Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Siemens brengt Business to Society rapport uit over zijn maatschappelijke impact

Dirk De Bilde, CEO van Siemens Nederland: “Als business heeft Siemens impact op de samenleving. Onder meer door onze economische voetafdruk, de mate waarin we innovatie ondersteunen en versnellen, en bijdragen aan een eerlijke, transparante samenleving. Het gaat hier ook over onze impact op het leven van individuele Nederlanders, de leefbaarheid van hun omgeving en de grote uitdaging van deze tijd: het beperken van klimaatverandering en het realiseren van een energietransitie.”
Het Business to Society rapport omvat een beschrijving van de maatschappelijke impact van zes Siemens-ondernemingen binnen Nederland, die ieder op hun eigen terrein vooroplopen met innovatieve technologie, gefocust op digitalisering. Te weten: Siemens Smart Infrastructure, Siemens Digital Industries, Siemens Digital Industries Software, Siemens Healthineers, Siemens Mobility en Mendix.
Talentontwikkeling
Het rapport bevat diverse concrete voorbeelden van inspanningen op het gebied van talentontwikkeling, zoals met betrekking tot het chronische tekort aan technisch geschoolden en bijvoorbeeld zorgpersoneel. Zo werkt Siemens Healthineers samen met zorginstellingen om zorgmedewerkers aantoonbaar bevoegd en bekwaam houden. En is onder meer Siemens Digital Industries actief in innovatieve leeromgevingen, zoals bij theatertechniekonderwijs in Bergen op Zoom en met voorlichting aan jongeren over de techniek achter voedingsmiddelen en verpakkingen (The Chocolate Factory, Veghel). Het Mendix University Program leert hbo- en wo-studenten – in totaal 160 onderwijsinstellingen wereldwijd – hoe ze business- en managementprocessen kunnen automatiseren. In afgelopen periode liepen, ondanks de coronaproblematiek, binnen de zes Siemens-ondernemingen 83 studenten stage. 
Leefomgeving en ketenverantwoordelijkheid
Als technologiebedrijf levert Siemens enerzijds oplossingen die de leefomgeving positief beïnvloeden. Van Mobility-as-a-Service en zelfbedieningsfietsenstallingen tot branddetectiesystemen en digitale waterzuiveringsketens. Specifiek met betrekking tot de COVID-19 pandemie was en is Siemens onder meer betrokken met testmaterialen, long COVID-onderzoek en software die reizigersaantallen meet. Anderzijds heeft Siemens gekeken naar zijn eigen impact op milieu, zoals het verduurzamen van het bedrijfswagenpark en van hybride werken de norm maken. Thema’s als inclusiviteit en gendergelijkheid staan hoog op de agenda. En er wordt serieus gekeken naar de verantwoordelijkheid in de keten. Zoals met een Code of Conduct voor leveranciers die alle terreinen van maatschappelijk verantwoord ondernemen bestrijkt. 
Leverancier, partner en investeerder
Siemens is niet alleen leverancier van oplossingen, maar vaak ook partner in samenwerkingsverbanden en ecosystemen, of investeerder in veelbelovende bedrijven. Zo nam Siemens de afgelopen jaren verschillende Nederlandse (start-up)-bedrijven over, voor wie de investering en het internationale Siemens-netwerk een platform vormen voor verdere internationale groei. Voorbeelden zijn TimeSeries (app-ontwikkeling), TASS (simulatiesoftware voor de automotive sector), MiniCare (point-of-care diagnostiek), Sqills (software voor OV-bedrijven) en Culgi (simulatiesoftware voor chemische processen). Daarnaast initieert en werkt Siemens mee aan sectorbrede initiatieven, denk aan het Duits-Nederlandse innovatie- en technologiepact, en is regelmatig partner in platforms die zich op specifieke vraagstukken en concrete innovaties richten. Zoals het branchebrede programma DigiGO en het AI (Artificial Intelligence) for Industry platform van FME.

Bij dit persbericht

Press Folders

Volg ons op Twitter

In Nederland is Siemens actief sinds 1879. De Siemens-groep behoort tot de grootste (elektro)technische ondernemingen van Nederland. Siemens richt zich op automatisering en digitalisering in de proces- en maakindustrie en op intelligente infrastructuur voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen. Met Siemens Mobility helpt Siemens de markt voor passagiers- en vrachtdiensten vorm te geven. Via het meerderheidsbelang in Siemens Healthineers is het bedrijf toonaangevend leverancier van medische technologie en digitale gezondheidsservices. Daarnaast heeft Siemens een minderheidsbelang in Siemens Energy dat op het gebied van transmissie en opwekking van elektrische energie opereert. Met zijn businesses Digital Industries en Smart Infrastructure geeft Siemens Nederland N.V. antwoord op de maatschappelijke vragen die megatrends als digitalisering, verstedelijking en klimaatverandering met zich meebrengen. Samen met Siemens Mobility vormen deze laatstgenoemde businesses de zogeheten industrial core van Siemens. In Nederland zijn zo’n 3.000 medewerkers werkzaam bij de entiteiten van Siemens. zie ook: www.siemens.nl.
Lees meer

Contact

Jeroen de Bruin

Siemens Nederland N.V.

Prinses Beatrixlaan 800                                            
2595 BN Den Haag
Nederland

+31 (0) 6830 98 928