Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Regjeringen langt unna å innfri Parisavtalen: – Elektrifiseringen av Norge på stedet hvil

Regjeringen ønsker mer elektrifisering og har i Parisavtalen forpliktet seg til å halvere Norges klimagassutslipp innen 2030, og redusere utslippene med opp mot 55 prosent sammenliknet med 1990-nivået. En vesentlig andel av vårt energiforbruk kommer fra energi som gir utslipp av klimagasser. Disse utslippene kan reduseres ved å gjøre energibruken elektrisk.

– For å klare 2030-målene er regjeringen nødt til å lykkes med elektrifiseringen av Norge. Det er mange gode initiativer, men tallenes tale er at vi står på stedet hvil. Andelen elektrisitet i Norges energiforbruk har ligget på 53 prosent de siste tre årene, og viser faktisk en liten tilbakegang på 0,2 prosent i denne perioden. Det er positivt at regjeringen skal lansere en strategi for smart og effektiv elektrifisering. Det er det åpenbart et stort behov for, sier Kristin A. Dale, konserndirektør Mennesker og Kommunikasjon i Agder Energi.
Andelen elektrisitet i Norges energiforbruk har ligget på 53 prosent de siste tre årene, og viser faktisk en liten tilbakegang på 0,2 prosent i denne perioden.

Kristin A. Dale, konserndirektør Mennesker og Kommunikasjon i Agder Energi.

– For å klare 2030-målene er regjeringen nødt til å lykkes med elektrifiseringen av Norge. Det er mange gode initiativer, men tallenes tale er at vi står på stedet hvil. Andelen elektrisitet i Norges energiforbruk har ligget på 53 prosent de siste tre årene, og viser faktisk en liten tilbakegang på 0,2 prosent i denne perioden. Det er positivt at regjeringen skal lansere en strategi for smart og effektiv elektrifisering. Det er det åpenbart et stort behov for, sier Kristin A. Dale, konserndirektør Mennesker og Kommunikasjon i Agder Energi.
Mens elektrifiseringsgraden er på stedet hvil i perioden 2017-2019 har andelen bioenergi økt fra 8 til 9 prosent med en tilsvarende nedgang på fossil energi fra 38 til 37 prosent.

Kan gi klimagassreduksjon på 75 prosent

El-indeks, som er utviklet av Agder Energi, Siemens og Thema, er en beregning av hvor elektrifisert Norge er og en indikator på hvor mye CO2 som kan kuttes ved elektrifisering. Tjenesten har som mål å hjelpe kommuner og andre aktører med å realisere sitt elektrifiseringspotensiale.El-indeks viser at det ved en fullelektrifisering av Norge er mulig å oppnå en klimagassreduksjon på hele 75 prosent. Det er mest å hente på å elektrifisere industrien, sjøfarten, personbiler og tunge kjøretøy.
El-indeks gir oversikt over hvor kommunene bør ta tak og hvilke sektorer de bør se nærmere på.

Nils Klippenberg, administrerende direktør i Siemens Norge.

– Det finnes i dag mange nye, tekniske løsninger som gjør det lettere å elektrifisere sektorer som transport og industri. Mange elektrifiseringstiltak går over kommunegrensene og våre nasjonale grenser. Det vil si at selv om kommuner i Norge ønsker å tilrettelegge for elektrifisering, rår de ikke over alle midlene for å få det til. Løsningene og teknologien eksisterer, men utfordringen er å sette det i system nasjonalt og internasjonalt. El-indeks gir oversikt over hvor kommunene bør ta tak og hvilke sektorer de bør se nærmere på, sier Nils Klippenberg, administrerende direktør i Siemens Norge..

Hvor elektrifisert er Norge?

Under Arendalsuka vil Agder Energi og Siemens, sammen med EFO og Bellona, gjøre opp en status for elektrifiseringen av Norge. Kommune for kommune. Sektor for sektor.
Når: mandag 16. august, kl. 15.30-16.30
Hvor elektrifisert er Norge? Meld deg på via EFO for å følge streamen
Fakta om Siemens
Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske, innovative løsninger for industri, energi, helse, byer og transport.
Siemens-konsernet er en av verdens største leverandører av bærekraftige og miljøvennlige løsninger med fokus på elektrifisering, automatisering og digitalisering. Vi er 293.000 medarbeidere over hele verden.
I Norge har Siemens gjennom 170 år satt tydelige spor med banebrytende teknologiløsninger for hele verden. Selskapets hovedområder er løsninger for industrien, kraftoverføring, infrastruktur til byer og byggteknologi. Hovedkontoret er i Oslo.
Les mer

Kontakt

Britt Gabrielsen, kommunikasjonssjef i Siemens AS

Siemens 
Østre Aker Vei 88
0596 Oslo                      
Norge

+47 982 55 072