Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Nedgang i elektrifiseringsgraden

Elektrifiseringsgraden beregnes som andelen strøm som brukes i forhold til annen energibruk, som for eksempel fossil energi.
Vi har kartlagt elektrifiseringsgraden i Norge i flere år, og vi ser en liten nedgang i 2022. Dette skyldes at nordmenn har gjort en kjempeinnsats med å spare strøm de siste årene. Selv om elektrifiseringen stadig skyter fart, bruker vi likevel mindre strøm enn vi gjorde før. Det er bra både for miljøet og lommeboka

Fredric Hauge, leder i Bellona

Elektrifisering pekes på som en av de viktigste tiltakene for å kutte klimagassutslipp. Sammen med Elektroforeningen, Siemens og Å Energi, har Bellona tatt initiativ til nettsiden helelektrisk.no som overvåker elektrifiseringsgraden i Norge hvert år.
Målet er å gjøre det enklere for beslutningstakere å se hvor innsatsen bør rettes for at flere sektorer og kommuner i Norge blir elektrifisert. I utgangspunktet bør elektrifiseringsgraden øke for hvert år som går, men høye energipriser ga en noe overraskende utvikling i fjor.

Vi har byttet til elbil – og spart strøm

Satt på spissen så har vi byttet til elbil, samtidig som vi har blitt flinkere til å spare på strømmen. Resultatet er at vi bruker både mindre fossilt drivstoff – og enda mindre strøm. Bare i husholdningene har strømforbruket gått ned med 3,6 TWh i 2022. Det er mer enn årsproduksjonen til hele Fosen vindkraftverk

Frank Jaegtnæs, administrerende direktør i Elektroforeningen

Elektrifiseringen har særlig skutt fart i transportsektoren det siste året. Det har vært en betydelig vekst i både elbusser, varebiler og ellastebiler.  
– Her ser vi hva vi får til når næringslivet og politikerne spiller på lag. Vi har hatt politikere som har turt å stille krav om elektriske busser og fossilfrie anleggsplasser, og som har laget støtteordninger som fungerer. Og næringslivet har respondert med å komme opp med bedre løsninger, raskere enn noen kunne drømt om, sier Fredric Hauge.

Teknologien finnes, men blir ikke brukt enda

Stadig flere ser fordelene ved å elektrifisere. Spesielt spennende er mulighetene innenfor industrien. Jeg tror vi bare så vidt har sett starten på elektrifiseringseventyret. 

Nils Klippenberg, administrerende direktør i Siemens Norge

– Nå satses det tungt på elektrifisering i deler av norsk industri, og her er det store muligheter for Norge til å ta ledertrøyen. Det er viktig at myndighetene følger med i timen og bidrar til å støtte utviklingen ved å etterspørre elektrifiseringsløsninger og tilrettelegge med god infrastruktur. Mye av teknologien finnes allerede, vi må bare ta den i bruk, sier Klippenberg.

Strømnettet må bli mer fleksibelt

Det skjer enorme omveltninger både i hvordan vi bruker og produserer strøm i Norge. Fortsatt kommer det meste av strømmen i Norge fra vannkraftverk, men det har også blitt mer variabel vindkraft. Nå kommer private solcelleanlegg for fullt i tillegg. Samtidig stiller elektrifiseringen høye krav til effekt i deler av strømnettet som tidligere ikke har hatt lignende forbruksmønster. 
– Vi trenger mer fornybar energiproduksjon, og vi vet vi må elektrifisere hele Norge for å ta vår del av klimaansvaret. Denne utviklingen kommer, og den stiller nye krav til strømnettet. Det må være mer fleksibelt, og tåle høyere effekt enn tidligere. Vi står foran en oppgradering uten sidestykke. Bare i Agder planlegger vi å oppgradere x ganger mer nett enn vi har gjort noen gang tidligere. Dette er kritisk infrastruktur, som sammen med mer fornybarproduksjon, må på plass for at vi skal nå klimamålene våre.

Steffen Syvertsen, konsernsjef i Å Energi

Hvor elektrifisert er din sektor og kommune?

Innen 2040 kan nesten all bruk av fossile brensler bli erstattet av fornybar elektrisitet. Norge er et foregangsland på elektrifisering, men fortsatt har vi en lang vei å gå. Helelektrisk gir en oversikt over elektrifiseringsgraden i kommune-Norge og de ulike sektorene, og har som mål å vise hvilke grep vi kan ta for å redusere Norges klimagassutslipp.
Fakta om Siemens
Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske, innovative løsninger for industri, energi, helse, byer og transport.
Siemens-konsernet er en av verdens største leverandører av bærekraftige og miljøvennlige løsninger med fokus på elektrifisering, automatisering og digitalisering. Vi er over 300.000 medarbeidere i hele verden.
I Norge har Siemens AS gjennom 125 år satt tydelige spor med banebrytende teknologiløsninger. Hovedkontoret er i Oslo.
Les mer

Kontakt

Britt Gabrielsen, kommunikasjonssjef i Siemens AS

Siemens 

Østre Aker Vei 88
0596 Oslo
Norge

+47 982 55 072