Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Eltel og Siemens signerer landsdekkende serviceavtale for ladestasjoner

Eltel og Siemens signerer landsdekkende serviceavtale for ladestasjoner
Eltel og Siemens har inngått en avtale for service av ladestasjoner. Avtalen dekker alle regioner i Norge og vil gjennomføres av sertifisert personell. Dette er et servicetilbud som bygger opp under Siemens som leverandør av ladeinfrastruktur og Eltel som en erfaren installatør av ladestasjoner med tilstedeværelse over hele landet. Samarbeidet vil sikre gode ladeopplevelser i årene som kommer.  
- Vi i Siemens er stolte av samarbeidet og vil sammen med Eltel sørge for effektive leveranser, et stabilt serviceapparat og levere gjennom en godt strukturert serviceorganisasjon. Signeringen av avtalen er viktig for kommende leveranser og vil spille en sentral rolle i vårt samarbeid fremover. Sammen med Eltel sikrer vi nå at brukerne våre alltid vil oppleve at våre ladestasjoner er i drift, sier Tor Krog, Head of eMobility Nordics i Siemens. 
- I takt med teknologisk utvikling og behov for effektive løsninger er det spennende å inngå et strategisk samarbeid med en stor, profesjonell aktør som Siemens, og vi er takknemlige for denne tilliten, sier Thor-Egel Bråthen, administrerende direktør i Eltel.
- Godt samarbeid der vi bygger på hverandres kompetanse vil bidra til effektiv utvikling av elektrifisert infrastruktur, og er et viktig steg for utviklingen av ladenettverket for elektriske kjøretøy i Norge, fortsetter Bråthen.  
Fakta om Siemens
Siemens er en global aktør som utvikler høyteknologiske, innovative løsninger for industri, energi, helse, byer og transport.
Siemens-konsernet er en av verdens største leverandører av bærekraftige og miljøvennlige løsninger med fokus på elektrifisering, automatisering og digitalisering. Vi er 300.000 medarbeidere over hele verden.
I Norge har Siemens AS gjennom 120 år satt tydelige spor med banebrytende teknologiløsninger for hele verden. Selskapets hovedområder er løsninger for industrien, kraftoverføring, infrastruktur til byer og byggteknologi. Hovedkontoret er i Oslo.
Les mer

Kontakt

XXX

Siemens AG

Werner-von-Siemens-Straße 1
80333 Munich
Germany

+49 (89) 636 XXX