Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Grootste Haagse werkgevers zetten zich in voor verduurzaming en bereikbaarheid van de stad met The Hague Connected! 

Den Haag heeft een groot potentieel als vestigingsplaats van (internationale) bedrijven. In de stad zijn daarom al veel topbedrijven en internationale organisaties gevestigd. Door dit potentieel kan Den Haag uitgroeien tot het kloppende hart van bedrijvigheid van Nederland, wat goed is voor de lokale economie en werkgelegenheid. Een goede bereikbaarheid van de stad is daarvoor essentieel. Maarten Edixhoven, CEO Aegon: “Een schone en soepele bereikbaarheid van Den Haag is van groot belang voor onze klanten en werknemers.” Om de bereik- en de leefbaarheid van de stad voor inwoners en werknemers in de toekomst te garanderen is het volgens deze coalitie van de acht grootste werkgevers van belang om nu te kijken naar slimme oplossingen. Met de huidige en veranderende manier van werken moet er rekening worden gehouden met duurzaamheid en het reisgedrag van toekomstige generaties. 
Dirk De Bilde, CEO Siemens Nederland: “Met onze Siemensvestiging in Den Haag voelen we ons betrokken bij de leefbaarheid van de stad. Halverwege vorig jaar heeft Siemens besloten om wereldwijd zijn medewerkers, ook wanneer de pandemie voorbij is, de ruimte te geven om deels ‘plaatsongebonden’ te kunnen werken. Zo bieden we medewerkers onder andere meer flexibiliteit, verlagen we de CO2-uitstoot en houden we steden beter bereikbaar.”
Met de gezamenlijke verklaring willen de acht topwerkgevers van Den Haag urgentie geven aan het thema bereikbaarheid van de stad. De bedrijven gaan zich individueel en gezamenlijk inzetten om dit thema onder de aandacht te brengen van overheidsinstanties, bedrijven en organisaties. David Knibbe, CEO NN Group: “Duurzaam woon-werkverkeer wordt alleen maar belangrijker. Zo stellen we bijvoorbeeld op kantoor elektrische deelauto’s en deelfietsen ter beschikking. Zodat collega’s snel en emissieloos door de stad en in de regio naar hun afspraken kunnen.”
The Hague Connected wil de Gemeente Den Haag helpen om plannen voor de mobiliteitstransitie van de stad te prioriteren en hiervoor fondsen aan te trekken, bijvoorbeeld van het Rijk. Wethouder Robert van Asten, Mobiliteit en Strategie: “Voor Den Haag is het al langer duidelijk: verbinding is essentieel voor een toekomstbestendige economie. Investeren in hoogwaardig, snel openbaar vervoer zorgt ervoor dat werken, leren en wonen beter zijn verbonden. Samenwerking tussen werkgevers, rijk, regio en gemeenten is het vertrekpunt, om een duurzame, bereikbare en economisch sterke metropoolregio te kunnen realiseren.”
Nu de startverklaring getekend is zullen de acht grote werkgevers de komende tijd bepalen hoe concreet invulling gegeven zal worden aan deze verklaring. De CEO’s zullen frequent bijeenkomen om de voortgang van het proces te bespreken en de vervolgstappen te bepalen. Henk Kool, voorzitter Economic Board The Hague benadrukt: “Deze unieke samenwerking van de grotere bedrijven is van groot belang voor Den Haag. Niet alleen voor de mobiliteitstransitie maardaarmee ook voor een toekomstbestendige en bloeiende economie in Den Haag.”