Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Nieuwe LV HRC-smeltpatroon van Siemens vergroot leveringszekerheid in stroomnetten

“De toename in decentrale energiesystemen zorgt voor nieuwe uitdagingen voor distributienetwerken,” aldus, Martin Moosburger, Vice President Product Management, Electrical Products Business Unit, bij Siemens Smart Infrastructure. “Intelligente netten moeten onder andere in staat zijn fluctuaties in energieproductie en -vraag in evenwicht te brengen en multidirectionele energiestromen te coördineren. Dit kan alleen met behulp van digitale technologie. Onze nieuwe smeltpatroon is een kleine, maar zeer effectieve component in de digitalisering van het energielandschap omdat hij waardevolle data levert voor netbewaking.”

De nieuwe 3NA COM LV HRC smeltpatroon biedt ondernemingen in de industrie en de infrastructuursector meer transparantie over hun stroomdistributie. Zij kunnen de verzamelde gegevens gebruiken voor operationeel energiebeheer en daaruit afgeleide optimalisaties in energie-efficiëntie, alsmede voor service en onderhoud.
Eenvoudige ombouw van bestaande installaties
De voor communicatie geschikte smeltpatroon is eenvoudig te installeren, ook in bestaande systemen, zonder extra ruimte in beslag te nemen. De patroon heeft dezelfde afmetingen als conventionele LV HRC-smeltpatronen, maar bestaat uit twee componenten die aan elkaar kunnen worden gekoppeld: een LV HRC-smeltpatroon met een verkorte keramische behuizing en een multifunctionele elektronische module. Zoals gebruikelijk bij LV HRC-zekeringen schakelt de smeltpatroon in geval van kortsluiting en overbelasting uit. De elektronische module meet bovendien de stroom op geselecteerde punten in het net en biedt op elk moment inzicht in de actuele bedrijfsstatus. Storingen zoals kruipende net- of faseoverbelastingen worden betrouwbaar gedetecteerd en kunnen snel worden gelokaliseerd.
Voor verdere verwerking worden de gemeten waarden van maximaal 24 smeltpatronen draadloos naar de 7KN PowerCenter 1000-data tranceiver gestuurd. Van daaruit kunnen de gegevens rechtstreeks via Bluetooth worden opgehaald met behulp van een mobiel apparaat of via Modbus TCP naar gateways op hoger niveau worden verzonden. Het 7KN PowerCenter 3000 IoT-dataplatform kan bijvoorbeeld worden gebruikt om gegevens over te dragen naar MindSphere, het cloudgebaseerde IoT-besturingssysteem van Siemens. Data kunnen lokaal gevisualiseerd worden, bijvoorbeeld met de Sentron “powerconfig”- of de Sentron “powermanager”-software, of in de cloud met de Sentron “powermind”-app.

Bij dit persbericht

Press Folders

Volg ons op Twitter

Siemens Smart Infrastructure (SI) geeft vorm aan de markt van intelligente, adaptieve infrastructuur voor vandaag en de toekomst. SI gaat de urgente uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan door de verbinding van energiesystemen, gebouwen en industrieën. Klanten profiteren van een uitgebreid, compleet portfolio vanuit één hand – met producten, systemen, oplossingen en services van de energie-opwekking tot aan het verbruik. Met een steeds verder gedigitaliseerd ecosysteem helpt SI klanten succesvol te concurreren en de samenleving zich verder te ontwikkelen – en draagt zo bij tot de bescherming van onze planeet: SI creates environments that care. Het hoofdkantoor van Siemens Smart Infrastructure is gevestigd in Zug, Zwitserland. Per 30 september 2020 had dit bedrijfsonderdeel van Siemens wereldwijd circa 69.600 medewerkers in dienst.
Lees meer

Contact

Jeroen de Bruin

Siemens Nederland N.V.

Prinses Beatrixlaan 800                                
2595 BN Den Haag
Nederland

+31 (0) 6830 98 928