Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens versnelt hoogwaardige groei als gefocust technologiebedrijf

"Onze klanten profiteren van ons vermogen om de echte en de digitale wereld met elkaar te verbinden. Hiermee biedt Siemens zijn klanten unieke mogelijkheden," aldus Roland Busch, bestuursvoorzitter en CEO van Siemens AG. "Digitalisering, automatisering en duurzaamheid zijn de groeimotoren voor onze onderneming. Hierbij versterken onze kernactiviteiten en onze digitale activiteiten elkaar wederzijds. Dit is de basis van onze groeistrategie om meer winstgevende groei te realiseren. Als gefocust technologiebedrijf willen wij onze positie in al onze markten versterken en winstgevende aangrenzende markten aanboren. En we zetten ons duidelijker dan ooit in voor duurzaamheid. Zo creëren we, in tijden van grote wereldwijde uitdagingen, een duidelijke meerwaarde voor onze klanten, onze stakeholders en de maatschappij."
"Na de succesvolle transformatie tot een gefocust technologiebedrijf stellen we onszelf nu ambitieuze nieuwe financiële doelen: we willen onze winstgevende groei verder versnellen en leggen tegelijkertijd een nog scherpere focus op onze free cashflow. Daarnaast zorgen we voor nog meer transparantie en duidelijkheid, ook buiten onze industriële activiteiten," voegt Ralf P. Thomas, Chief Financial Officer van Siemens AG, toe. "Een belangrijke succesfactor op onze weg naar snellere, hoogwaardige groei is onze sterke investment-grade rating, en wij hebben daar een duidelijke keuze voor gemaakt. Bovendien blijft Siemens staan voor een aantrekkelijk totaalrendement voor aandeelhouders – gebaseerd op de voortzetting van ons aandelenterugkoopprogramma en een progressief dividendbeleid."
"Duurzaamheid zit in ons DNA. Het is geen optie, maar noodzakelijk voor onze onderneming," aldus Judith Wiese, Chief Human Resources Officer, Chief Sustainability Officer en lid van de Raad van Bestuur van Siemens AG, uit. "Op basis van onze successen en ervaringen stellen we onszelf nu nog ambitieuzere doelen. We zullen onze inspanningen versnellen en de lat hoger leggen om aanzienlijk meer waarde te creëren voor al onze stakeholders. Duurzame bedrijfsgroei gaat hand in hand met de waarde die we creëren voor mensen en onze planeet."
Siemens bevindt zich in een unieke positie om zijn klanten te helpen hun duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken – met een uitstekend aanbod voor efficiënt gebruik van hulpbronnen en CO2-neutraliteit.
Focus op de digitale transformatie als belangrijkste uitdaging
Na de afsplitsing van Siemens Energy (2020) is Siemens vandaag een gefocust technologiebedrijf dat zich richt op industrie, infrastructuur, mobiliteit en gezondheidszorg. Hiermee is Siemens actief in sectoren die de ruggengraat van de wereldeconomie vormen en een groot potentieel bieden voor de digitale transformatie en meer duurzaamheid – de grote uitdagingen van onze tijd. Siemens beschikt over de technologieën die nodig zijn om bedrijven en economieën productiever, efficiënter, flexibeler en duurzamer te maken.
Alleen al onze kernmarkten – Digital Industries, Smart Infrastructure, Mobility en Siemens Healthineers – vertegenwoordigen een volume van 440 miljard euro (basisjaar 2020). Deze markten zullen naar verwachting met 4 tot 5 procent per jaar groeien tot 2025. Dankzij de nauwe wisselwerking tussen diepgaande domeinkennis en digitale capaciteiten beschikt Siemens over de ideale voorwaarden om zijn positie op deze markten verder uit te bouwen en streeft de onderneming ernaar om in deze markten winstgevend te blijven groeien.
Tegelijkertijd wil Siemens zeer aantrekkelijke aangrenzende markten met een volume van nog eens 120 miljard euro betreden. Hierbij richt de onderneming zich op een combinatie van organische en niet-organische groei. De overname van Supplyframe – een toonaangevende wereldwijde marktplaats voor elektronische componenten – en de ingrijpende overname van Varian zijn hier indrukwekkende voorbeelden van.
Innovatieve technologieën – In gebruik in de hele onderneming
Het unieke vermogen van Siemens om de echte en de digitale wereld met elkaar te verbinden, is gebaseerd op drie elementen. Met behulp van de diepgaande domeinkennis van onze experts ontwikkelt Siemens digitale toepassingen voor specifieke bedrijfstakken. Daarnaast bundelt Siemens expertise om de kerntechnologieën die in de hele onderneming worden gebruikt verder te ontwikkelen. En dankzij een sterk ecosysteem met klanten, partners en start-ups kan Siemens sneller klantgerichte innovaties op de markt brengen dan de concurrentie.
Om dit te bereiken, werkt de onderneming in hoog tempo aan het technologieportfolio: software- en automatiseringsoplossingen en een toonaangevend IoT-platform, plus kerntechnologieën op gebieden als kunstmatige intelligentie (AI), digitale tweeling, 5G, Industrial Edge en cybersecurity. Omdat de kernactiviteiten en digitale activiteiten elkaar in de toekomst steeds meer zullen versterken, verwacht Siemens een winstgevende groei boven het marktgemiddelde. Siemens gaat ervan uit dat de omzet van zijn digitale activiteiten, in boekjaar 2020 5,3 miljard euro, jaarlijks tot 2025 met ongeveer 10 procent gedurende de bedrijfscyclus zal groeien.
Omvorming van het bedrijfsmodel naar Software-as-a-Service (SaaS)
Vanaf boekjaar 2022 zal Digital Industries (DI) beginnen met een fundamentele transformatie van zijn bedrijfsmodel, door een aanzienlijk deel van zijn softwareactiviteiten om te zetten naar Software as a Service (SaaS), en behalve de bekende prestatie-indicatoren de jaarlijks terugkerende inkomsten (Annual Recurring Revenue / ARR) gaan rapporteren. DI Software is van plan om nieuwe SaaS-producten en diensten aan te bieden die een grotere toegankelijkheid, moeiteloze samenwerking en onbeperkte schaalbaarheid zullen bieden om klanten te helpen hun digitale transformatie te versnellen. 

