Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

One-stop shop – RWE investeert in een nieuw besturingssysteem voor energiecentrales

Optime, een nieuw SCADA-systeem, biedt RWE geavanceerde uniforme besturingstechnologie en bespaart zowel infrastructuur- als servicekosten.

De nieuwe technologie wordt gebruikt in het Dispatch Center van RWE Supply & Trading in Essen, de grootste beursvloer van Europa. Daar worden de centrale besturings- en bedieningsactiviteiten van alle RWE-installaties in Europa beheerd. Een muur van monitoren van enkele meters hoog en breed laat in real-time zien welke RWE-energiecentrales het elektriciteitsnet voeden, de feed-in-niveaus en welke centrales momenteel worden in- of uitgeschakeld. Een team van technici is de klok rond bezig de conventionele opwekeenheden zo optimaal mogelijk in te zetten. Een hoogwaardig besturings- en bedieningssysteem is cruciaal voor deze taak.  
Door talrijke kleine installaties met elkaar te verbinden, wil RWE een virtuele energiecentrale creëren om de energietransitie te bevorderen. In combinatie met pomp-waterkrachtcentrales compenseren de conventionele energiecentrales de wisselvalligheid van duurzame energiecentrales; dankzij de geavanceerde technologie kunnen ze tot op de seconde nauwkeurig worden bestuurd. Zelfs aan de eisen van de netbeheerders met betrekking tot systeemdiensten, netstoringen en het minimaliseren van compensatie-energie wordt volledig voldaan.
Guido Hommelsheim, hoofd Dispatch bij RWE Supply & Trading, is verheugd: “Optime biedt ons zowel automatische besturing in real-time als verbeterde besturingsprestaties. Bovendien stelt het ons in staat om ons portfolio van duurzame energiecentrales, de bestaande flexibiliteit van onze industriële klanten en onze conventionele energiecentrales beter te coördineren. Gezien de groei van hernieuwbare energiebronnen wordt dat steeds belangrijker.” 
Het RWE-controleteam houdt constant toezicht, omdat de vraag en het aanbod van energie kunnen afwijken van de verwachtingen in het geval van ongebruikelijke weersomstandigheden of belangrijke voorvallen. In dergelijke gevallen moeten de technici in het Dispatch Center snel reageren. Er worden dagelijks tot 500 optimalisatieprocedures uitgevoerd met behulp van het optimalisatieprogramma voor energiecentrales, dat is ontwikkeld door experts van RWE. Dit programma bepaalt het meest economische gebruik van alle units en machines van energiecentrales en gebruikt deze gegevens om doelschema's op te stellen. Optime stuurt deze schema's vervolgens als instelwaarden naar de bijbehorende unit- of machinebesturing van elke energiecentrale.
Sabine Erlinghagen, CEO van Siemens Digital Grid: “Het succes van dit project staat of valt met de nauwe samenwerking tussen RWE en Siemens. Met de nieuwe besturingstechnologie voor de grootste beursvloer van Europa is Siemens in staat om geavanceerde besturingssoftware en SCADA-tools te integreren in één platform. Dit helpt RWE om de productiecapaciteit in Duitsland, Nederland en België beter te coördineren. Tegelijkertijd worden er hoogwaardige, vrijwel onderbrekingsvrije systeemservices geleverd. In de toekomst zal het mogelijk zijn de integratie van fluctuerende hernieuwbare energiebronnen te optimaliseren. Deze holistische benadering van het beheer van energiecentrales zal bijdragen aan een snellere energietransitie in Europa en de rest van de wereld.”

Siemens Smart Infrastructure (SI) bepaalt de markt voor intelligente, adaptieve infrastructuur, voor vandaag en voor de toekomst. SI pakt de dringende uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan door energiesystemen, gebouwen en industrieën met elkaar te verbinden. Als single source leverancier biedt SI klanten een uitgebreid end-to-end portfolio - met producten, systemen, oplossingen en diensten van stroomopwekking tot aan verbruik. Met een steeds meer gedigitaliseerd ecosysteem helpt de onderneming haar klanten om te floreren en gemeenschappen zich te ontwikkelen, en tegelijkertijd bij te dragen aan de bescherming van de planeet. SI creëert omgevingen met zorg. Siemens Smart Infrastructure heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Zug, Zwitserland, en heeft wereldwijd ongeveer 71.000 werknemers in dienst.

Lees meer

Contact

Jeroen de Bruin

Siemens Nederland N.V.

Prinses Beatrixlaan 800                                           
2595 BN Den Haag                      
Nederland

+31 (0)6830 98 928