Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens splitst energietak af en voert nieuwe leiderschapsstructuur in

Siemens Nederland N.V. zal – in voorbereiding op de afsplitsing – de Gas and Power business in Nederland overdragen aan Siemens Energy B.V. Vanaf dat moment zal Siemens Nederland N.V. de activiteiten voortzetten van Digital Industries en Smart Infrastructure. Op 1 maart 2020 zal Dirk De Bilde worden benoemd tot CEO van Siemens Nederland N.V. in aanvulling op zijn rol als Managing Director van de operating company Digital Industries in Nederland. Per gelijke datum zal Adam Middleton worden benoemd tot CEO van Siemens Energy B.V. Hans Winters zal tot 31 mei 2020 voor Siemens een adviserende rol vervullen.
Siemens: drie marktgerichte, separate ondernemingen
Op 7 mei 2019 heeft Siemens AG de afsplitsing en beursgang van Siemens Gas and Power aangekondigd, waarmee dit bedrijf volledige onafhankelijkheid en ondernemingsvrijheid zal krijgen. Siemens AG zal een belangrijke aandeelhouder blijven, met een minderheidsbelang. Als resultaat van de afsplitsing zal Siemens in Nederland bestaan uit drie separaat aangestuurde ondernemingen. Het nieuwe Siemens Energy, Siemens Healthineers en de toekomstige industriële kern bestaande uit de operating companies Digital Industries, Smart Infrastructure en Siemens Mobility. Vanaf 1 maart bestaat Siemens Nederland uit de operating companies Digital Industries en Smart Infrastructure.
Een nieuwe fase, plaats maken voor nieuw leiderschap
Na de succesvolle afronding van het transformatieproces van Siemens in Nederland en zijn persoonlijke leiderschap in de overgang van onderneming van Hengelo, heeft Hans Winters besloten plaats te maken voor nieuw leiderschap, na een periode van meer dan 12 jaar waarin hij de onderneming in verschillende rollen succesvol heeft gediend.
Hans Winters: “Het was niet eenvoudig Hengelo tot een goed einde te brengen, maar zodra de puzzel eenmaal gelegd is ziet hij er altijd simpel uit. Het doet mij deugd dat de jobs van veel collega’s behouden zijn gebleven. In de afgelopen maanden heb ik getracht bij te dragen aan de onderwerpen energietransitie, de digitalisering van de industrie en betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg. Ik ben ervan overtuigd dat Siemens in de nieuwe setup net zo succesvol zal zijn als in het verleden. Ik wens de CEO’s van de Siemens bedrijven in Nederland alle goeds!”.
Klaus Helmrich, Board Member van Siemens AG: “Hans Winters was instrumenteel in een van de meest turbulente tijden van Siemens, zowel in zijn tijd op het hoofdkantoor, als aan het roer van Siemens Nederland N.V. Dankzij het persoonlijke leiderschap van Hans Winters is de overgang van onderneming van de Siemens activiteiten in Hengelo een succes geworden. Dankzij het leiderschap van Hans is Siemens goed gepositioneerd in de markt voor de digitalisering van de industrie.”

For this press release

Contact

Jeroen de Bruin

Siemens Nederland N.V.

Prinses Beatrixlaan 800         
2595 BN  Den Haag 
Nederland

+31 (0) 6830 98 928