunda? 
Moa: Det har absolut varit annorlunda, men vi har varit lindrigt drabbade. Vi hade haft de flesta intervjuer och möten innan pandemin bröt ut på riktigt, som tur var. Sedan upplever vi att handledning och andra möten har fungerat bra via teams. Exjobb är kanske bland det lättare att göra i en sådan här kris, åtminstone under själva skrivfasen, förutsatt att ens exjobbspartner är frisk. Det är nog även bra och viktigt att lära sig hur man har välfungerande distansmöten, så vi såg denna situation som en lärorik utmaning. Förhoppningsvis kommer distansmöten försätta även efter Corona-pandemin och på så sätt minska onödigt resande.  
Vilka resultat vill ni lyfta fram ur rapporten? Vad är era rekommendationer? 
Moa: Först och främst vill vi lyfta att bränslefrågan för gasturbiner är komplex och situationsbunden. Hade det funnits ett enkelt svar hade vi inte behövt göra detta arbete. De bränslen som vi har sett ha högst potential som gasturbinbränslen är bränslen som kan produceras i stora kvantiteter, till ett rimligt pris och som konkurrensen inte är allt för stor om.  
Frida: Vi skulle även vilja rekommendera att se utanför själva bränslevalet – en grön bränsleomställning kan underlättas avsevärt genom ändrat driftsätt. Att byta från att använda gasturbiner som en baskraft till en reglerkraft skulle kunna minska bränslebehovet kraftigt, vilket gör att tillgänglighetsproblematiken kring gröna bränslen skulle minska. Vi tror även mycket på att hitta systemlösningar. Det viktigaste är kanske inte att driva turbinen på ett sådant sätt att turbinen uppnår sin högsta verkningsgrad, utan på det sätt som är mest effektivt och optimalt för energisystemet i stort. Vi tror att framtiden för gasturbiner är helhetslösningar där gasturbiner samverkar med, och underlättar för, en övergång till intermittent förnybar energi.   
Vad är era planer framöver? 
Moa: Min plan nu närmast är att åka upp till mina föräldrar i Piteå och njuta av sommaren. Jag håller även på att söka jobb och hoppas på att hitta någon spännande utmaning till hösten. Att få komma ut i arbetslivet känns väldigt inspirerande och givande.  
Frida: Min sommar kommer att bestå av en del jobb, men jag ska även se till att ta ledigt och njuta av den svenska sommaren. Jag ser flera spännande möjliga alternativ till hösten, och även längre fram. Jag är otroligt sugen på att ta mig an hållbarhetsutmaningar i arbetslivet, gärna genom att hjälpa företag att kombinera miljömässig och ekonomisk vinning. Jag har fått ett fantastiskt bra intryck av Siemens, så vem vet om det blir tillfälle att komma tillbaka i framtiden!  
Kan ni rekommendera andra att göra exjobb på Siemens? 
Moa: Ja absolut! Skulle vi göra ett examensarbete igen så hade vi båda valt att göra det på Siemens. Vi har fått ett otroligt bra bemötande och fantastisk hjälp och stöd.   Avslutningsvis undrar vi om ni har ni några tips till andra studenter inför sina exjobb? 
Frida: Våra bästa tips till andra studenter som ska skriva examensarbete är att börja i tid, försöka följa sin tidsplan och ta chansen att göra något som känns roligt och inspirerande. Vi önskar alla att få en lika fantastisk exjobbstid som vi har haft!
Tack själva för att ni valde att göra ert exjobb hos oss och lycka till i framtiden!  

Kontakt

Madeleine Davidsson

Madeleine Davidsson

Kommunikationschef, Siemens Energy AB

070-2059329