Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Veilige terugkeer: UV-straling en bipolaire ionisatie voor betrouwbare desinfectie van ruimten

XXX
Handmatig desinfecteren van ruimten en interieurs is erg tijdrovend en niet altijd betrouwbaar omdat plekken kunnen gemist kunnen worden. Door het automatiseren van desinfectie vindt dit op een aantoonbare, eenvoudige en gecontroleerde wijze plaats. De technologie voor bipolaire ionisatie om ruimtes te desinfecteren bestaat al langer, maar creëerde aanvankelijk naast ionen ook het voor mensen schadelijke ozon-gas. Samen met een partner ontwikkelde Siemens Smart Infrastructure compacte units voor bipolaire ionisatie in HVAC-systemen die geen ozon-gas creëren.  
Job Kamphuis, Global Portfoliomanager Health Care van Siemens: “We plaatsen de units in het HVAC-kanaal. Als er lucht doorheen stroomt worden ionen gecreëerd. Deze onttrekken zo veel vocht aan bacteriën en virussen dat ze sterven. Laboratoria en technologiepartners van Siemens hebben dit onderzocht voor verschillende ziekenhuisbacteriën en virussen. De methode is effectief gebleken voor het bestrijden van onder meer SARS en MERS. We verwachten dat dit ook voor het vergelijkbare virus COVID-19 geldt en onderzoeken dit momenteel.”
Naast ionisatie kan desinfectie ook met behulp van UV-bestraling plaatsvinden. Veel Amerikaanse ziekenhuizen gebruiken al mobiele UV-installaties om ruimten te desinfecteren. Voor de bestrijding van virussen en bacteriën is het belangrijk om UV-licht over de gehele bandbreedte (UV-A, B en C) uit te zenden. Tijdens een test van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) met UV-desinfectie in 9 ziekenhuizen gedurende 18 maanden daalde het aantal patiënten met een ziekenhuisinfectie met ongeveer een derde. 
Siemens ontwikkelde samen met een Amerikaanse partner compacte UV-units voor desinfectie. Kamphuis: “Nu UV-lampen steeds kleiner en goedkoper worden, ontwikkelen we het idee om ze aan te brengen in de permanente infrastructuur: muren en plafonds. Afhankelijk van de grootte van de kamer en de sterkte van de UV-verlichting duurt het desinfecteren 20 tot 40 minuten. Door het proces om de UV-lampen heen te automatiseren en ze te combineren met de gebouwbeheerinstallatie kunnen we onder meer de toegang tot ruimten blokkeren tijdens desinfectie, detecteren of er personen in de ruimte zijn voordat de desinfectie wordt gestart en vaststellen dat een ruimte is gedesinfecteerd. Door deze relatief eenvoudige en voordelige manier van desinfecteren kunnen ruimten meerdere keren per dag of zelfs direct voor of na gebruik gedesinfecteerd worden.” 
Momenteel is er vooral aandacht voor bestrijding van de COVID-19 pandemie, maar organisaties zijn zich in toenemende mate bewust van de risico’s van infectieziekten. Methodieken als UV-straling en bipolaire ionisatie voor de desinfectie van ruimten zullen naar verwachting deel uit gaan maken van standaardinstallaties. Een omgeving waarin virussen en bacteriën proactief worden bestreden, zoals dat nu al in de gezondheidszorg gebeurt, zal naar alle waarschijnlijkheid onderdeel worden van goed HSE-beleid van organisaties.

Bij dit persbericht

Press Folders

Volg ons op Twitter

Siemens Smart Infrastructure (SI) bepaalt de markt voor intelligente, adaptieve infrastructuur, voor vandaag en voor de toekomst. SI pakt de dringende uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan door energiesystemen, gebouwen en industrieën met elkaar te verbinden. Als single source leverancier biedt SI klanten een uitgebreid end-to-end portfolio - met producten, systemen, oplossingen en diensten van stroomopwekking tot aan verbruik. Met een steeds meer gedigitaliseerd ecosysteem helpt de onderneming haar klanten om te floreren en gemeenschappen zich te ontwikkelen, en tegelijkertijd bij te dragen aan de bescherming van de planeet. SI creëert omgevingen met zorg. Siemens Smart Infrastructure heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Zug, Zwitserland, en heeft wereldwijd ongeveer 71.000 werknemers in dienst.

Lees meer

Contact

Jeroen de Bruin

Siemens Nederland N.V.

Prinses Beatrixlaan 800                                       
2595 BN  Den Haag                      
Nederland

+31 (6) 830 98 928