Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

SAP, Siemens en T-Systems slaan handen ineen om digitalisering en verduurzaming Nederlandse industrie te versnellen
Unieke samenwerking volgt uit Duits-Nederlands innovatiepact

Op 6 juli lichten de drie ondernemingen tijdens het kick-off event “Together for Industry 4.0” – met o.a. bijdragen van de Duitse ambassadeur en voorzitter van de FME - de samenwerking en de bijbehorende ambities nader toe. Door deze samenwerking gaan klanten profiteren van een beter en sneller resultaat als het om digitalisering gaat vanwege de geïntegreerde benadering van de drie organisaties . De organisaties – zowel complementair als competitief – zijn ervan overtuigd dat de samenwerking ook zal leiden tot oplossingen waar nieuwe standaarden uit voortkomen, waar zowel de Nederlandse als de gehele Europese industrie van profiteert. 
Concurrentievermogen en duurzaamheid
De Nederlandse industrie zoekt naar mogelijkheden voor een duurzame, klimaatneutrale, circulaire economie en zal de komende jaren tegelijkertijd haar efficiency en verdiencapaciteit moeten vergroten. Dit vraagt zowel om verdergaande investeringen in digitalisering als om de noodzaak om samen te werken in nieuwe ecosystemen, zo bleek onder meer uit de Industrie- en Energietop van maart 2021. Op kleine schaal wordt al veel gedaan bij tal van bedrijven, maar de grote omslag om een efficiëntere en duurzamere productie- en logistieke keten te realiseren, blijft vooralsnog uit. Grote transformatieprojecten duren langer, zijn duurder dan verwacht en leveren niet de beoogde waarde op. De drie techbedrijven willen nu samen het concurrentievermogen van Nederlandse bedrijven versterken door het versneld verbeteren van de time-to-market, productiviteit, flexibiliteit en duurzaamheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van datgene wat er in de Duitse thuismarkt al is gedaan op het gebied van industrie 4.0. De onderlinge samenwerking tussen de drie initiatiefnemers is ook nieuw en verloopt op basis van commitment, vertrouwen en waardecreatie, zoals dit in een ecosysteem hoort, en is daarom niet in een contract gegoten.
Transparantie en meerwaarde
SAP, Siemens en T-Systems zien de behoefte aan smart factory-oplossingen toenemen. Ook vraagt de markt om meer transparantie van productieprocessen en logistieke ketens. Met het volwassen worden van de technologische componenten van industrie 4.0, zoals industriële IoT (IIoT), 5G campus-netwerken, AI & machine learning en zowel edge als de cloud, kunnen bedrijven meerwaarde halen. De integratie van consultancy, geavanceerde operationele technologie en IT-diensten van de drie samenwerkende bedrijven en het openstellen van hun ecosystemen maakt het mogelijk de innovatieve technologieën succesvol op maat te implementeren en toe te passen. Doel is bedrijven te helpen de pilotfase te ontstijgen en met co-innovatie en samenwerking tot het niveau van een concreet, volwassen en schaalbaar businessmodel te komen.
“Klanten verwachten dat kwalitatief hoogwaardige producten snel worden geleverd. Dat vraagt om een optimalisatie van de end-to-end supplychain", zegt Rinse Tamsma, Managing Director SAP Nederland. "Die supplychain moet wendbaar zijn, interactie mogelijk maken en mede door de inzet van Industrie 4.0 de productiviteit verhogen. Ook moet de supplychain zo duurzaam mogelijk zijn ingericht zodat de klimaatdoelstellingen worden gehaald. Wendbaarheid, interactie, productiviteit en duurzaamheid zijn wat ons betreft de vier kernbegrippen. Door samen te werken zetten Siemens, T-Systems en SAP een grote stap in de juiste richting", vervolgt Tamsma. "Door onze producten en diensten geïntegreerd in te zetten, is maatwerk op het gebied van digitalisering binnen handbereik. Op die manier dragen we samen bij aan een hoge klanttevredenheid."
