Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Veilige heropstart na corona-lockdown met Siemens’ temperatuurdetectiecamera’s

Toezichthouders en bedrijven zijn op zoek naar oplossingen om de gezondheid van mensen ook na het versoepelen van de coronamaatregelen optimaal te beschermen. De thermische camera’s die Siemens toepast in zijn oplossingen meten de temperatuur tussen de ogen, een plekje dat minder gevoelig is voor invloeden van buitenaf dan wanneer men de huidtemperatuur van het voorhoofd meet. Om een nauwkeurige meting te doen, is het belangrijk dat mensen individueel een kort moment stilstaan voor de camera. Deze methode kost weliswaar iets meer tijd, maar de betrouwbaarheid van de resultaten is doorslaggevend voor de technologiekeuze. De camera’s kunnen veilig op afstand worden bediend. 
De thermische camera’s kunnen geenszins vaststellen of mensen COVID-19 onder de leden hebben. Ook is de gemeten huidtemperatuur slechts een indicatie van de werkelijke lichaamstemperatuur. Wordt een verhoging vastgesteld, dan geeft de camera een alarm. Vervolgens dient de meting altijd geverifieerd te worden met behulp van een medisch meetinstrument. Op basis hiervan kan de betrokken persoon al dan niet de toegang tot het pand worden ontzegd of kan men andere maatregelen nemen. Siemens biedt de thermische camera’s aan in drie varianten. De eenvoudigste optie is een handscanner waarbij mensen dichter bij de camera moeten staan om een nauwkeurige meting te krijgen. Verder is er een stand alone-opstelling met separaat bedienstation, die snel en eenvoudig kan worden opgesteld in bijvoorbeeld de toegangshal van organisaties. De derde variant kan volledig geïntegreerd worden met andere gebouwtechnologie (van verschillende fabrikaten). Zoals toegangscontrole, videobewaking, maar ook analysesystemen om mensen te tellen. De warmtedetectie is dan een onderdeel van een toegangscontrole- en detectieproces.
De thermische camera’s zijn eerder ingezet tijdens de SARS- en MERS-uitbraak en zijn goedgekeurd door de Food and Drug Administration (FDA). Naast de  thermische camera’s kan ook andere technologie worden ingezet om de gezondheid van mensen binnen gebouwen te beschermen. Zoals de intelligente HVAC-toepassingen voor het regelen van het binnenklimaat en oplossingen om systemen op afstand te bedienen. De omgang met persoonlijke gegevens is gebonden aan strenge regelgeving. Dit geldt helemaal voor gezondheidsdata, waarvan de lichaamstemperatuur een voorbeeld is. Ondanks de Europees ingevoerde GDPR kan regelgeving rond onder meer het opslaan en verwerken van deze gegevens binnen Europa per land verschillen. Het is daarom belangrijk om zich goed te laten informeren omtrent relevante regelgeving per type organisatie.

Bij dit persbericht

Press Folders

Volg ons op Twitter

Siemens Smart Infrastructure (SI) bepaalt de markt voor intelligente, adaptieve infrastructuur, voor vandaag en voor de toekomst. SI pakt de dringende uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan door energiesystemen, gebouwen en industrieën met elkaar te verbinden. Als single source leverancier biedt SI klanten een uitgebreid end-to-end portfolio - met producten, systemen, oplossingen en diensten van stroomopwekking tot aan verbruik. Met een steeds meer gedigitaliseerd ecosysteem helpt de onderneming haar klanten om te floreren en gemeenschappen zich te ontwikkelen, en tegelijkertijd bij te dragen aan de bescherming van de planeet. SI creëert omgevingen met zorg. Siemens Smart Infrastructure heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Zug, Zwitserland, en heeft wereldwijd ongeveer 71.000 werknemers in dienst.

Lees meer

Contact

Jeroen de Bruin

Siemens Nederland N.V.

Prinses Beatrixlaan 800                                        
2595 BN Den Haag
Nederland

+31 (0) 6830 98 928