Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Norge kan bli helelektrisk i 2040 – men er langt bak skjema

Elektrifisering av fossilt forbruk innen blant annet industri, transport, jordbruk, fiske og shipping vil på sikt kutte nesten hele Norges samlede klimagassutslipp. Fasiten nå er at et helelektrisk Norge fortsatt er nesten 50 år unna. Siden i fjor viser oversikten Helelektrisk.no at den totale elektrifiseringsgraden kun har økt med skarve ett prosentpoeng, fra 53 til 54 prosent. De fire aktørene bak Helelektrisk.no er skuffede.
https://www.helelektrisk.no

Elektroforeningen (EFO)

- Det som så langt har kommet fra den nye regjeringen er tannløst. De må sørge for å få satt konkrete mål, etablere støtteordninger, insentiver og et regulatorisk rammeverk som støtter opp under dette. Vi vet hva som virker, sier Frank Jaegtnes, administrerende direktør i Elektroforeningen (EFO).

Siemens

Utfasing av fossile brensler skjer i dag i hovedsak i transportsektoren. Det skyldes at man nettopp der har konkrete virkemidler for innfasing av blant annet elektriske biler, busser og ferger. Det er ingenting i veien for å satse bredere enn som så, mener Nils Klippenberg, administrerende direktør i Siemens AS, og legger til: 
Vi trenger ikke sitte og vente på at revolusjonerende teknologi skal bli oppfunnet. Mange løsninger er på plass allerede, og videre utvikling er også avhengig av at flere etterspør nullutslippsteknologi.

Nils Klippenberg, administrerende direktør, Siemens AS

Agder Energi

Elektrifiseringen er et paradigmeskifte, og med vårt fornybare kraftsystem har vi de beste forutsetningene for å klare dette, sier Kristin A. Dale, konserndirektør mennesker og kommunikasjon i Agder Energi.

- Fremover er det avgjørende å sikre mer effektive og forutsigbare rammer for bygging av nye strømlinjer og ny kraftproduksjon som legger til rette for et elektrifisert samfunn. Infrastruktur er ofte glemt i debatten om elektrifisering, men vi har mange gode, lokale eksempler på hvordan god dialog og samarbeid mellom aktører har sikret en raskere tilrettelegging for elektrifisering. Er det mulig lokalt, så bør flere kommuner la seg inspirere, og Stortinget ta lærdom av dette i sine nasjonale satsinger, legger Dale til.

Bellona 

Bellona anslår at 85 prosent av energiforbruket i Norge kan elektrifiseres. Elektrisitetsandelen av norsk energiforbruk har imidlertid kun økt med snaut tre prosentpoeng de siste fire årene. Uten et taktskifte vil en elektrifisering av energiforbruket altså ta et halvt århundre.
- Det er selvfølgelig alt for lenge, og selv om vi forventer raskere vekst, så holder det ikke uten at myndighetene tar en mer aktiv rolle. Elektrifisering innebærer å bruke energi på en mer effektiv og klimavennlig måte. Selv i land med «skitten» strøm er det en positiv nettogevinst ved å gå over til elbil, for eksempel. Og på sikt går også strømmen i Europa mot å bli utslippsfri, forteller Benjamin Strandquist, elektrifiseringsrådgiver i Bellona.
Klimamålsettingen for Norge og Europa er netto nullutslipp innen 2050. Da mener både Agder Energi, Bellona, EFO og Siemens at det ikke må være spørsmål om vi skal satse på elektrifisering eller ikke.

Fakta

Helelektrisk.no viser elektrifiseringsgraden i Norge fordelt på både sektor- og kommunenivå. Her kan man spore utviklingen år for år og se hvilke kommuner og sektorer som leder an, og hvilke som henger etter. Meningen er at nasjonale og lokale myndigheter, næringsaktører, organisasjoner og privatpersoner kan få et overblikk over situasjonen og visualisere hvor man må gjøre en større innsats enn i dag.
Helelektrisk.no er et initiativ fra Elektroforeningen (EFO), Agder Energi, Siemens og Bellona.
Fakta om Siemens
Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske, innovative løsninger for industri, energi, helse, byer og transport.
Siemens-konsernet er en av verdens største leverandører av bærekraftige og miljøvennlige løsninger med fokus på elektrifisering, automatisering og digitalisering. Vi er over 300.000 medarbeidere i hele verden.
I Norge har Siemens AS gjennom 125 år satt tydelige spor med banebrytende teknologiløsninger. Hovedkontoret er i Oslo.
Les mer

Kontakt

Britt Gabrielsen, kommunikasjonssjef i Siemens AS

Siemens 

Østre Aker Vei 88
0596 Oslo
Norge

+47 982 55 072