Voor Siemens betekent de overgang naar SaaS meer veerkrachtige en voorspelbare inkomsten voor DI en een stimulans voor de groei door toegang tot nieuwe verticale markten, gebruikers en klanten, met name in kleine en middelgrote bedrijven die hun investeringen in complexe IT-infrastructuur kunnen beperken.
DEGREE – Duidelijk inzetten op duurzaamheid met ambitieuze doelstellingen
Siemens onderstreept zijn toewijding aan duurzaamheid met een nieuw raamwerk genaamd DEGREE, dat staat voor 'Decarbonization, Ethics, Governance, Resource efficiency, Equity en Employability'. Dit nieuwe raamwerk wordt van toepassing op alle activiteiten binnen de onderneming wereldwijd.
Siemens ondersteunt zijn ambities op het gebied van duurzaamheid met gesystematiseerde, meetbare en specifieke langetermijndoelstellingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (Environment, Social and Governance / ESG). Bovendien hanteert de onderneming vanaf nu officieel het thema duurzaamheid als aanvullend strategisch uitgangspunt voor diens investeringsbeslissingen.
Siemens kan met zijn technologieportfolio de publieke en private sector ondersteunen bij de digitale transformatie van industriële activiteiten, bouw- en netwerkinfrastructuren, mobiliteit en gezondheidszorg. Hierbij biedt Siemens innovatieve oplossingen met een overtuigende businesscase om de overgang naar een CO2-neutrale economie te stimuleren.Deze technologieën helpen klanten hun doelen te bereiken met minder verbruik van hulpbronnen.

In 2015 was Siemens een van de eerste industriële bedrijven ter wereld die zich ertoe verbond om in 2030 een CO2-neutrale bedrijfsvoering te realiseren. Sindsdien heeft de onderneming de CO2 -uitstoot met meer dan de helft verminderd. Tegelijk intensiveert Siemens zijn reeds bestaande activiteiten voor fysieke CO2-reductie in de hele waardeketen en volgt een datagestuurd reductiepad, zoals bepleit door het Science-Based Targets-initiatief. Deze aanpak zorgt ervoor dat de inspanningen van de onderneming op het gebied van klimaatbescherming in overeenstemming zijn met de hoogste ambitieniveaus van het klimaatakkoord van Parijs. Siemens spant zich in om de uitstoot in de toeleveringsketen in 2030 met 20 procent te verminderen, en streeft naar een CO2-neutrale toeleveringsketen in 2050. Tegen het einde van dit decennium wil Siemens bovendien nog meer vooruitgang boeken op het gebied van circulariteit, door bijvoorbeeld duidelijk meer secundaire materialen voor metalen en harsen in te kopen.