“De coronapandemie heeft nog eens benadrukt dat bedrijven veel belang hebben bij schaalbaarheid en efficiency om tijdig te kunnen anticiperen op een sterk en snel veranderende markt. Ondanks de goede basis gaat dit proces in Nederland momenteel te langzaam, vergelijken we met de andere top innovatieve landen. Niemand kan deze transformatie alleen, daarom zetten we met deze samenwerking een voorbeeld: met onze verschillende achtergronden halen we een stuk complexiteit weg bij onze gezamenlijke klanten en kunnen ze sneller profiteren van de voordelen van digitalisering. Van efficiëntere en zeker ook duurzamere productie met minder productiefouten tot een beter inzicht voor de interne organisatie en klanten wat betreft de logistieke keten. Zo wordt de Nederlandse industrie klaargestoomd voor de toekomst.” Dirk De Bilde – CEO Siemens Nederland 
“Het vertrekpunt is een open samenwerking om de doelen van de klant te realiseren. Dit betekent dat ook andere partijen flexibel aan het ecosysteem kunnen worden toegevoegd. SAP, Siemens en T-Systems hebben eerder al bewezen succesvol te kunnen samenwerken en bedrijven in een hele waardeketen met elkaar te verbinden. Een recent voorbeeld is Catena-X, waar we al samenwerken om een veilige en gestandaardiseerde data-uitwisseling voor de automobielindustrie mogelijk maken. Wat ons betreft een rolmodel voor andere sectoren.” Sake Algra – Managing Director T-Systems Nederland
Opname van het 6 juli kick-off event is op aanvraag beschikbaar. 
De strategie van SAP is om elk bedrijf te helpen een intelligente onderneming te worden. Als marktleider in bedrijfssoftware helpen we bedrijven van elke grootte en in elke branche optimaal te draaien. 77 procent van de wereldwijde transactie-inkomsten verloopt via een SAP-systeem. Onze technologieën voor machine learning, Internet of Things (IoT) en geavanceerde analytics helpen klanten bij de transitie naar een intelligente onderneming. SAP geeft mensen en organisaties een diep inzicht in de bedrijfsvoering en stimuleert een manier van samenwerken waarmee ze de concurrentie voor kunnen blijven. We vereenvoudigen technologie voor bedrijven, zodat ze onze software kunnen gebruiken zoals zij dat willen - zonder verstoringen. Onze complete suite aan applicaties en diensten stelt bedrijven en publieke organisaties in 25 sectoren wereldwijd in staat om winstgevend te opereren, zich continu aan te passen en het verschil te maken. Ondersteund door een wereldwijd netwerk aan klanten, partners, werknemers en opinieleiders draagt SAP bij aan een betere wereld en een beter leven.
Siemens Digital Industries is als innovatieleider toonaangevend op het gebied van automatisering en digitalisering. In nauwe samenwerking met partners en klanten stimuleert en bevordert Siemens de digitale transformatie in de proces- en verwerkende industrie. Met zijn Digital Enterprise-portfolio voorziet Siemens zowel kleine als grote ondernemingen van end-to-end producten, oplossingen en diensten voor het integreren en digitaliseren van de volledige waardeketen. Het unieke portfolio van Siemens is geoptimaliseerd voor de specifieke behoeften van elke industrie en ondersteunt klanten bij het realiseren van grotere productiviteit en flexibiliteit. Siemens integreert geavanceerde toekomstige technologieën door zijn portfolio voortdurend uit te breiden met innovaties. Het internationale hoofdkantoor van Siemens’ business Digital Industries is gevestigd in Neurenberg, Duitsland. Het bedrijfsonderdeel van Siemens AG heeft wereldwijd circa 76.000 medewerkers in dienst.
Over de samenwerkende organisaties
T-Systems faciliteert middelgrote en grote organisaties in de digitale transformatie. Dit doen we met een geïntegreerd dienstenportfolio op gebied van multi- en hybrid cloud, connectivity, security en digitale oplossingen voor diverse industrieën. Met ongeveer 28.000 medewerkers wereldwijd en een jaaromzet van 4,2 miljard euro (2020) is T-Systems een van de toonaangevende aanbieders van managed cloud, industrie 4.0 en SAP-diensten. T-Systems is dochteronderneming van Deutsche Telekom en heeft haar hoofdkantoor in Duitsland en is hoofdzakelijk actief bij klanten Europa, maar ook in geselecteerde kernmarkten en strategische productielocaties waar onze klanten actief zijn. Betrouwbaarheid, veiligheid en data soevereiniteit zijn belangrijke kernwaarden voor onze end-to-end IT diensten.

 

Contact

Jeroen de Bruin

Siemens Nederland N.V.

Prinses Beatrixlaan 800                                                
2595 BN  Den Haag
Nederland

+31 (0)6 830 98 928