Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Sola kommune er Norges beste kommune på elektrifisering 2022 

Sola kommune kan vise til en solid økning i elektrifiseringsgrad og en betydelig reduksjon i utslipp av klimagasser. Kommunen utmerket seg særlig med gode tiltak innenfor transportsektoren, fra enkle og innovative løsninger med el-sykler og bildeling til større initiativer fra kommunens næringslivsaktører.
I samarbeid med lokale aktører, som Sola lufthavn, Rissavika havn, Forus Næringspark og Stangeland Maskin, har kommunen fått frem ambisiøse og innovative satsninger som er viktige ledd i transformasjonen til et helelektrisk samfunn.
Sola lufthavn, har nylig åpnet Rogalands største bakkemonterte solcellepark, som en del av elektrifiseringen av lufthavnen. Rissavika havn tilbyr landstrøm for offshore supply skip – og utvikler havna til å bli et fullelektrisk nav i kommunen.
Dette er eksempler på viktige bidrag på veien til å bli et helelektrisk samfunn – og viktige bidrag til at Sola kommune kan kalle seg Norges beste kommune på elektrifisering 2022. 
Sola kommune vinner elektrifiseringsprisen 2022

Fv. Nils Klippenberg, Siemens; Tom Henning Slethei, ordfører i Sola kommune og Helge Eide, KS.

Dette er en flott pris som jeg mottar på vegne av næringslivet i Sola kommune som har en stor andel i dette.

Tom Henning Slethei, ordfører i Sola kommune

Sola kommune viser hvordan de gjennom et tett samarbeid med næringslivet kan utvikle innovative elektrifiseringsløsninger til gavn for miljø og samfunn. 

Nils Klippenberg, direktør i Siemens

Fakta om Siemens
Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske, innovative løsninger for industri, energi, helse, byer og transport.
Siemens-konsernet er en av verdens største leverandører av bærekraftige og miljøvennlige løsninger med fokus på elektrifisering, automatisering og digitalisering. Vi er over 300.000 medarbeidere i hele verden.
I Norge har Siemens AS gjennom 125 år satt tydelige spor med banebrytende teknologiløsninger. Hovedkontoret er i Oslo.
Les mer

Kontakt

Britt Gabrielsen

SiemensØstre Aker Vei 88, Oslo

+47 982 55 072