DEGREE omvat tal van andere doelstellingen, bijvoorbeeld voor het waarborgen van de duurzame inzetbaarheid van de mensen die voor de onderneming werken en voor het bevorderen van participatie, respect en gelijke behandeling. De onderneming heeft als uitgesproken doelstelling dat vrouwen in 2025 minimaal 30 procent van de personele bezetting op het hoogste managementniveau vormen. Tegelijkertijd blijft Siemens investeren in opleiding en training voor al zijn medewerkers. De onderneming besteedt wereldwijd ongeveer 250 miljoen euro per jaar (exclusief Siemens Healthineers AG) aan dergelijke maatregelen.

Nieuwe, ambitieuze financiële doelstellingen voor versnelde hoogwaardige groei 
Siemens presenteert een geactualiseerd "Financial Framework" dat, vanaf boekjaar 2022, nóg ambitieuzere financiële doelstellingen omvat en tegelijkertijd meer transparantie en duidelijkheid biedt. Siemens streeft onder meer naar een jaarlijkse vergelijkbare groei van 5 tot 7 procent (voorheen: 4 procent tot 5 procent) van de concernomzet gedurende de bedrijfscyclus van drie tot vijf jaar. Zo wil de onderneming duidelijk harder groeien dan de gemiddelde marktontwikkeling.

De winst per aandeel vóór toerekening van de aankoopprijs (EPS pre-PPA) zal jaarlijks groeien met een hoog enkelcijferig percentage. Relatief gezien zal de pre-PPA EPS dus sneller groeien dan de omzet. Bovendien blijft de onderneming rigoureus diens doelstelling nastreven om winst om te zetten in Free Cashflow. Siemens brengt zijn doelstelling voor de Cash Conversion Rate naar het concernniveau om de algehele verantwoording duidelijker te maken. Als onderdeel van het geactualiseerde Financial Framework onderschrijft de onderneming een progressief dividendbeleid.

Door de winstgevende groei in aantrekkelijke markten en door structurele verbeteringen verhoogt Siemens zijn winstmargedoelen voor Smart Infrastructure en Mobility. Ondanks tijdelijke kosten vanwege de omschakeling naar een SaaS-bedrijfsmodel behoudt Digital Industries zijn ambitieuze winstmargedoelstelling van 17 tot 23 procent. Voor de toekomst streeft Smart Infrastructure naar een winstmarge van 11 tot 16 procent (voorheen: 10 tot 15 procent). Mobility streeft naar een marge van 10 tot 13 procent (voorheen: 9 tot 12 procent).
Inzetten op sterke investment-grade rating
De sterke investment-grade rating van Siemens blijft een belangrijke succesfactor en een noodzakelijke voorwaarde voor de onderneming om toegang te blijven krijgen tot financiering tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden.

Siemens blijft staan voor een aantrekkelijk aandeelhoudersrendement
Als onderdeel van de Capital Market Day kondigt Siemens aan dat het vanaf boekjaar 2022 een nieuw vijfjarig aandelenterugkoopprogramma van maximaal 3 miljard euro zal introduceren. Bovendien blijft Siemens zorgen voor een strikte kapitaalallocatie. In combinatie met het progressieve dividendbeleid zullen deze factoren ook in de toekomst buitengewoon aantrekkelijke aandeelhoudersrendementen genereren.

