Please use another Browser

It looks like you are using a browser that is not fully supported. Please note that there might be constraints on site display and usability. For the best experience we suggest that you download the newest version of a supported browser:

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Brandveiligheid historisch gebouwen laagdrempeliger dankzij vlamboogbeveiliging

XXX
Hans van Spronsen, hoofd Electrical Products bij Siemens: “De elektrische bekabeling in een kerk kan al snel tientallen jaren oud zijn. Een eventueel aanwezig kerkorgel trekt daarnaast veel vermogen weg. Als de oude kabels verweerd, slecht aangesloten of beschadigd zijn door knaagdieren, wordt het gevaar op vlambogen verhoogd. In zo’n geval heeft het zin om de voormalige groepenkast met smeltveiligheden en aparte aardlekschakelaars te vervangen door een nieuwe energieverdeler met vlamboogbeveiliging en spanningsonafhankelijke aardlekautomaten die zowel kortsluit- en overstromen als ook aardfouten beveiligen.”
Zo’n 35% van alle branden heeft te maken met een fout in de elektrische installatie. Een aanzienlijk deel hiervan wordt veroorzaakt door vlambogen. In tegenstelling tot kortsluitbeveiliging is vlamboogbeveiliging bij een breed publiek niet erg bekend. In Duitsland en de Verenigde Staten is het verplicht, maar in Nederland staat het alleen als aanbeveling in de laatste versie van de NEN 1010 uit 2015.
Specialistische verzekeraars komen regelmatig technische installaties tegen die dateren van voor de Tweede Wereldoorlog. Bij brand kan het goed misgaan in dergelijke panden. Een goede brandbeveiliging is belangrijk voor de mensen in het gebouw en de verzekeringspolis. Met vlamboogbeveiliging kan men tegen beperkte kosten de brandveiligheid verhogen. Naast vlamboogbeveiliging is overspanningsbeveiliging eveneens relevant aangezien ook in kerken steeds meer geavanceerde apparatuur met elektronica aanwezig is, die gevoelig is voor een overspanning.

Siemens Smart Infrastructure (SI) bepaalt de markt voor intelligente, adaptieve infrastructuur, voor vandaag en voor de toekomst. SI pakt de dringende uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan door energiesystemen, gebouwen en industrieën met elkaar te verbinden. Als single source leverancier biedt SI klanten een uitgebreid end-to-end portfolio - met producten, systemen, oplossingen en diensten van stroomopwekking tot aan verbruik. Met een steeds meer gedigitaliseerd ecosysteem helpt de onderneming haar klanten om te floreren en gemeenschappen zich te ontwikkelen, en tegelijkertijd bij te dragen aan de bescherming van de planeet. SI creëert omgevingen met zorg. Siemens Smart Infrastructure heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Zug, Zwitserland, en heeft wereldwijd ongeveer 71.000 werknemers in dienst.

Lees meer

Contact

Jeroen de Bruin

Siemens Nederland N.V.

Prinses Beatrixlaan 800                                     
2595 BN Den Haag                      
Nederland

+31 (0) 6830 98 928