Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Combitech och Siemens Energy AB inleder ett samarbete kring 3D-printinguppdrag för tillverkande industri

För den tillverkande industrin innebär 3D-printning stora möjligheter. Det kan korta ledtider, reducera antalet komponenter i en produkt, och ger möjligheten att tillverka reservdelar även när ritningar eller andra leverantörer saknas. Det går att ta fram helt nya strukturer som ökar hållfastheten, minskar vikten och minimerar materialåtgången.
Combitechs experter inom 3D-printning har unik kompetens inom produktutveckling för just 3D-printning och hjälper de beställande företagen att ta fram en produktspecifikation utifrån behov och krav. De moment som krävs för att en komponent ska kunna designas och printas på rätt sätt är inte alltid uppenbara vilket gör det viktigt att rätt kompetens finns utmed hela utveckling- och tillverkningsprocessen.
- Många gånger blir det mer effektivt att gå från att med traditionella tillverkningsmetoder tillverka en komplicerad komponent eller produkt till att designa om och 3D-printa en komponent eller produkt i en enda detalj där tillverkningsmetoden inte sätter några begränsningar, berättar Mikael Svensson, Teknikledare inom AM på Combitech.
Siemens Energy AB med bas i Finspång är världsledande inom 3D-printning för kraftindustrin och en av få aktörer i Sverige som har utrustning för 3D-printning som klarar både serietillverkning och höga kvalitetskrav. Företaget har kapaciteten och kunskapen att printa allt från enkla till mycket avancerade detaljer i olika material, såväl plast som superlegeringar i metall.
- Genom samarbetet med Combitech tar vi ett första steg för att öppna upp för fler företag att få tillgång till vår kompetens och våra resurser och därigenom erbjuda en kostnadseffektiv helhetslösning kring AM, från prototypdesign till serieproduktion och kvalitetssäkring vilket känns mycket positivt, säger Martin Lindbäck, ansvarig för additiv tillverkning och utveckling på Siemens Energy i Finspång.

Kontakta Combitech för 3D-printning

Vill du utforska möjligheterna med 3D-printing för din verksamhet? Kontakta Mikael Svensson, Teknikledare inom additiv manufacturing (3D-printing), på Combitech på telefon 010-216 44 04 eller mejl mikael.svensson@comibtech.se, eller läs mer på combitech.se
För mer information, kontakta: 

Åsa Scherling, kommunikationschef Combitech, 0734-18 77 98 eller asa.scherling@comibtech.se
Om Combitech
Combitech är en nordisk lösnings- och konsultpartner med tjänster inom bland annat digital transformation, cybersäkerhet och totalförsvar. Vi är 1900 medarbetare, som hjälper företag, industri och offentlig sektor att dra nytta av teknik och digitalisering för ett hållbart och säkert samhälle. Technology with a purpose, helt enkelt! Läs mer på www.combitech.se
Combitech är ett självständigt bolag inom försvars- och säkerhetskoncernen Saab.

Om Siemens Energy AB
Siemens Energy AB med säte i Finspång och verksamhet på 10 orter i Sverige levererar hållbara energilösningar för industrier och samhällen i Sverige och världen. I Finspång utvecklas och tillverkas gasturbiner för kraftgenerering och drivning av kompressorer och pumpar. Här finns även en världsledande verkstad för additiv tillverkning. På Siemens Energy i Sverige arbetar totalt 2 600 personer, merparten av dessa i Finspång. 

Kontakt

Madeleine Davidsson

Madeleine Davidsson

Kommunikationschef, Siemens Energy AB

070-2059329