Vooruitzichten boekjaar 2021
In het huidige kwartaal zetten de gunstige bedrijfsontwikkelingen zich voort. Medio april hebben we bovendien Varian Medical Systems, Inc. overgenomen; de effecten van de overname van Varian werden voorheen buiten de vooruitzichten gehouden. Onze vooruitzichten voor het nettoresultaat blijven tussen de 5,7 miljard en 6,2 miljard euro, maar nu inclusief de eerder aangekondigde kosten in verband met de overname van Varian.
Siemens AG (Berlijn en München) is een technologiebedrijf dat zich richt op industrie, infrastructuur, transport en gezondheidszorg. Van fabrieken die zuiniger omgaan met grondstoffen, betrouwbare partners in de  toeleveringsketens en slimmere gebouwen en netwerken tot schoner en comfortabeler vervoer en geavanceerde gezondheidszorg: de onderneming ondersteunt zijn klanten met technologieën die tastbare voordelen opleveren. Door de reële en de digitale wereld te combineren, stelt Siemens zijn klanten in staat om hun industrieën en markten te transformeren en zo het dagelijkse leven van miljarden mensen te verbeteren. Siemens bezit ook een meerderheidsaandeel in de beursgenoteerde onderneming Siemens Healthineers, een wereldwijd toonaangevende leverancier van medische technologie die de toekomst van de gezondheidszorg vormgeeft. Daarnaast heeft Siemens een minderheidsaandeel in Siemens Energy, een wereldleider op het gebied van energietransmissie en -opwekking. In boekjaar 2020, eindigend op 30 september 2020, behaalde het Siemens-concern een omzet van EUR 55,3 miljard en een netto winst van EUR 4,2 miljard. Per 30 september 2020 had de onderneming wereldwijd circa 293.000 medewerkers in dienst. 
Opmerkingen en toekomstgerichte verklaringenDit document bevat verklaringen omtrent onze toekomstige zakelijke en financiële resultaten en toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen waarbij Siemens betrokken is, die mogelijk toekomstgerichte uitspraken bevatten. Deze uitspraken kunnen worden herkend aan woorden als 'verwachten', 'willen', 'anticiperen', 'beogen', 'plannen', 'geloven', 'streven', 'inschatten', 'zullen', 'ramen' of woorden van vergelijkbare strekking. Mogelijk doen wij ook toekomstgerichte uitspraken in andere rapporten, in presentaties, in materialen verstrekt aan aandeelhouders, en in persberichten. Daarnaast kunnen onze vertegenwoordigers van tijd tot tijd mondelinge toekomstgerichte uitspraken doen. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en bepaalde aannames van het management van Siemens, die vaak buiten de invloedsfeer van Siemens liggen. Deze gaan gepaard met een aantal risico's, onzekerheden en factoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de risico's en factoren die in publicaties zijn beschreven, met name in het hoofdstuk Verslag over verwachte ontwikkelingen en daarmee samenhangende materiële kansen en risico's van het Jaarverslag, en in het Halfjaarlijks Financieel Verslag, dat in samenhang met het Jaarverslag gelezen dient te worden. Indien een of meer van deze risico's of onzekerheden zich voordoen, er sprake is van overmacht, zoals door pandemieën, of indien de onderliggende verwachtingen waaronder toekomstige gebeurtenissen niet of later uitkomen of de aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten, prestaties of eindresultaten van Siemens (in zowel negatieve als positieve zin) wezenlijk verschillen van de resultaten die expliciet of impliciet worden beschreven in de betreffende toekomstgerichte uitspraak. Siemens acht zich niet gehouden en is ook niet voornemens om deze toekomstgerichte uitspraken te actualiseren of te herzien in het licht van ontwikkelingen die afwijken van de verwachtingen.Dit document bevat aanvullende financiële maatregelen – die in het van toepassing zijnde stelsel voor financiële verslaggeving niet duidelijk zijn gedefinieerd – die alternatieve prestatiemaatstaven vormen of kunnen vormen (niet-GAAP-maatstaven). Deze aanvullende financiële maatstaven dienen niet op zichzelf te worden gezien of als alternatieven voor maatstaven van de netto-activa en financiële posities of bedrijfsresultaten van Siemens, zoals gepresenteerd in overeenstemming met het van toepassing zijnde raamwerk voor financiële verslaggeving in de geconsolideerde jaarrekening. Andere bedrijven die gelijknamige alternatieve prestatiemaatstaven rapporteren of hanteren, kunnen deze op een andere manier berekenen.Door afronding van getallen vormen de afzonderlijke cijfers in dit document en andere documenten mogelijk geen exacte optelsom van de vermelde totalen, en zijn percentages mogelijk geen exacte weergave van de absolute cijfers waarop zij betrekking hebben.

Contact

Jeroen de Bruin

Siemens Nederland N.V.

Prinses Beatrixlaan 800                                               
2595 BN Den Haag
Nederland

+31 (0) 6830 98 928