Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Experience centers slim energiebeheer en industriële digitalisering geven sneak-preview nabije toekomst 

XXX

Judith Wiese en Dirk De Bilde (foto's: Paula Romein)

      

   

    

Judith Wiese licht toe: “Onze klanten vormen de ruggengraat van de wereldeconomie voor wat betreft industrie, infrastructuur, transport en gezondheidszorg. Dankzij onze doelgerichte technologie kunnen zij industrieën en infrastructuren transformeren om duurzame groei te stimuleren, zoals blijkt uit Siemens’ ambitieuze duurzaamheidskader DEGREE. Innovatieve technologieën en oplossingen zijn een sleutel daartoe. In ons nieuwe Digital Experience Center en de Experience Room voor Smart Infrastructure presenteren we de toekomstige digitale industriële en stedelijke wereld - waar de uitdagingen van morgen tastbaar worden gemaakt en de tools die nodig zijn voor digitale transformatie beschikbaar worden gesteld. Van wat vandaag haalbaar is tot de visie op een volledig gedigitaliseerde industriële wereld en slimme stedelijke infrastructuren. Dit is een uniek concept om het volledige spectrum van intelligente en digitale automatisering te bestrijken - om onze wereld duurzamer en leefbaarder te maken."
Dirk De Bilde vult daarop aan: “Terwijl onze industrie op zoek is naar oplossingen om tot een duurzame en circulaire economie te komen, dient zij ondertussen haar efficiency en verdiencapaciteit te vergroten. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Om fabrikanten, machinebouwers en onze technologische partners daarbij op weg te helpen, maken we voor hen inzichtelijk en concreet wat digitalisering voor zijn of haar bedrijf kan betekenen. Ook tonen we hoe slim energiebeheer een bedrijf laat meebewegen met de steeds hogere duurzaamheidseisen. De welhaast oneindige reeks aan mogelijkheden wordt zo veel tastbaarder, wat drempelverlagend werkt.”
Digital Experience Center
Bezoekers van het Digital Experience Center maken kennis met de toekomstige digitale industriële wereld. Het concept bestrijkt het hele spectrum van slimme en digitale automatisering; van volledig geïntegreerde automatisering tot intelligente softwareoplossingen met de daarbij behorende (digitale) diensten. De reis zal door een ieder anders worden ervaren; voor sommigen een reis vol ontdekkingen met nieuwe inzichten en voor anderen een bevestiging van eerder gemaakte juiste strategische keuzes. Bezoekers kunnen hologrammen, augmented reality, digitale tweelingen en nog veel verwachten. Door de gepersonaliseerde (maatwerk) instellingen wordt de virtuele omgeving aangepast aan elke individuele bezoeker in zijn of haar vakgebied. De speciaal ontwikkelde holografische digitale expert Digit leidt bezoekers persoonlijk rond en deelt zijn kennis. Zo wordt helder gemaakt hoe belangrijke nieuwe technologieën als Industriële IoT, Artificial Intelligence, Machine Learning, cloud en edge bedrijven kunnen ondersteunen om bijvoorbeeld hun time-to-market, productiviteit, flexibiliteit en duurzaamheid te verbeteren.
Experience Room voor Smart Infrastructure
Siemens heeft zich gecommitteerd aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties met daarbinnen een focus op gezondheid en welzijn, innovatie, duurzame en betaalbare energie, een schoon klimaat en duurzame steden. In de Experience Room voor Smart Infrastructure wordt zichtbaar hoe zijn portfolio voor gebouwautomatisering en energiedistributie hieraan bijdraagt. Naarmate de maatschappij steeds verder digitaliseert, groeit ook de behoefte aan elektriciteit, verkregen uit duurzame bronnen. In de Experience Room wordt gevisualiseerd hoe het duurzame energielandschap van de toekomst eruitziet: van energieopwekking met o.a. windturbines en zonnepanelen via slimme distributienetwerken tot bij de eindgebruiker, die vervolgens met behulp van software zijn energieverbruik kan optimaliseren. Via een touch table kunnen bezoekers zich verdiepen in dit Smart Digital Grid en de bijbehorende oplossingen. Bezoekers krijgen naast videopresentaties en augmented/virtual reality-toepassingen tevens voorbeelden van hardware en praktijktoepassingen te zien. 
De twee experience centers zijn in principe bedoeld voor een wijde doelgroep: bedrijfsleven, overheid en onderwijsinstellingen. Siemens werkt vanuit de ecosysteem-filosofie waarbij iedereen welkom is om te kijken en de faciliteiten te gebruiken. 
In Nederland is Siemens actief sinds 1879. De Siemens-groep behoort tot de grootste (elektro)technische ondernemingen van Nederland. Siemens richt zich op automatisering en digitalisering in de proces- en maakindustrie en op intelligente infrastructuur voor gebouwen en gedistribueerde energiesystemen. Met Siemens Mobility helpt Siemens de markt voor passagiers- en vrachtdiensten vorm te geven. Via het meerderheidsbelang in Siemens Healthineers is het bedrijf toonaangevend leverancier van medische technologie en digitale gezondheidsservices. Daarnaast heeft Siemens een minderheidsbelang in Siemens Energy dat op het gebied van transmissie en opwekking van elektrische energie opereert. Met zijn businesses Digital Industries en Smart Infrastructure geeft Siemens Nederland N.V. antwoord op de maatschappelijke vragen die megatrends als digitalisering, verstedelijking en klimaatverandering met zich meebrengen. Samen met Siemens Mobility vormen deze laatstgenoemde businesses de zogeheten industrial core van Siemens. In Nederland zijn zo’n 3.000 medewerkers werkzaam bij de entiteiten van Siemens. zie ook: www.siemens.nl.
Lees meer

Contact

Jeroen de Bruin

Siemens Nederland N.V.

Prinses Beatrixlaan 800                                        
2595 BN  Den Haag
Nederland

+31 (0)6 830 98 928